Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 4/2017

Z Posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Udostępnij

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 20 stycznia 2017 r.

Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski poinformował, że zgodnie z uchwałą NRA z października 2016 r. adw. dr Szymon Byczko i adw. dr hab. Jacek Skrzydło przygotowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP i ustawą Prawo o adwokaturze przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich z urzędu i z wyboru. Wskazał, że w dniu 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która przewiduje ochronę dla przedsiębiorców wykonujących zlecenia w ramach tzw. samozatrudnienia. Część adwokatów podlega tej ochronie. Stawka za wykonywane zlecenie, np. w sprawach z urzędu, nie powinna więc być niższa niż 13 zł za godzinę pracy, a wynagrodzenie powinno być wypłacane miesięcznie.

Prezes NRA adw. Jacek Trela poruszył sprawę organizacji Kongresu Prawników Polskich. Tematyka Kongresu będzie poświęcona niezależności sądów i niezawisłości sędziów, tajemnicy zawodowej oraz zagadnieniom dotyczącym usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Prezydium NRA delegowało adw. Macieja Łaszczuka na Międzynarodowy Dzień Arbitrażowy organizowany przez IBA w Mediolanie w dniach 30 marca–2 kwietnia 2017 r.

Prezydium NRA zdecydowało o objęciu patronatem The Phillip C. Jessup International Law Moot Court Competition i towarzyszącej mu konferencji oraz o przyznaniu wsparcia finansowego tych wydarzeń. Przyznano także wsparcie finansowe na organizację Mistrzostw Narciarskich Adwokatury, które odbędą się w Krynicy-Zdroju.

Powołano jury Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich w składzie: adwokaci Andrzej Zwara – przewodniczący oraz Paweł Gieras, Andrzej Malicki, Justyna Mazur, Elżbieta Nowak, Bartosz Tiutiunik – członkowie.

Adwokat Piotr Kardas poinformował, że udział do prac Komisji Legislacyjnej przy NRA zgłosiło kilkudziesięciu adwokatów. Komisja chce realizować kilka zadań. Pierwszym jest bieżąca praca polegająca na przygotowaniu opinii aktów legislacyjnych. Drugim – podjęcie prac nad przygotowaniem kompleksowych projektów legislacyjnych, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości, gdy pojawi się stosowny moment. Te działania podejmowane byłyby we współpracy ze środowiskiem naukowym. Trzecim obszarem byłaby współpraca Komisji z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury w zakresie dotyczącym inicjowania pytań prawnych, formalnie należących do Prezesów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Legislacyjnej (nr 19/2017), której przewodniczącym został prof. dr hab. adw. Maciej Gutowski.

Posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 31 stycznia 2017 r.

Prezydium NRA przyjęło obwieszczenie w sprawie tekstów jednolitych: Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 5/2017), Uchwały o ustanowieniu odznaki adwokackiej oraz Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury (na podstawie uchwały nr 16/2017 ze zm. wprowadzonymi uchwałą nr 18/2017).

Prezydium NRA podjęło uchwały:

  • nr 20/2017 o powołaniu adwokatów Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej oraz Bartosza Grohmana do Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich,
  • nr 21/2017 o powołaniu w skład Centralnego Zespołu Wizytatorów adwokatów: Marka Brudnickiego, Ewę Czerską, Remigiusza Fabiańskiego, Tomasza Głuszka, Andrzeja Hermana, Joannę Kaczorowską, Marię Kapsa, Joannę Kowalską, Jadwigę Magierę, Elżbietę Nowak, Annę Ślęzak, Bartosza Wojdę oraz Danutę Wronkę.

Prezes NRA adw. Jacek Trela poruszył sprawę projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Poinformował, że dzień wcześniej odbyło się zgromadzenie sędziów Sądów Apelacyjnych i sędziów Sądów Okręgowych; 350 delegatów, prawie jednomyślnie wyraziło stanowisko co do potrzeby pilnego zwołania Kongresu Prawników Polskich. W dyskusji wzięli udział adwokaci Ziemisław Gintowt, prof. Piotr Kardas oraz Tomasz Jachowicz. Prezes NRA adw. J. Trela stwierdził, że udział Adwokatury w Kongresie powinien być postrzegany jako wsparcie dla niezawisłych myśli sędziowskich.

Prezes NRA adw. J. Trela poinformował, że adw. prof. P. Kardas i adw. prof. Maciej Gutowski wraz z prof. Ewą Łętowską wezmą udział w jednym z paneli konferencji pt. „Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”, która odbędzie się 3 marca 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. NRA jest jednym z organizatorów tej konferencji, na której organizację przeznaczyła środki finansowe.

Prezydium NRA przyznało środki finansowe Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland oraz na wykład adw. dr. Pawła Litwińskiego pt. „Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej”. Wykład zostanie wygłoszony w Krakowie, będzie transmitowany oraz dostępny na stronie IDeA.

Prezydium NRA podjęło także uchwały:

  • nr 22/2017 o powołaniu adwokatów: Bartosza Łucia, Jakuba Wende oraz Karoliny Zimnoch do Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA,
  • nr 23/107 oraz nr 24/2017 w sprawie przydzielenia samorządowych diet zadaniowych.

Nadto powołano do składu jury tegorocznego Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego aktora – Przemysława Brannego.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 lutego 2017 r.

Prezydium NRA w dniu 3 lutego 2017 r. podjęło uchwałę (nr 25/2017) w sprawie propozycji zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wskazano w niej, że „proponowane rozwiązania, w tym w szczególności skrócenie konstytucyjnie określonej kadencji członków KRS oraz upolitycznienie wyboru przedstawicieli środowiska sędziowskiego prowadzić mogą do naruszenia konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa. Stanowią także zagrożenie dla zasady podziału władzy. Wyłanianie kandydatów do pełnienia funkcji sędziowskich powinno następować w ramach transparentnej, publicznie prowadzonej procedury, respektującej zasadę podziału władzy, w oparciu o merytoryczne kompetencje”.

Sekretarz NRA adw. Rafał Dębowski przedstawił projekt uchwały o skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stawek adwokackich z wyboru i z urzędu – zgodnie z uchwałą NRA z października 2016 r. Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie wniosku do TK (nr 26/2017).

Prezydium NRA (uchwałą nr 27/2017) powołało w skład osobowy Komisji ds. Informatyzacji przy NRA adwokatów: Tomasza Korczyńskiego (Przewodniczący), Bartosza Golejewskiego, Aleksandra Krysztofowicza, Michała Szpakowskiego oraz Bartłomieja Trętowskiego. Do składu osobowego Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA powołano adwokatów: Jerzego Luranca, Janusza Stecia oraz Jarosława Wyrębskiego.

Prezydium NRA, na wniosek ORA w Częstochowie, przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” adwokatom: Pawłowi Jędrzejewskiemu, Lechowi Kasprzykowi, Lechowi Kurpiosowi, Andrzejowi Migalskiemu oraz Michałowi Pacho.

Prezes NRA adw. Jacek Trela przedstawił bieżące informacje dotyczące organizacji Kongresu Prawników Polskich. Kongres ma odbyć się pod koniec kwietnia br. w Warszawie, a uczestniczyć w nim będzie ok. 3000 zainteresowanych, po uprzedniej rejestracji.

Prezydium NRA, po omówieniu wniosku, zdecydowało o przekazaniu kwoty 5000 zł brutto w celu organizacji wykładu adw. dr. Pawła Litwińskiego Ochrona danych osobowych w kancelarii adwokackiej. Podjęto też uchwałę w sprawie przyznania diet samorządowych (nr 29/2017).

 

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".