Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Kategoria "Recenzje i noty recenzyjne"

Data publikacji

Palestra: 12/2017

Juliusz Makarewicz, Polskie prawo karne. Część ogólna

To bez wątpienia wyjątkowa książka wydana w Polsce w mijającym roku, nie dlatego, że stanowi nowoczesne i przełomowe podejście do prawa karnego, ale dlatego, że powstała przed stu laty i dziś, tak jak wówczas, jest znakomitą podstawą do refleksji nad polskim prawem karnym. Dodajmy, że na stronie poprzedzającej tytułową autor – wybitny uczony, filozof prawa, karnista i znakomity kodyfikator Juliusz Makarewicz (1872–1955) – którego prawnikowi chyba nie trzeba przedstawiać – napisał: Patrie renascenti ex urbe semper fideli, homagium (W hołdzie odradzającej się Ojczyźnie i zawsze wiernemu Miastu).

Palestra: 12/2017

Joanna Brylak, Prawne uregulowania procedury apelacyjnej w aspekcie procesów karnych
Maciej Rogalski

Książka autorstwa dr J. Brylak jest opracowaniem poświęconym polskiemu postępowaniu odwoławczemu. Problematyka ta jest niezwykle obszerna. Autorka zajmuje się więc w pracy bardziej kwestiami dotyczącymi modelowych rozwiązań wyznaczających charakter i podstawowe cechy postępowania apelacyjnego w polskim procesie karnym niż analizą poszczególnych przepisów Kodeksu postępowania karnego dotyczących postępowania odwoławczego w zakresie apelacji.

Palestra: 3/2017

Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, pod redakcją Alicji Czeredereckiej
Józef Gierowski

Polska psychologia sądowa nie wypracowała dotychczas bardziej ogólnych zasad i modeli diagnostycznych specyficznych dla opiniowania sądowego, w tym zwłaszcza stosownych standardów i procedur diagnostycznych. Upraszczając nieco opis aktualnego stanu polskiej psychologii sądowej, należy stwierdzić, że jest ona w trakcie formułowania wspomnianych zasad i standardów, a jej przyszłość zależy w dużej mierze od tego, jak szybko i sprawnie zrealizuje wspomniane wymagania.

Palestra: 6/2018

Mirosław Kosek, Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
Jerzy Słyk

Problematyka dotycząca powództwa prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego nie była dotychczas w polskiej literaturze prawniczej przedmiotem monograficznego opracowania. Już choćby z tego tylko powodu książka autorstwa Mirosława Koska poświęcona tej problematyce zasługuje na uwagę, wypełnia bowiem istniejącą w tym zakresie lukę. Walorem tej monografii jest jednak nie tylko sam wybór przedmiotu rozważań, ale przede wszystkim sposób jego ujęcia.

Palestra: 11/2017

Jerzy Bieluk, Rozliczenie związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku
Mariusz Hajduk

Recenzowana praca składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi komentarz praktyczny do kwestii rozliczenia związanego ze spadkiem, natomiast druga zawiera kilka przykładowych wzorów pism procesowych.

Palestra: 6/2018

Prawo i państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, redakcja naukowa: Leszek Bosek; Krzysztof Buczyński, Paweł Sosnowski, Prokuratoria Generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego, redakcja naukowa: Leszek Bosek
Ewa Stawicka

Dwie starannie wydane i merytorycznie obfite pozycje książkowe, które powinny znaleźć się na półkach praktyków prawa, a także osób interesujących się nowożytnymi dziejami instytucji zajmujących się ochroną prawną na ziemiach polskich. Obydwie wydane nakładem Wydawnictwa Sejmowego, a zarazem pod auspicjami Prokuratorii Generalnej RP i pod naukową redakcją jej Prezesa, prof. UW dr. hab. Leszka Boska. Impulsem do ich opracowania stał się jubileusz dwóchsetlecia jednej z poprzedniczek współczesnej Prokuratorii, która działała w Królestwie Polskim, umownie przyjęty jako okrągła rocznica zaczątków ważnego dla demokracji organu na ziemiach polskich.

Palestra: 4/2018

Maciej Bocheński, Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstwa z art. 197 k.k. i art. 200 k.k. w świetle teorii i badań empirycznych
Józef Gierowski

Powstała w oparciu o wyróżnioną rozprawę doktorską książka jest udaną próbą szerokiej i wielokierunkowej analizy form prawnokarnej reakcji wobec sprawców dwóch wybranych typów przestępstw seksualnych... (...)

Palestra: 5/2017

Tomasz J. Kotliński, Galicyjskie mowy obrończe
Mikołaj Tarkowski

Od czasów starożytnych mowy obrończe wzbudzały zainteresowanie i stanowiły jeden z przejawów występujących dawniej tendencji społecznych i kulturowych.

Palestra: 11/2017

Unijne rozporządzenie spadkowe nr 650/2012. Komentarz red. Mariusz Załucki
Paulina Germann

Nakładem szanowanego i bardzo popularnego w środowisku prawniczym wydawnictwa C. H. Beck, w ramach serii „Krótkie Komentarze Becka”, ukazał się komentarz do przepisów unijnego rozporządzenia spadkowego. Został on opracowany przez 17 autorów, będących reprezentantami różnych ośrodków naukowych, praktyków, a także przedstawicieli sądu i notariatu, których zasługą jest wysoka wartość merytoryczna publikacji.

Palestra: 9/2018

Petr Toman, Ondřej Šebesta, Nestoři české adwokacie
Ewa Stawicka

Obecny przewodniczący rady redakcyjnej czeskiego odpowiednika „Palestry” – „Bulletinu adwokacie” – adwokat Petr Toman oraz doświadczony dziennikarz Ondřej Šebesta to współautorzy wydanego w Pradze w 2016 roku zbioru wywiadów z nestorami czeskiej adwokatury. (...)

1
...12

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".