Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Justyna Joanna Kornaszewska

doktorantka UW (Warszawa)

Justyna Joanna Kornaszewska

doktorantka UW (Warszawa)

Artykuły autora

Sprawy „półkowe” supermarketów, czyli pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jako czyn nieuczciwej konkurencji
Sprawy „półkowe” supermarketów zwane „opłatami półkowymi w supermarketach”, które stanowią opłaty inne niż opłaty marży brutto za otrzymanie towaru na sprzedaż, są ukryte w umowach pod wieloma nazwami, najczęściej jako usługa konsultingowa, reklama, opłaty logistyczne lub ochrona asortymentu. Dostawcy często nie wiedzą, jak się bronić przed wykorzystaniem przez sieci handlowe. Zgodnie z polskim prawem „opłaty półkowe” są niezgodne z prawem, co zostało wyraźnie określone w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., który stanowi, że „Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Intencją ustawodawcy stanowiącego ten przepis było zapobieżenie praktykom sieci handlowych, które zmuszały dostawców do płacenia różnego rodzaju opłat. Ustawodawca nie ingerował w wysokość ustalonych marż lub cen. Przeniesienie na dostawców obciążeń finansowych, na przykład związanych z promocją towarów, narusza podstawowe zasady przepływów handlowych.
Zjawisko sponsoringu – pozytywna czy negatywna praktyka rynkowa?
W obecnych czasach sponsoring i umowa sponsoringu zajmują własne, odpowiednie miejsce w marketingu i są niezbędnym narzędziem, ponieważ oferują szczególne korzyści, których nie może zaoferować ani sama reklama, ani same działania public relations.
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11*
Teza glosowanej uchwały brzmi: Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody (art. 46 § 1 w zw. z art. 39 pkt 5 k.k.), może domagać się od ubezpieczyciela – na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".