Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 11-12/2012

Posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej

Udostępnij

POSIEDZENIE PLENARNE NRA W WARSZAWIE W DNIU 2 CZERWCA 2012 R.

Prezes NRA adw. A. Zwara przedstawił sprawozdanie z prac Prezydium NRA. Przypomniał o dzisiejszych uroczystościach z okazji 30-lecia uchwalenia ustawy Prawo o adwokaturze. Ustawa ta, choć uchwalona w czasie stanu wojennego, zawierała jednak wiele rozwiązań, które do dziś są aktualne i ważne. Ustawa z 1982 r. to efekt prac z okresu wolności roku 1980 i 1981. W tym czasie Adwokatura aktywnie wspierała idee „Solidarności”. Trzeba zatem oddać hołd pokoleniu adwokatów, które powoli odchodzi. Podziękować za to, co zrobili – zarówno dla społeczeństwa, jak i Adwokatury. Prezes NRA adw. A. Zwara podziękował adw. dr M. Strus-Wołos za pracę włożoną w przygotowanie uroczystości 30-lecia uchwalenia Prawa o adwokaturze.

Prezes NRA podkreślił, że w ostatnich miesiącach politycy Prawa i Sprawiedliwości postulowali zmiany w art. 17 Konstytucji RP, który stanowi oparcie dla idei zawodów zaufania publicznego. Przypomniał, że 2 kwietnia br. odbyła się zorganizowana przez Adwokaturę debata z udziałem przedstawicieli samorządów zaufania publicznego. Przybyli na nią licznie delegaci tych samorządów.

Prezes NRA wskazał, że problemem jest zrozumienie art. 17 Konstytucji RP w kontekście projektu deregulacji zawodu. Ustęp 1 art. 17 Konstytucji dotyczy członków samorządów zaufania publicznego: adwokatów, lekarzy, architektów, a ust. 2 – pozostałych samorządów zawodowych. Błędem jest łączenie tych dwóch grup, co zostało przekazane przedstawicielom mediów, które tą debatą były bardzo zainteresowane.

W tych okolicznościach Prezes NRA zwrócił uwagę na wypowiedź Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, że nie widzi potrzeby zmiany Konstytucji, która sprawdza się w obecnym kształcie.

Prezes NRA adw. A. Zwara poinformował, że wspólnie z wiceprezesem adw. J. Trelą odbył w ostatnich miesiącach kilkanaście spotkań z przedstawicielami klubów parlamentarnych, w których uczestniczył również minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Prezes podkreślił, że czasami trudno było podjąć merytoryczną dyskusję, a hasło deregulacji zawodu w znacznym stopniu okazało się elementem politycznej retoryki.

Prezes NRA podziękował adw. dr Małgorzacie Gruszeckiej za jej działalność, dziekanowi adw. Janowi Kuklewiczowi za inicjatywę zorganizowania spotkania aplikantów adwokackich z ministrem sprawiedliwości w Krakowie w dniu 23 czerwca 2012 r. Zdaniem prezesa NRA udało się utrzymać trzyletnią aplikację, ale w ministerialnych planach wciąż pozostaje propozycja trzyletniej pozaaplikacyjnej drogi dojścia do zawodu adwokata.

Prezes NRA przypomniał o rządowym projekcie nadania radcom prawnym uprawnień do obron w sprawach karnych (przyjęty 6 maja br. na posiedzeniu Rady Ministrów). Prezes adw. A. Zwara podkreślił, że cenna jest współpraca ze środowiskiem profesorów prawa, gdyż grupa ta potrafi szybko reagować na zmieniające się opinie komisji kodyfikacyjnych. Czasami niestety można spotkać się w dyskusjach adwokatów z kryzysem tożsamości adwokackiej, wyrażającym się m.in. w tym, że można być obrońcą w sprawach karnych, pozostając na etacie. Jest to sprzeczne z ideą niezależności adwokackiej.

Prezes NRA poinformał, że nagrodę Złoty Paragraf otrzymał prof. adw. Andrzej Kubas, a nagrodę Prawnik Pro Bono pośmiertnie adw. Joanna Agacka-Indecka.

Rok 2011 był rokiem wielu inwestycji lokalowych (nowe siedziby ORA w Opolu, Płocku, Toruniu, remont siedziby NRA). Prezes przypomniał o toczących się pracach związanych z projektem nowego Poa. Przewodniczący zespołu opracowującego projekt Poa adw. Maciej Gutowski powiedział, że aktualne informacje o pracach komisji zostały przedstawione na piśmie. W trakcie prac nad projektem Poa pojawiły się kontrowersje, np. w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego.

Na temat sądownictwa dyscyplinarnego wywiązała się obszerna dyskusja, w której głos zabierali adwokaci: Jacek Krasowski, Ewa Krasowska, Piotr Kardas, Maciej Gutowski, Żanna Dembska, Jacek Trela, Rafał Dębowski, Andrzej Zwara, Piotr Kruszyński, Grzegorz Stanisławski, Stanisław Kłys, Włodzimierz Łyczywek, Ziemisław Gintowt, Dariusz Wojnar, Witold Pospiech, Krzysztof Boszko.

Adwokat K. Boszko podniósł, że nie wszystkie propozycje zmian w Poa są dostatecznie znane. Pojawia się – jak w obecnej dyskusji – „demon małych izb”, czyli parytet, który zaczyna być liczony przy ustalaniu liczby delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury. Występuje problem marginalizacji „małych izb”.

Adwokat Mirosława Pietkiewicz stwierdziła, że projekt Poa nie był wcześniej dyskutowany przez Prezydium NRA. Adwokat dr Małgorzata Kożuch wyraziła pogląd, że dyskutuje się projekt nieostateczny. Odniosła się do kilku spraw, jak np. do parytetu. Adwokat W. Finiewicz zasugerował, aby wszystkie uwagi i sugestie dotyczące projektu Poa zostały rozważone (w czasie prac zespołu pod przewodnictwem adw. M. Gutowskiego). Jednocześnie opowiedział się za dotychczasowym modelem postępowania dyscyplinarnego.

Prezes adw. A. Zwara zaapelował, ażeby w poszczególnych izbach odbyła się dyskusja na temat postępowania dyscyplinarnego, a jej wyniki zostały przedstawione do oceny zespołu pracującego nad projektem Poa.

Adwokat J. Ziobrowski, prezes WSDA, przedstawił sprawozdanie z prac Sądu Dyscyplinarnego. Adwokat E. Krasowska omówiła pracę rzeczników dyscyplinarnych.

Posiedzenie plenarne NRA podjęło uchwałę o elektronicznej księdze wieczystej (nr 75/2012), w której zgłoszono postulat udzielenia profesjonalnym pełnomocnikom dostępu do tzw. „przeszukiwarki” elektronicznych ksiąg wieczystych. Zapewnienie osobom wykonującym zawód zaufania publicznego dostępu do „przeszukiwarki” elektronicznych ksiąg wieczystych przyniesie wiele korzyści dla bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz dla samego wymiaru sprawiedliwości.

Adwokat adw. S. Estreich, A. Kozielski i B. Owsianik przedstawili informację o wydarzeniach sportowych adwokatury.

Adwokat Piotr Sendecki zaprezentował publikację z ubiegłorocznej konferencji (współorganizowanej przez izbę lubelską) poświęconej etyce zawodów prawniczych, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".