Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 1-2/2016

Wojciech Kotowski, Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485). Komentarz

Udostępnij

Wydawnictwo „Rondo”, Bielsko-Biała 2015

Komentarz autorstwa Wojciecha Kotowskiego, pod redakcją Jerzego Skobelskiego, do ustawy Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485) jest pierwszym na rynku wydaniem tej pozycji książkowej, w której Autor innowacyjnie i szczegółowo omawia instytucję zgromadzenia, ograniczenia uczestnictwa płynące z przepisów prawa, sposób powoływania i rozwiązywania zgromadzeń, nakreśla także i ocenia tryby zwoływania zgromadzeń publicznych.

Publikacja w sposób obszerny i dokładny prezentuje całokształt regulacji, jaką w sobie zawiera ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Autor omawia poszczególne przepisy ustawy przez pryzmat ich praktycznego stosowania, co czyni publikację innowacyjną na rynku komentarzy do ustaw. Autor wzbogacił jej walor użytkowy przez wykorzystanie linii orzecznictwa w przedmiocie zgromadzeń.

W rozdziale pierwszym zostały omówione przepisy ogólne, zasady i tryb organizowania zgromadzeń publicznych.

W rozdziale drugim skomentowano zasady organizowania, odbywania i rozwiązywania zgromadzeń publicznych, a także ich legalność i przejrzystość w świetle przepisów prawa.

Rozdział trzeci stanowi syntetyczną analizę postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń.

W rozdziale czwartym omówiono zgromadzenia spontaniczne.

Natomiast w rozdziale piątym omówiono zmiany w przepisach obowiązujących.

Rozdział szósty obejmuje analizę przepisów przejściowych i końcowych.

W życiu codziennym rozwiązania dotyczące zgromadzeń publicznych są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli, ich zdrowia, życia i ochrony mienia. Naruszenie przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń może dać władzy podstawę do rozwiązania zgromadzenia naruszającego ład i porządek. Ustawa ta jest fundamentem ładu i prawa demokratycznego i uwzględnia oczekiwania obywateli. Autor komentarza omawia zmiany po nowelizacji przepisów, uwypukla różnice i analizuje poszczególne zmiany, np. zmiany porządkujące i dostosowujące do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 września 2014 r., sygn. akt K 44/12, oraz wytycznych zawartych w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka co do rozumienia pojęcia „zgromadzenie” na rzecz form, w jakich może się ono odbywać.

Publikacja stanowi bogaty zbiór poglądów i ocen instytucji zgromadzeń publicznych w wymiarze zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Problematyka poruszona w Komentarzu poddaje pod ocenę racjonalizację zmian legislacyjnych oraz nasuwa wnioski de lege ferenda co do przyszłych zmian ustawy. Oceny rozwiązań legislacyjnych w zakresie zgromadzeń publicznych formułowane przez Autora mają charakter ogólny i szczególny, przez co publikacja nabiera znaczenia dla praktyki organów i instytucji zajmujących się kwestią zgromadzeń w codziennej praktyce.

W publikacji wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu oraz zaczerpnięto z orzecznictwa, co niewątpliwie nadaje wysoki walor naukowy recenzowanej publikacji.

Kompleksowe i szczegółowe omówienie ustawy o zgromadzeniach zaproponowane przez Autora czyni publikację cennym materiałem, możliwym do wykorzystania przez praktyków i teoretyków prawa.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".