Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 7-8/2013

Międzynarodowa konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych”, Nowy Tomyśl, 19 kwietnia 2013 r.

Udostępnij

19 kwietnia 2013 r. odbyła się w Nowym Tomyślu konferencja pt. „Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych”. Była to już kolejna z organizowanych corocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej konferencji z cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”. Uczestniczyli w niej prezesi sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, mediatorzy, arbitrzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, prawnicy, przedstawiciele władz, pracownicy naukowi uniwersytetów przybyli z Europy i Azji. Obok Polski na konferencji reprezentowane były Rosja, Ukraina, Serbia, Niemcy, Francja, Uzbekistan, Gruzja, Łotwa i Litwa. Patronat honorowy nad konferencją objęli Starosta Nowotomyski Andrzej Wikoński i Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Ryszard Kalisz.

Konferencja rozpoczęła się od podpisania porozumienia pomiędzy miastem Tarnopol na Ukrainie i Powiatem Nowotomyskim. W uroczystości tej uczestniczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce Markijan Malskyj. Partnerami współpracującymi przy organizacji konferencji byli: Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Izba Przemysłowo-Handlowa we Lwowie (Ukraina), Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Winnicy (Ukraina), Izba Przemysłowo Handlowa w Tarnopolu (Ukraina), Stały Sąd Polubowny przy ЛАУРН we Lwowie (Ukraina) i Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Prelegentami na konferencji byli: prof. dr hab Feliks Zedler z UAM w Poznaniu; Tadeusz Szewioła, sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu; Katarzyna Zalas-Kamińska, mediator; Maria Ficak, prezes Sądu Polubownego ds. Rozwiązywania Sporów Gospodarczych przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kaliningradzie, przewodnicząca Kolegium Mediatorów przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kaliningradzie; Medea Demetrashvili, notariusz, Tibilisi; Ilze Mālmeistere, mediator; Monika Milosevic, dr, adiunkt na Wydziale Prawa w Union University w Belgradzie; Milos Milosevic, dr, adiunkt na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Belgradzie; Aleksandra Petrus Schmidt,  wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, mediator; Krystian Mularczyk, radca prawny, arbiter i mediator, sekretarz redakcji kwartalnika ADR; Markian Malskyy, adwokat, partner w Kancelarii Arzinger w Kijowie; Yussuf Nazarov, prof. na Wydziale Prawa Krajowego Uniwersytetu w Taszkiencie; Karol Zawiślak, adwokat, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu; Mikhail Savranskyy, prof., Niezależna Izba Arbitrażowa Rosji w Moskwie, arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Rosji; Andrzej Kąkolecki, radca prawny, arbiter międzynarodowy; Karl Pörnbacher, partner w kancelarii Hogan Lovells, Monachium; Aleksander Kostenetskyi, prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Winnicy; Włodzimierz Brych, arbiter międzynarodowy, mediator, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji; Maria Hauser-Morel, dr, radca prawny, Counsel ICC Court w Paryżu; Routh Mosh, członek Komitetu Wykonawczego Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) w Koloni; Vytautas Nekrošius, prof. dr hab., prezes Wileńskiego Sądu Arbitrażowego (VCCA); Igor Dutka, dyrektor Oddziału Zachodniego Izby Arbitrażowej we Lwowie.

Moderatorami poszczególnych paneli byli uznani specjaliści z zakresu arbitrażu i mediacji, a mianowicie: Joachim Hilla, radca prawny, Rechtsanwalt, arbiter międzynarodowy, Frankfurt n. Menem, Agnieszka Rękas, Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, Andrzej Szumański, adwokat, arbiter międzynarodowy, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Piotr Nowaczyk, adwokat, arbiter międzynarodowy, przedstawiciel RP przy ICC w Paryżu, partner w kancelarii DENTONS w Warszawie.

Podsumowania konferencji dokonał Włodzimierz Brych, który zwrócił się do uczestników o wystąpienie z apelem do Komisji Europejskiej o jak najszybsze podpisanie z Ukrainą umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Inicjatywa ta spotkała się z uznaniem uczestników konferencji. Warto nadmienić, że w tegorocznej imprezie uczestniczyło blisko 180 osób.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".