Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 5-6/2015

Pierwszy Kongres Prawa Konkurencji, Warszawa, 13–15 kwietnia 2015 r.

Udostępnij

W dniach 13–15 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbył się Pierwszy Kongres Prawa Konkurencji zorganizowany w związku z rocznicą 25lecia działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organizatorem kongresu było Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, które nade wszystko dzięki osobie prof. Tadeusza Skocznego przez wiele lat, mimo ówczesnego braku sformalizowanej struktury organizacyjnej, było głównym zapleczem naukowo-badawczym UOKiK. Wszyscy uczestnicy uroczystej sesji otwarcia podkreślali ogromne zasługi prof. Anny Fornalczyk, niewątpliwego lidera Urzędu Antymonopolowego, a następnie UOKiK, która dzięki umiejętności zaangażowania w sprawy antymonopolowe sprawnego zespołu badawczego doprowadziła do zbudowania niezależnej instytucji publicznej w dobie przemian ustrojowych. List gratulacyjny przesłał z tej okazji prof. Marek Safjan, sędzia TSUE.

Pierwsze wystąpienia kongresu poświęcone były refleksjom dotyczącym zmieniającej się sytuacji gospodarczej, zarówno z uwagi na zmianę struktury własności przez ostatnie 25 lat, jak i przystąpienie Polski do UE i otwarcie gospodarki na skalę globalną. Prof. Stanisław Sołtysiński wygłosił prelekcję na temat potrzeby prawa konkurencji i zmieniających się w tym prawie tendencji. Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości UE prof. Maciej Szpunar przedstawił zagadnienia private enforcement w kontekście regulacji prawa międzynarodowego prywatnego. Sędzia Sądu Najwyższego Teresa Fleming-Kulesza przedstawiła kamienie milowe w orzecznictwie SN dotyczące konkurencji i konsumentów, a sama prof. Anna Fornalczyk rozwinęła refleksję na temat potrzeby i zakresu wprowadzania elementów ekonomii do prawa konkurencji. Zagadnienie to powracało w kilkunastu jeszcze wypowiedziach prelegentów przez całe trzy dni kongresu i odnoszone było do różnych metod badawczych stosowanych w ekonomii i możliwości ich zaadaptowania dla potrzeby działalności organów ochrony konkurencji. Prezes UOKiK Adam Jasser podkreślił w tym zakresie znaczenie zmian strukturalnych w Urzędzie i zwiększenie pionu badawczego.

W części naukowo-badawczej kongresu odbyło się pięć paneli dyskusyjnych, w których wystąpili niemal wszyscy przedstawiciele świata nauki oraz wielu praktyków, którzy poświęcają się zagadnieniom prawa konkurencji. Sesja pierwsza, prowadzona przez prof. Andrzeja Wróbla, dotyczyła zagadnień interesu publicznego w prawie ochrony konkurencji i w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sesja druga, której moderatorem, obok wiceprezes UOKiK Bernadetty Kasztelan-Świetlik, był adw. Tomasz Wardyński, poświęcona była przeciwdziałaniu ograniczeniom prawa konkurencji w kontekście sprawiedliwości proceduralnej i ochrony praw podstawowych w postępowaniach antymonopolowych. Sesja trzecia, prowadzona przez prof. Annę Głębocką-Zielińską i prof. Sławomira Dudzika, obejmowała zagadnienia ekonomizacji prawa antymonopolowego w zakresie praktyk antykonkurencyjnych i zjawiska koncentracji. Sesja czwarta, moderowana przez prof. Cezarego Kosikowskiego i SSO Andrzeja Turlińskiego, budząca najgorętsze dyskusje, odnosiła się do negocjacyjnych metod stosowania prawa konkurencji oraz programów compliance. Dzień trzeci kongresu poświęcony został zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tematyka dwóch paneli prowadzonych przez dr hab. Annę Piszcz oraz profesorów Mariana Kępińskiego i Ryszarda Skubisza dotyczyła relacji klauzul generalnych do przepisów typizujących czyny nieuczciwej konkurencji oraz stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji.

Uroczystościom kongresowym towarzyszyły także spotkania wieczorne i dyskusje prowadzone w mniej sformalizowany sposób. W imieniu NRA w kongresie uczestniczyła adw. dr Małgorzata Kożuch, sporządzająca przedmiotowe sprawozdanie.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".