Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Andrzej Bąkowski

Andrzej Bąkowski

Artykuły autora

Kilka uwag o sztuce dobrej mowy sądowej
Chciałbym zwrócić uwagę na jedną z bardzo istotnych cech, którą powinien posiadać dobry adwokat, a która winna odgrywać istotną rolę w trakcie trzyletniej aplikacji adwokackiej. Myślę tu o przemówieniach adwokackich przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz właściwymi organami administracyjnymi.
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Posiedzenie rozpoczęło się od głosowań uchwał merytorycznych w sprawach osobowych. Następnie adw. Krzysztof Boszko, Sekretarz Prezydium NRA, zreferował sprawy ORA w Kielcach, Radomiu, we Wrocławiu i w Bielsku Białej. Poinformował, że zostały zatwierdzone plany szkolenia aplikantów adwokackich opracowane przez ORA w Bydgoszczy, Rzeszowie i Katowicach.
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej
Posiedzenie plenarne NRA w Warszawie w dniu 14 stycznia 2011 r. Posiedzenie plenarne NRA otworzył Prezes adw. Andrzej Zwara, witając członków posiedzenia. Przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia, z 27 listopada 2010 r.
Czy książkę Fernanda Payena O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej można usunąć do lamusa?
W 1957 r., dwa lata po zdanym egzaminie adwokackim (czerwiec 1955 r.) dostałem od Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adwokata Władysława Janickiego, propozycję, aby zostać jego zastępcą, jednym z 15 przezeń zaproszonych do tego szacownego grona. Wydawało mi się wówczas, że jest to tak zaszczytna, ale jednocześnie trudna, obciążająca funkcja, że jej po prostu nie udźwignę. Po długiej, serdecznej rozmowie i słowach zachęty ze strony Mecenasa Janickiego, że przecież nie będę sam, że on zawsze mi pomoże, propozycję przyjąłem.
Z prac Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia spraw organizacyjnych oraz podjęcia uchwał w sprawach osobowych. Następnie Sekretarz Prezydium adw. K. Boszko zreferował treść protokołów z obrad ORA w Częstochowie, Poznaniu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Katowicach, Bielsku-Białej oraz omówił uchwałę ORA w Warszawie, w której Rada nie podzieliła stanowiska NRA w kwestii uprawnień aplikantów adwokackich do występowania w sądach po zakończeniu szkolenia. Problematyka ta jest istotna w momencie, gdy pojawiły się orzeczenia sądów (Wrocław i Lublin) stwierdzające nieważność postępowania lub decyzji sądu z powodu niewłaściwej reprezentacji.
Adwokata Stanisława Mikke. Wybór felietonów-esejów Bez togi
Książka, która stała się asumptem mojego swoistego wspomnienia o Adwokacie Stanisławie Mikke, to pokaźny tom, liczący 518 stron, zawierający wybór tekstów opublikowanych w latach 1993–2010 na łamach „Palestry” oraz kilka odczytów i opowiadań. Wstępnego wyboru dokonał jeszcze sam Autor, ale uzupełniony został on o dodatkowe materiały przez nieocenionego współpracownika Autora dr. Adama Redzika, który z właściwą mu precyzją naukową pogrupował całą działalność literacką i publicystyczną chronologicznie i rzeczowo. Zredagował też życiorys naszego zmarłego Przyjaciela, nie zostawiając miejsca na luki czy przeoczenia, które przecież w każdym takim opracowaniu mogłyby się znaleźć.
Z posiedzeń Prezydium NRA
Prezes A. Zwara powitał zebranych i oddał głos zastępcy sekretarza NRA adw. K. Boszce, który zreferował sprawozdania ORA z Katowic, Kielc, Łodzi (3 protokoły), Siedlec (2 protokoły), Wałbrzycha i Gdańska. Następnie Prezydium zaakceptowało scenariusz pierwszej kampanii promującej zawód adwokata w mediach, który rekomendował adw. K. Boszko.
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu w świetle Komentarza adwokata Jerzego Naumanna
Rok 2012 przyniósł naszej Adwokaturze dwie doniosłe publikacje. Po niedawno wydanej Historii Adwokatury dr. Adama Redzika i adw. dr. Tomasza J. Kotlińskiego ukazał się ostatnio w serii Komentarzy Becka wymieniony w tytule Komentarz pióra adwokata Jerzego Naumanna. Wraz z Rozdziałem VII (przepisy końcowe) liczy 616 stron. Potężny tom. Jest on w istocie swoistym traktatem o Adwokaturze. Komentarz dotyczy reguł postępowania adwokatów we wszystkich przestrzeniach i wymiarach wykonywania profesji adwokackiej w świetle zasad etycznych i godności zawodu, reguł ogólnych i szczegółowych względem sądu i innych organów, przed którymi występuje adwokat, stosunku do kolegów, klientów, pracy w samorządzie i stosunku do władz Adwokatury.
Z posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej
Prezes NRA adw. A. Zwara przypomniał, że Adwokatura włączyła się do obrony sądownictwa w zakresie projektowanych likwidacji tzw. małych sądów rejonowych. Aplikanci adwokaccy mają zamiar dołączyć do dyskusji na temat dalszej deregulacji zawodu adwokata. Postulują oni wprowadzenie ustnego egzaminu adwokackiego (prócz części pisemnej) oraz nie chcą skracania aplikacji.
1
...10

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".