Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo kluczowe "prawo do środka zaskarżenia"

Data publikacji

Artykuły

6/2017
Zmiana obrońcy z urzędu w toku procesu karnego – fikcja czy rzeczywistość?
Robert Rynkun-Werner

W artykule rozważono kwestię zwolnienia obrońcy z urzędu na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z powyższym artykułem, w sprawie, w której oskarżony korzysta z obrońcy z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza oskarżonemu innego obrońcę z urzędu. Ustawodawca nie sprecyzował o jakiego rodzaju uzasadnienie konkretnie chodzi, w szczególności w sytuacji realnego, a nie pozornego konfliktu co do linii obrony. Problemem samoistnym jest zakres merytoryczny takiego uzasadnienia.

Artykuły

1-2/2017
Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym (cz. 1)
Barbara Nita-Światłowska

Kodeks postępowania karnego ogranicza możliwość skutecznego wnoszenia niektórych środków zaskarżenia przymusem adwokacko-radcowskim w wypadku, gdy pochodzą od strony innej niż prokurator. Zasady tego problemu mogą być wyrażone mniej lub bardziej ściśle. Liberalnie ukształtowany przymus adwokacko-radcowski dopuszcza wniesienie środka zaskarżenia, do którego dostęp jest limitowany, przez samą stronę będącą adwokatem lub radcą prawnym. Restryktywne ujęcie taką możliwość odrzuca.

Artykuły

3/2017
Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu środków zaskarżenia w postępowaniu karnym (cz. 2)
Barbara Nita-Światłowska

Kodeks postępowania karnego ogranicza możliwość skutecznego złożenia niektórych środków zaskarżenia przez wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego, jeżeli środki te pochodzą od strony innej niż prokurator. Pojęcie to może być wyrażone mniej lub bardziej ściśle. Przymus adwokacko-radcowski rozumiany swobodnie pozwala na wniesienie środka prawnego, do którego dostęp jest ograniczony, przez stronę będącą adwokatem lub radcą prawnym. Restrykcyjne wyrażenie tego pojęcia odrzuca taką możliwość. Artykuł porusza kwestię zgodności regulacji z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i gwarancjami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

1

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".