Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "prawo administracyjne"

Data publikacji

Artykuły

9-10/2013
Postępowanie organów nadzoru budowlanego w sprawie katastrofy budowlanej
Małgorzata Janiszewska-Michalska

Katastrofą budowlaną jest gwałtowne i niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Za katastrofę budowlaną należy uznać zniszczenie takich elementów konstrukcyjnych obiektu, jak schody i ściana nośna.

Artykuły

3-4/2015
Prywatność obywateli a „prywatność” władz
Barbara Nita Wojciech Hermeliński

Wyrokiem z 30 lipca 2014 r., sygn. K 23/11, Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie zarzutów konstytucyjnych objętych siedmioma połączonymi wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego, które dotyczyły przepisów regulujących stosowanie kontroli operacyjnej i udostępnianie danych telekomunikacyjnych Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej organom kontroli skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu oraz – co dotyczy wyłącznie udostępniania danych telekomunikacyjnych – Służbie Celnej.

Artykuły

7-8/2022
Wybrane ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym
Mikołaj Budzikowski

Pojęcie prawa własności utożsamiano w nauce prawa z „wolnością”. Ujęte w ten sposób prawo własności, jak każdy rodzaj wolności, może podlegać – i podlega – ograniczeniom. Właściciel w naturalny sposób dąży do realizowania swoich uprawnień w możliwie najszerszej sferze, z drugiej strony państwo, mając na uwadze interes ogółu, często normatywnie definiowany jako interes publiczny, oraz dysponując środkami prawnymi, nakłada na niego obowiązki, których wykonanie ma przynieść efekty w realizacji powyższego interesu. W artykule pokuszono się o scharakteryzowanie ograniczeń uprawnień właściciela nieruchomości rolnej na przykładzie regulacji dotyczących ochrony gruntów rolnych oraz środowiska.

Artykuły

3-4/2012
Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach właściwych organom nadzoru budowlanego
Małgorzata Janiszewska-Michalska

W polskim systemie prawnym orzecznictwo sądów administracyjnych nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego. Choć zgodnie z art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczenie sądowe wiąże w sprawie ten sąd i organ, którego działalność lub bezczynność była przedmiotem skargi w zakresie oceny prawnej i wskazania co do dalszego postępowania tylko w danej sprawie, organy administracji publicznej, licząc się z możliwością uchylenia aktu administracyjnego, stosują się do niej w analogicznych sprawach.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".