Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra
12/2022

Portrecista Henryk Rodakowski, batalista Piotr Michałowski, autorka uroczych akwareli Maria Wodzińska (niedoszła narzeczona Fryderyka Chopina), kwalifikowani jako malarze romantyzmu, nie są z nim wszak kojarzeni równie intensywnie jak graficy: Artur Grottger i Michał Elwiro Andriolli. W żyłach obydwu płynęła zmieszana krew europejskich narodów. Obaj czynnie uczestniczyli w powstaniu styczniowym. Jednemu i drugiemu udało się osiągnąć wyżyny artyzmu i wyobraźni, przenoszące na szczyty polskiej narodowej legendy. Ilustratorska działalność Andriollego uczyniła jego twórczość ponadczasową, wszak nie ma chyba osoby, która nie kojarzyłaby Mickiewiczowskiej narodowej epopei z żywą, drobną kreską rysowanymi opowieściami kolejnych ksiąg Pana Tadeusza. Ale też żaden inny przedstawiciel sztuk plastycznych nie pojął równie wybornie mrocznego symbolizmu, niedomówień, poszukiwań ideału, mistycyzmu wreszcie – stanowiących istotę literatury romantycznej. Czy to klechdy obudowane powieściami Józefa Ignacego Kraszewskiego, czy to na wpół wierszem, na wpół prozą pisane poematy Juliusza Słowackiego, stawały się pod ręką Andriollego obrazami z pogranicza jawy i snu. Lilla Weneda to oddana tajemniczej melodyce, łagodna córka władcy nieszczęsnego królestwa. Za to jej siostra Roza Weneda nosi w sobie zarzewie klęski. Bracia Lel i Polel (odpowiednicy antycznych postaci Kastora i Polluksa) giną porwani przez wraże plemię. Ocalenie zagadkowego narodu kryje się w dźwiękach zaklętej harfy, jednak instrumentem tym zawładnęli wrogowie. Dramat znajduje niespodziane rozwiązanie w zwycięstwie zjawionej Bogarodzicy. Trudno o lepszą, w mesjanizmie osadzoną syntezę malarstwa, literatury i muzyki.

foto na okładce: Michał Elwiro Andriolli, Lilla Weneda

Pobierz wersję PDF

Pełny spis treści

Scherzo
 • Ewa Stawicka
Uwagi krytyczne dotyczące regulacji § 36 Zbioru zasad etyki adwokackiej
 • Mateusz Kisiela
Norma wyrażona w § 36 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, która wymaga od adwokatów, aby ewentualne nieporozumienia między nimi były rozstrzygane w pierwszej kolejności przez właściwe organy adwokatury, a następnie przez stały sąd polubowny przy Naczelnej Radzie Adwokackiej lub sąd polubowny z wyłącznym udziałem adwokatów oraz nakłada obowiązek wprowadzenia do umów spółek z udziałem adwokatów klauzuli zapisu na sąd polubowny, została wprowadzona do Kodeksu etyki adwokackiej w obowiązującym brzmieniu już 11 lat temu, bowiem 19.11.2011 r., nadal budzi kontrowersje wśród komentujących. Przepis spotkał się z licznymi głosami krytyki, które dotychczas nie zostały wzięte pod uwagę przez organy uchwałodawcze adwokatury i nie doprowadziły do ewentualnej zmiany brzmienia przepisu. Niniejszy artykuł koncentruje się wokół kilku krytycznych uwag na temat rzeczonego przepisu, które mogą stanowić asumpt dla organów adwokatury do zmiany przedmiotowego zapisu i uwzględniania wniosków de lege ferenda postulowanych w doktrynie.
Szczególne odmiany form stadialnych w prawie karnym skarbowym
 • Jacek Duda
W artykule dokonano analizy szczególnych typów czynów zabronionych, zawartych w art. 65 § 2a i 2b, art. 67 § 2 i art. 69a § 1a ustawy – Kodeks karny skarbowy. Autor wskazuje, że przepisy te częściowo stanowią odmiany karalnego usiłowania czynów zabronionych z art. 65 § 1 i art. 69a § 1 Kodeksu karnego skarbowego, bądź też odmiany sui generis przygotowania do przestępstwa. Postuluje jednocześnie ich zastąpienie całościową regulacją w części ogólnej Kodeksu.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach karnych (czerwiec–listopad 2022)
 • Patrycja Balcer-Czarnecka
 • Janusz Raglewski
 • Dobrosława Szumiło-Kulczycka
 • Witold Zontek
Przegląd orzecznictwa przedstawia wybrane orzeczenia Izby Karnej Sądu Najwyższego wydane w okresie czerwiec–listopad 2022 r. oraz dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z komentarzami. Prezentowane orzecznictwo dotyczy takich zagadnień jak: odszkodowanie i zadośćuczynienie orzekane na podstawie przepisów ustawy lutowej, ocena stopnia społecznej szkodliwości przestępstwa zniesławienia, problem zamiaru wynikowego przy przestępstwie zabójstwa, problematyka ingerencji sądu w treść wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, problem ustalenia przestępstwa bazowego w przypadku przestępstwa paserstwa, kwestia przedawnienia deliktu dyscyplinarnego i przedawnienia przestępstwa, właściwość organu do wydania europejskiego nakazu dowodowego, problem retencji danych elektronicznych i wykorzystywania tych danych w celach dowodowych w postępowaniu karnym.
Naczelny Sąd Administracyjny – przegląd orzecznictwa (lipiec 2021–czerwiec 2022)
 • Jan Chmielewski
Niniejszy przegląd orzecznictwa obejmuje wybraną judykaturę z drugiego półrocza 2021 r. oraz z pierwszego półrocza 2022 r. Przegląd tworzą (prawomocne) postanowienia, wyroki oraz uchwały zapadłe w tym okresie. Dotyczą one zarówno procesowych, jak i materialnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w tym podatkowego, objętego kognicją wszystkich izb Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ludobójstwo! Jak oceniać? O współczesnym masowym mordzie raz jeszcze
 • Katarzyna Wolska
Niniejszy artykuł jest uzupełnieniem mojej dygresji z 2.06.2022 r. Jest nawiązaniem do tego artykułu, gdyż wymaga tego obecna sytuacja w Ukrainie. Jest rozszerzeniem moich dociekań, gdyż agresor i napadnięty nie przebierają w środkach do unicestwiania istnień ludzkich. Jest eskalacją bólu, gdyż nie oszczędza dzieci. Jest formą sprzeciwu wobec przemocy, wobec bestialstwa, wobec wojny. Jest rozkazem chwili, ponieważ żądają tego pokrzywdzeni, Jest postulatem, aby mówić i pisać o prawie. Zmusza nas bowiem do tego człowieczeństwo, tęsknią za tym adwokaci-humaniści.
Proces toruński i mowy końcowe oskarżycieli posiłkowych
 • Joanna Sędek
Ten proces śledziła cała Polska. Był pierwszym procesem transmitowanym w telewizji polskiej i szeroko komentowanym w prasie. Jedyna w PRL-u sprawa, w której o mord polityczny oskarżono oficerów służb specjalnych. Proces rozpoczął się 27.12.1984 r. i trwał zaledwie 26 dni. Przed Sądem Wojewódzkim w Toruniu stanęli: Grzegorz Piotrowski, Leszek Pękala, Waldemar Marek Chmielewski i Adam Pietruszka. Oskarżycielami posiłkowymi byli adwokaci: Edward Wende, Andrzej Grabiński, Jan Olszewski i Krzysztof Piesiewicz. Mowa oczywiście o procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki – tzw. procesie toruńskim.
Adwokackie rozrachunki A.D. 1981, czyli o potrzebie zawodowego samorządu
 • Andrzej Tomaszek
Kogo bronić – wroga czy człowieka? – o dylematach polskich obrońców niemieckich zbrodniarzy – esej konkursowy
 • Jakub Spiechowicz
Celem artykułu jest analiza problemu etycznego polskich obrońców zmuszonych do obrony z urzędu zbrodniarzy hitlerowskich, wobec których prowadzono procesy karne. Artykuł składa się z dwóch części – historycznej i etycznej. W pierwszej części zostanie ukazane tło historyczne, chronologia wydarzeń oraz działalność polskich obrońców podczas najsłynniejszych procesów hitlerowców na ziemiach polskich. W drugiej części analiza przejdzie na poziom metaanalizy i zostanie dokonana ocena etyczna i moralna działań polskich adwokatów. W tej części artykułu nieocenionym źródłem inspiracji były rozważania dwojga niemieckich filozofów: Karla Jaspersa oraz Hannah Arendt.

Zamów wersję papierową

Serdecznie zapraszamy do zamówienia tradycyjnej "papierowej" wersji Palestry przez osoby nie będące adwokatami!

 • Wysyłka każdego numeru wprost do domu
 • Najwyższy poziom artykułów

45,36 pln

netto 42,00 pln

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".