Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "kara ograniczenia wolności"

Data publikacji

Artykuły

3/2017
Granice możliwości nieorzekania fakultatywnego zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej (art. 75 § 2 Kodeksu karnego)
Kazimierz Postulski

W orzecznictwie od dawna panuje tendencja szerokiego zastosowania instytucji wykonywania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, nawet jeśli jest ona opcjonalna. Dalsze zmiany kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego w latach 2012–2016 dały sądom nowe instrumenty probacyjne, o których mowa w przedmiotowym artykule.

Reforma prawa karnego 2015

7-8/2015
Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe
Mikołaj Małecki

Wielka nowelizacja prawa karnego, związana z wejściem w życie ustawy z 20 lutego 2015 r., przynosi poważne zmiany w zakresie kształtowania reakcji karnej na popełnienie czynu zabronionego, wśród których znajduje się interesująca, zupełnie nowa instytucja sądowego wymiaru kary, wprowadzona do art. 37b k.k.

Reforma prawa karnego 2015

7-8/2015
Koncepcja jedności kary ograniczenia wolności w nowym modelu tej kary po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.
Tomasz Sroka

Treść kary ograniczenia wolności w modelu obowiązującym do 30 czerwca 2015 r. konstruowana była na podstawie dwóch elementów, mających charakter obligatoryjny. Elementem decydującym o dolegliwości tej kary było nałożenie na skazanego obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Artykuły

6/2016
Uchylanie się od odbycia kary ograniczenia wolności
Kazimierz Postulski

W artykule omówiono aktualny stan prawa, określający warunki i zasady postępowania w przypadku nakazu wykonania kary pozbawienia wolności zamiast ograniczenia wolności. Zmieniły się one znacząco od 1 lipca 2015 r. Jedną ze zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym jest złagodzenie obecnych rygorów nakazujących wykonanie sankcji alternatywnej. Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowej formy orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolności, jaką jest system nadzoru elektronicznego. Dlatego konieczne stało się uregulowanie sytuacji prawnej, w której skazany nie przestrzega warunków dozoru.

Reforma prawa karnego 2015

7-8/2015
Nowelizacja prawa karnego wykonawczego – przegląd ważniejszych zagadnień
Teodor Szymanowski

Nowelizacja, o której mowa w tytule, została dokonana ustawą o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw uchwaloną 20 lutego 2015 r., która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 12 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Wymienione przepisy wejdą w życie 1 lipca 2015 r., z wyjątkiem kilku postanowień dotyczących prowadzenia rachunków sum depozytowych i dysponowania nimi przez skazanych, które mają wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia ustawy.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".