Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "termin do wniesienia apelacji"

Data publikacji

Artykuły

10/2016
Ustawowe terminy do wniesienia środka zaskarżenia w sprawach karnych a standard rzetelnego procesu – propozycje de lege ferenda
Jacek Giezek Piotr Kardas

Badanie poświęcone jest problemowi zgodności z jednolitym, ustalonym terminem na wniesienie odwołania ze standardami rzetelnego procesu, prawem do obrony oraz zasadami sprawiedliwości materialnej i procesowej. Zaczynając od opisu istniejącego modelu odwoławczego, wskazuje on, że w skomplikowanych przypadkach, z dużą ilością dowodów, przygotowanie odwołania w ustawowym terminie można uznać za naruszenie standardu rzetelnego procesu i prawa do obrony. W związku z tym w studium przedstawiono dwa warianty modeli regulacji ustawowej mające na celu przedłużenie terminu na wniesienie odwołania w określonej kategorii spraw lub stworzenie ustawowej możliwości uzupełnienia opłat i uzasadnienia środka zaskarżenia złożonego w ustawowym terminie. Wariantowe przedstawienie teoretycznych modeli rozwiązania problemu dostosowania regulacji dotyczącej terminów wniesienia odwołania do standardu rzetelnego procesu w sposób ustawowy zostało uzupełnione syntetyczną prezentacją najważniejszych teoretycznych, dogmatycznych i pragmatycznych aspektów każdego z proponowanych rozwiązań.

Artykuły

7-8/2021
Wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych a zmiany w obszarze sporządzania uzasadnień wyroków sądów karnych – propozycje de lege ferenda
Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska Adriana Szymborska-Rymer

Postulaty praktyków i potrzeba zapewnienia gwarancji rzetelnego procesu przemawiają za zasadnością wydłużenia terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym. Konieczność zmian przepisów w tym zakresie, choć sygnalizowana, nie znalazła odzwierciedlenia w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z lipca 2019 r. i pomimo wprowadzenia nowych rozwiązań – jak sporządzanie uzasadnień rozstrzygnięć sądu pierwszej i drugiej instancji na formularzach – nadal pozostaje aktualna. Celem artykułu jest omówienie problematyki terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych oraz przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w tym zakresie, uwzględniających postulaty praktyków i potrzebę zapewnienia gwarancji rzetelnego procesu. Jego podstawę stanowi opinia sporządzona na zlecenie Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej 28.02.2019 r. dotycząca terminów do wniesienia apelacji w sprawach szczególnie zawiłych i skomplikowanych w procesie karnym i cywilnym.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".