Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka(dalej “NRA”)j z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, e-mail: nra@nra.pl.

2. W NRA został powołany Inspektor Ochrony Danych Damian Bielecki, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: IOD@nra.pl lub droga listowną poprzez wysłanie listu na adres Administratora danych osobowych z dopiskiem “Do inspektora ochrony danych”.

3. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach:

W zakresie rejestracji i użytkowania konta w ramach serwisu

 • prawidłowej realizacji usług i funkcjonowania konta, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia konta, do czasu przedawnienia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne celem rejestracji konta;
 • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.

W zakresie kontaktu drogą telefoniczną lub email

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania drogą e mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego i utrzymywania kontaktu z Panią/Panem co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do nawiązania kontaktu.

W zakresie subskrybentów newsletter

 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą) w celu przesyłania informacji marketingowych oraz informacji o najnowszych numer Palestry drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem zapisania do newslettera.

W zakresie Autorów

 • zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do czasu jej realizacji i wygaśnięcia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy;
 • spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
 • realizacji procesu wydawniczego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  i f RODO. Dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu; 
 • w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, wizerunek będzie wykorzystywany celu promowania artykułów lub informowania o nawiązanej współpracy zależnie od treści wyrażonej zgody tj. w uzasadnionych celach administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na realizację umowy;
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń.

W zakresie Kontrahentów

 • w celu weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu Kontrahenta, w tym weryfikacji powyższych danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach dotyczących wykonania Umowy i jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit b i f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych (art. 6 ust. 1lit. f RODO).

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być  zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych tj. dostawcy usług teleinformatycznych i prawnych, upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie wizerunku, także użytkownicy strony internetowej.

5. Informujemy, że platforma szkoleniowa  jest hostowana w ramch infrastruktury spółki LongTail Ad Solutions, Inc. d/b/a JW Player, znajdującej się w USA tj. w kraju znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. NRA zobowiązał na mocy standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję, dostawcę infrastruktury do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, zobowiązujących do egzekwowania prawa osób, których dane dotyczą, i skutecznej środki ochrony prawnej. Pełne informacje o zasadach zabezpieczenia danych są dostępne pod adresem https://www.jwplayer.com/dpa/.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO);sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z rzeczywistością (16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO);
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie Pana/Pani zgody lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (Art. 21 RODO);
 • wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Informujemy, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".