Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 7-8/2013

Arbitraż i mediacja. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi

Udostępnij

kom. red.: Maciej Łaszczuk i inniWarszawa: Sąd Arbitrażowy przy KIG 2012, ss. 732.

Przedmiotem radości i satysfakcji świata prawniczego winien być fakt coraz to częstszej publikacji ksiąg pamiątkowych poświęconych wybitnym postaciom naszego środowiska. Przybliżenie w nich sylwetek jubilatów, a także wiedzy o ich życiu oraz łączonych zazwyczaj karierach zawodowych i naukowych, mogą być przedmiotem refleksji i źródłem inspiracji każdego z nas. Tak jest także w przypadku księgi pamiątkowej opublikowanej w zeszłym roku z okazji jubileuszu doktora Andrzeja Tynela, wybitnego arbitra i radcy prawnego.

Ale nie tylko to jest wartością recenzowanej publikacji. Powinna ona stać się lekturą każdego adwokata i radcy prawnego, a nie tylko tych przedstawicieli obu zawodów, którzy prowadzą obsługę prawną przedsiębiorców, z natury rzeczy aktywnie uczestniczących w obrocie cywilnoprawnym, a tym samym stających przed potrzebą wyboru forum rozstrzygania ewentualnych sporów z kontrahentami. Arbitraż i mediacja są bowiem przydatnymi, a na pewno wartymi rozważenia alternatywami dla każdego, kto jest stroną stosunku cywilnoprawnego, w którym ewentualny konflikt dotyczący  jego realizacji, tak w zakresie praw majątkowych, jak i niemajątkowych, mógłby być zakończony ugodą sądową.

W sferze relacji prywatnoprawnych wizja tradycyjnego rozstrzygania sporów przed sądem powszechnym spotyka się współcześnie z alternatywą w postaci innych sposobów prawnie doniosłego rozwiązania możliwych konfliktów. Wśród owych alternatywnych metod rozstrzygania sporów, które mogłyby być przedmiotem orzeczeń sądów państwowych, arbitraż i mediacja mają obecnie znaczenie podstawowe. Dlatego warto się im przyjrzeć podczas lektury ponad pięćdziesięciu artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom postępowania polubownego i mediacji, ofiarowanych Jubilatowi przez grono jego przyjaciół i współpracowników. Objęta nimi rozległa problematyka przedstawiona została w sposób głęboko inspirujący przez wybitnych teoretyków i praktyków arbitrażu gospodarczego. Pozwala nie tylko pogłębić wiedzę dotyczącą sądownictwa polubownego i postępowania mediacyjnego, ale także w należyty sposób ocenić ich walory.

Rozległość tematyki rozpraw dedykowanych doktorowi Andrzejowi Tynelowi, skoncentrowanych jednak na zagadnieniach będących przedmiotem pięćdziesięcioletnich zainteresowań zawodowych i naukowych Jubilata, jest niewątpliwym atutem recenzowanej książki. Pozwala prześledzić problemy dotyczące sądownictwa polubownego i mediacji, a w tym statusu, roli i obowiązków arbitra i mediatora, klauzuli arbitrażowej i zakresu związania nią innych podmiotów, umowy o mediację, postępowania sądowego i mediacyjnego, zakresu rozstrzyganych sporów i konfliktów, roli pełnomocnika w postępowaniu przed sądem polubownym, arbitrażu instytucjonalnego i arbitrażu ad hoc, a także kontroli orzeczeń arbitrażowych.

Różnorodność tematyki poszczególnych rozpraw i sposobów ich przedstawienia oraz mnogość stylów pisarskich i metod prezentacji materiału powoduje, że lektura tej Księgi jest pożyteczna, inspirująca i po prostu przyjemna, a przez to godna polecenia.

Wart podkreślenia jest fakt, że wśród autorów jest wielu naszych kolegów adwokatów, a wśród nich adwokat Maciej Łaszczuk, który szczególnie przyczynił się do powstania Księgi jako przewodniczący jej komitetu redakcyjnego.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".