Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 5-6/2015

Z posiedzeń Prezydium NRA

Udostępnij

Posiedzenie Prezydium NRA z 3 marca 2015 r.

Po formalnościach wstępnych w głosowaniu tajnym podjęto uchwały merytoryczne w sprawach osobowych i omówiono protokoły z posiedzeń ORA w poszczególnych izbach.

Adwokat Tomasz Korczyński poinformował, że wdrażanie programu SOA w izbach oraz przygotowanie modułu centralnego zakończy się na jesieni. Do połowy lutego program został wdrożony w 6 izbach, w kilkunastu odbyły się szkolenia prowadzone przez firmę CONFIDO. Wskazał, że niestety kilka izb bardzo niechętnie podchodzi do procesu informatyzacji, choć uchwała NRA jest wiążąca. Dodał, że szkolenia zakończą się w czerwcu, a do września program powinien zostać wdrożony we wszystkich izbach. Poruszył kwestię ponoszonych kosztów, związanych z funkcjonowaniem programu oraz prowadzonymi szkoleniami. Zauważył, że możliwe jest równoległe prowadzenie prac nad wdrażaniem programu w izbach i nad modułem centralnym.

Prezes NRA zapowiedział, że Prezydium będzie interweniowało w izbach, w których występują problemy.

Zaproszonej na posiedzenie adw. Dominice Stępińskiej-Duch podziękował za staranne sporządzenie memorandum dotyczącego polityki zagranicznej NRA. Przyjęto, że zasadą winno się stać, iż w ciągu 7 dni od danego wydarzenia będą przygotowane sprawozdania, które zostaną zamieszczone na stronie www.adwokatura.pl. Adwokat Stępińska-Duch zapewniła, że Prezydium NRA będzie otrzymywało takie sprawozdania, które we współpracy z Biurem Prasowym NRA będą zamieszczane na portalu adwokatura.pl.

Prezydium zatwierdziło przedstawioną przez prezesa NRA treść umowy dotyczącej współorganizacji posiedzenia plenarnego CCBE, które odbędzie się w dniach 28–30 maja 2015 r. w Gdańsku. Przewidziano po stronie NRA koszty do kwoty 46 000 zł brutto. Na konferencję zostali zaproszeni m.in. Lech Wałęsa i Donald Tusk oraz zagraniczni goście.

Adwokat D. Stępińska-Duch poinformowała, że w dniach 19–20 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie reprezentantów samorządów prawniczych oraz seminarium w sprawie przyszłości zawodów prawniczych – z udziałem prezydent CCBE adw. Marii Ślązak. Podniesiono kwestię kosztów związanych z aktywnością NRA w CCBE.

Adwokat D. Stępińska-Duch poruszyła kwestię udziału przedstawicieli NRA w pracach IBA. Wskazała, że została oficerem IBA w kadencji 2015–2017 i że koszty swoich wyjazdów będzie finansowała osobiście. Adwokat Andrzej Zwara stwierdził, że poza opłatą członkowską NRA nie będzie ponosić innych kosztów. NRA będą w IBA reprezentować adwokaci, którzy pokrywają wydatki na wyjazdy z własnych środków.

Prezes NRA adw. A. Zwara poinformował zaproszoną na posiedzenie NRA adw. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, że plan działań Centrum na rok 2015 nie zyskał aprobaty Prezydium. Przypomniał, że celem powołania CM było zbudowanie platformy informatycznej, za której pośrednictwem każdy chętny będzie mógł trafić do adwokata mediatora w najbliższej okolicy. Odbyła się dyskusja na temat działania Centrum Mediacyjnego. Prezes NRA stwierdził, że liczba 117 wyszkolonych mediatorów jest zbyt nikła. Mediacja powinna być w Adwokaturze powszechna, w tym roku powinno być wykształconych kilkuset mediatorów. Adwokat Rafał Dębowski zaproponował, aby na najbliższe posiedzenie adw. K. Przyłuska-Ciszewska opracowała propozycje rozwiązań i kierunków działań CM, których celem będzie znaczące powiększenie liczby mediatorów. Prezydium NRA zgodziło się z ww. propozycją.

Zaproszona na posiedzenie Prezydium NRA adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska przedstawiła informację o działaniach podejmowanych przez Zespół ds. Kobiet – odbytych spotkaniach oraz przeprowadzonych w izbach badaniach na temat realizacji uchwały NRA w zakresie zwalniania kobiet adwokatów z naliczania opłaty składki na rzecz NRA przez 6 miesięcy po urodzeniu dziecka. Część izb nie respektuje uchwały. W trakcie dyskusji prezes NRA wskazał, że 2/3 adwokatury to młodzi ludzie, a problem zakładania rodzin jest problemem nie tylko środowiska adwokackiego, ale całego pokolenia. Adwokat Gajowniczek-Pruszyńska stwierdziła, że pogodzenie macierzyństwa z wykonywaniem zawodu adwokata jest bardzo trudne z uwagi na przepisy regulujące własną działalność gospodarczą. Poinformowała, że 16 kwietnia br. odbędzie się współorganizowana przez Zespół konferencja naukowa poświęcona przeglądowi orzecznictwa polskiego i międzynarodowego w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć.

Prezydium NRA zatwierdziło kwotę 25 000 zł brutto na wydanie przygotowywanej w OBA publikacji Polscy adwokaci w Auschwitz- ‑Birkenau.

Prezydium NRA podjęło kierunkową decyzję o współpracy z Fundacją dla Polski w zakresie działania Funduszu Nagrody im. adw. Edwarda Wende.

Prezydium NRA po omówieniu projektu preliminarza budżetowego NRA na 2015 rok w drodze głosowania przyjęło poszczególne pozycje dotyczące budżetów Komisji oraz zatwierdziło projekt całego preliminarza.

Prezydium NRA zdecydowało o objęciu patronatem konferencji szkoleniowej Zrzeszenia Prawników Polskich, która odbędzie się w dniach 16–18 kwietnia 2015 r. w Kołobrzegu. Prezydium NRA zdecydowało o przekazaniu kwoty 8000 zł brutto jako wsparcie tego wydarzenia. Prezydium NRA zdecydowało o przeznaczeniu 19 000 zł brutto na spotkanie reprezentantów samorządów prawniczych w Brukseli oraz seminarium w sprawie przyszłości zawodów prawniczych, które odbędzie się 19–20 marca 2015 r. w Warszawie.

Prezydium NRA podjęło uchwałę o utworzeniu Komisji ds. Arbitrażu i powołaniu na jej przewodniczącego adw. Macieja Łaszczuka.

Prezydium NRA delegowało adw. Sławomira Ciemnego na konferencję, która odbędzie się w dniach 23–26 kwietnia 2015 r. w Madrycie.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".