Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Karty historii adwokatury"

Data publikacji

Palestra: 10/2019

Siła pamięci
Ferdynand Rymarz

Pamięć o kimś lub o czymś jest nie tylko uczuciowo-intelektualnym wspomnieniem naszej relacji do nich, ale jest również dla nas samych wielką wartością. Czerpiemy bowiem z niej siły do naszego działania, odzyskujemy tożsamość i kształtujemy nasze korzenie. Przeszłość sprawiedliwa związana z etyczną odpowiedzialnością, wolna od zła moralnego, staje się znakiem pamięci i mocy do budowania przyszłości.

Palestra: 11/2018

Palestrancka kariera Jana Dunklana Ochockiego – przyczynek do dziejów palestry schyłku Pierwszej Rzeczypospolitej
Andrzej Tomaszek

Dekret Naczelnika Państwa z 24 grudnia 1918 roku w przedmiocie Statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego powoływał adwokaturę w odrodzonej Polsce. Należy wszakże pamiętać, że odpłatne zastępstwo procesowe znane było dużo wcześniej na ziemiach polskich. Niektórzy badacze odnajdywali je nawet w czasach piastowskich, większość jest zgodna, że jako profesja procuratores mercenarii ukształtowało się przy sądach ziemskich w XVI wieku. Wraz z powołaniem Trybunałów dla Korony i Litwy stałym elementem wymiaru sprawiedliwości stała się palestra trybunalska, najbardziej szanowana i elitarna grupa szlacheckich plenipotentów.

Palestra: 11/2018

Ustrój Adwokatury Polskiej w latach 1918–2018 w perspektywie historyczno-prawnej
Marcin Zaborski

Opracowanie dotyczące „ustroju” adwokatury należy rozpocząć od próby zdefiniowania terminu „ustrój adwokatury”. Otóż według mnie jest to „ogół zasad i przepisów prawa dotyczących organizacji i sposobu funkcjonowania adwokatury”.

Palestra: 11/2016

Grzegorzewice
Helena Pierzchalska-Dylewska

Zapewne niemal każdy wędrowiec przemierzający w latach 1970–2005 okolice Żabiej Woli, Kalenia, Skuł czy Mszczonowa zwrócił uwagę na stojące przy skrzyżowaniach tych dróg nietypowe „znaki drogowe” ze strzałką wskazującą kierunek i tajemniczym napisem D.P.T.A. – Grzegorzewice.

Palestra: 3-4/2012

Legitymacje adwokackie jako przyczynek do historii polskiej adwokatury
Witold Okniński

Legitymacja adwokacka to swoisty zawodowy dowód osobisty, który adwokat otrzymuje z chwilą rozpoczęcia wykonywania swej funkcji i który po latach stanowi indywidualną lub rodzinną pamiątkę wykonywanego kiedyś zawodu. Stare adwokackie legitymacje to niewątpliwie dobre muzealne eksponaty, a jednocześnie przyczynek do historii polskiej adwokatury.

Palestra: 7-8/2018

Maurycy Allerhand (1868–1942) – w 150-lecie urodzin
Adam Redzik

W czerwcu 2018 r. upłynęło 150 lat od urodzin profesora Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie Maurycego Allerhanda – człowieka, który pozostawił po sobie nie tylko ogromny i pożytkowany do dziś dorobek naukowy, ale i pamięć osoby wyjątkowej... (...)

Palestra: 11-12/2015

Pierwsza weryfikacja adwokatów w Polsce Ludowej (1945–1950)
Marcin Zaborski

Adwokatura polska w latach 1945–1954 doświadczyła dwóch „akcji weryfikacyjnych”, przeprowadzonych przez nową, komunistyczną władzę. Pierwsza akcja, oparta na przepisach dekretu Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury, miała dotyczyć rozliczenia się z okresem okupacji niemieckiej. Trwała w latach 1945–1950. Druga akcja, przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury, zwanej potocznie stalinowską lub kagańcową, miała charakter polityczny i dyskryminacyjny, jej zadaniem było zaś usunięcie z adwokatury osób wykazujących jakąkolwiek niechęć do nowej władzy lub Związku Radzieckiego. Odbyła się w latach 1950–1954. Ta wstępna uwaga jest konieczna, albowiem nawet w opracowaniach naukowych obie akcje weryfikacyjne bywają mylone i przedstawiane jako jeden i ten sam element ustroju adwokatury w Polsce Ludowej. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko pierwszej z owych akcji.

Palestra: 3-4/2012

O przyczynach pieniactwa w szlacheckim narodzie
Waldemar Bednaruk

Pieniactwo sądowe rozumiane jako zamiłowanie do procesowania się z najbłahszego nawet powodu stało się plagą szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości w XVIII wieku. Dynamiczny wzrost liczby spraw w szlacheckich sądach obserwowano już w okresie wcześniejszym, jednak dopiero w ostatnim stuleciu istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej możemy mówić o pełnym rozkwicie pieniactwa.

Palestra: 9-10/2011

Adwokaci II RP o ustroju adwokatury W osiemdziesiątą rocznicę numeru X–XI „Palestry” z 1931 r.
Marcin Zaborski

Monograficzny numer X–XI „Palestry” z 1931 r. to bez wątpienia jedna z najważniejszych publikacji dotyczących ustroju adwokatury w II Rzeczypospolitej. Nie zmienia tej oceny fakt, że nie był bezpośrednim efektem abstrakcyjnych badań naukowych, lecz powstał ad hoc, w odpowiedzi na rządowy projekt nowej ordynacji adwokackiej, wniesiony przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 29 września 1931 r. pod obrady Sejmu.

Palestra: 3-4/2015

Zapomniany bohater adwokatury. Śmierć albo odcisk kciuka
Henryk Szczepański

Dr Stanisław Hul od 15 lat prowadził kancelarię adwokacką i notarialną w Chorzowie przy ulicy Sienkiewicza 1. Przez dwie kadencje był sekretarzem tutejszej palestry. Jesienią 1939 r., tak jak wszyscy mieszkańcy Śląska, został wezwany do złożenia „palcówki” – kwestionariusza, pod którym, prócz podpisu, składało się również odcisk kciuka. Jego wypełnienie oznaczało, że ankietowany, w większym lub mniejszym stopniu, czuje się Niemcem i prosi o wpisanie na Volkslistę. Mecenas Hul oświadczył, że jest Polakiem. Nie splamił kciuka tuszem. W grudniu w jego kancelarii i prywatnym mieszkaniu hitlerowscy policjanci przeprowadzili dwie rewizje, a po trzeciej, zaraz na początku 1940 r., uwięzili w kazamatach miejscowego gestapo.

1
...2

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".