Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "procedura karna"

Data publikacji

Artykuły

1-2/2011
Unijne i krajowe prawo karne po traktacie lizbońskim – zarys problematyki*
Małgorzata Wąsek-Wiaderek

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie głównych zmian w obszarze współpracy sądowej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, jakie wprowadził traktat z  Lizbony z datą jego wejścia w życie (1 grudnia 2009 r.). Ich omówienie nie będzie miało charakteru kompleksowego. Pominięte zostaną wszystkie te aspekty, które nie mają istotnego znaczenia dla sądów polskich orzekających w sprawach karnych (jak np. procedura stanowienia prawa w omawianym obszarze). Rozważania skupią się zatem na tych zmianach, które mogą skutkować modyfikacją uprawnień i obowiązków sądów karnych, stosujących unijne mechanizmy współpracy i prawo unijne i – ze względu na obszerność tematyki – będą miały charakter sygnalizacyjny.

Artykuły

10/2018
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych
Ewa Plebanek

Przyczynkiem do analizy dopuszczalności włączenia w podstawę orzeczniczą sądu w konkretnej sprawie nielegalnie pozyskanego materiału dowodowego, i to na długo przed pojawieniem się ustawowej regulacji odnoszącej się bezpośrednio do tej kwestii, były stany faktyczne, w których dowody obciążające oskarżonego zebrano „przypadkowo” poprzez prowadzone w innej sprawie kontrolę i utrwalanie rozmów, (...)

Artykuły

1-2/2014
Kilka uwag o funkcji i znaczeniu etycznych i deontologicznych standardów wykonywania zawodów prawniczych
Piotr Kardas

Rola zasad etycznych w sferze określenia preferowanych sposobów wykonywania czynności procesowych to jedno z istotniejszych zagadnień etyki normatywnej zawodów prawniczych. Znaczenie standardów etycznych analizowane bywa w dwóch perspektywach.

Artykuły

6/2016
Niektóre aspekty powszechnego obowiązku udzielenia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne
Andrzej Jezusek

Artykuł omawia tak zwany ogólny obowiązek udzielania pomocy organom ścigania (art. 15 § 3 Kodeksu Postępowania Karnego). Autor wskazuje, że powyższy przepis może być zgodny z innymi podstawami prawnymi upoważniającymi do żądania/wezwania pomocy i analizuje konsekwencje tej zgodności. Następnie Autor wyjaśnia, że zachowanie sprzeczne z innymi przepisami prawa nie może podlegać temu obowiązkowi i podkreśla, że procedura ta nie może być wykorzystana do obejścia ograniczeń związanych z przeprowadzaniem czynności procesowych. Ponadto obowiązek świadczenia pomocy nie jest źródłem dochodów, które zaspokajają istotne potrzeby organów ścigania.

Artykuły

12/2020
Sądy dla sędziów czy dla stron – w czyim interesie formalizowane są procedury?
Andrzej Malicki

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie spostrzeżeń adwokata-praktyka odnoszących się do ustawowego modelu dostępu do stanowiska sędziego, sposobu sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziów, a także kreowania nowych procedur w postępowaniu cywilnym i karnym, które w istocie – pod pozorem przyśpieszenia postępowań wskazywanym przez ustawodawcę – sprowadzają się do prowadzenia spraw przez pełnomocników w zakresie ich administrowania, doręczania pism, obliczania opłat i spełniania rygorystycznych wymogów, skutkujących ujemnie dla stron.

Artykuły

1-2/2017
Sejmowa komisja śledcza – czyli jak pełnomocnik zostaje świadkiem
Robert Rynkun-Werner

Artykuł przedstawia tryb postępowania przed sejmową komisją śledczą, w szczególności w odniesieniu do przesłuchań świadków. Głównym tematem refleksji jest status prawny szczególnego świadka, tj. osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, czyli np. adwokata bądź radcy prawnego. Szczególna rola przejawia się w zakazie ujawniania jakichkolwiek informacji związanych z udzieloną pomocą prawną. Każda wezwana przez komisję osoba ma obowiązek stawić się na wezwanie, ale nie każda osoba ma obowiązek złożyć zeznania. Sejmowa komisja śledcza zawsze stoi przed trudnym zadaniem. Musi pogodzić coś, co z zasady jest nie do pogodzenia – interesy polityczne członków komisji i obowiązujące prawo.

Artykuły

6/2023
Uwagi dotyczące formalnego immunitetu prokuratora w świetle dopuszczalności wszczęcia postępowania przygotowawczego oraz przeprowadzenia przeszukania
Tomasz Łodziana

Publikacja stanowi omówienie wybranych zagadnień związanych z prawnymi aspektami formalnego immunitetu prokuratora, w szczególności w zakresie możliwości wszczęcia postępowania przygotowawczego w fazie in rem oraz podejmowania, w tej fazie, przeszukania.

Ważne dla praktyki

3-4/2011
Doręczenia w procesie karnym XXI wieku (?)
Hubert Mazur

Jednym z aspektów zasady kontradyktoryjności postępowania karnego jest prawo stron do aktywnego udziału w postępowaniu. To ostatnie zaś warunkowane jest posiadaniem wiedzy o odbywających się czynnościach procesowych, przeprowadzanych dowodach, zapadających rozstrzygnięciach i prezentowanych stanowiskach strony przeciwnej. Kodeks postępowania karnego w bardzo wielu przepisach konkretyzuje, w jakich czynnościach strona ma prawo (obowiązek) uczestniczyć. Stanowi również, jakie pisma powstałe w toku procesu mają być stronie prezentowane. Fundamentem realizacji wspomnianego prawa do udziału w postępowaniu jest więc doręczenie jej owych pism, wezwań i zawiadomień.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".