Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "upadłość"

Data publikacji

Artykuły

7-8/2016
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w świetle nowych regulacji Prawa upadłościowego
Marek Mrówczyński

W artykule omówiono zmiany wprowadzone do polskiego prawa upadłościowego w zakresie regulacji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany te wynikają przede wszystkim z praktycznego doświadczenia w stosowaniu obowiązującego prawa do chwili obecnej; drugi powód tych zmian związany jest z wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego postępowań restrukturyzacyjnych. Autor scharakteryzował nowe rozporządzenie w zakresie warunków orzekania o zakazie przez sąd, osób, na które zakaz może zostać nałożony, dziedziny działalności gospodarczej, której dotyczy zakaz, okresu, w którym zakaz może zostać orzeczony, zakres orzeczenia, podmioty mające prawo do złożenia wniosku o zakaz. W opinii autora nowe rozporządzenie w większości spełnia wymagania ujawnione w praktyce. Poza tym autor dochodzi do wniosku, że na praktykę dotyczącą orzeczenia zakazu może mieć wpływ nowe uregulowanie koncepcji niewypłacalności zawarte w przepisach zmieniających ustawę Prawo Upadłościowe.

Artykuły

4/2023
O konstytucyjnych aspektach pactum de non petendo
Marcin Kopacki

Glosy

3/2020
Upadłość a obowiązek upadłego do wydania całego majątku – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28.11.2018 r. (II Aka 377/17)
Zygmunt Kukuła

Komentowane orzeczenie związane jest z karnoprawną oceną jednego z kluczowych znamion przestępstw przeciwko wierzycielom, za które uznaje się niewypłacalność. Z pewnością należy przez to rozumieć brak składników majątkowych u dłużnika, z których można by uregulować ciążące na nim zobowiązania wobec wierzycieli. Jednocześnie nie każde załamanie płynności finansowej jest jednoznaczne z wystąpieniem niewypłacalności. Pojęcie niewypłacalności pojawia się zarówno w ustawie – Prawo upadłościowe, ale spotykane jest również w prawie cywilnym, na co zwrócono uwagę w opracowaniu. Z całą pewnością określenie niewypłacalność wymaga wartościowania, z perspektywy kilku czynników.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".