Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Ewa Weinar

Ewa Weinar

e-mail: ewa.weinar@adwokatura.pl

Autorka jest adwokatem (ORA w Warszawie) specjalizującym się w zagadnieniach prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką studiów II stopnia francuskiego prawa prywatnego gospodarczego na Université d'Orléans. Ukończyła również podyplomowe studia w Polskiej Akademii Nauk w zakresie prawa konkurencji.

Artykuły autora

Porozumienia antykonkurencyjne dotyczące opłat interchange – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2.04.2020 r . w sprawie C-228/18 Gazdasági Versenyhivatal przeciwko Budapest Bank Nyrt. i in.
MasterCard oraz Visa w połowie lat 90. XX wieku zawarły porozumienie, które ujednoliciło wysokość opłat interchange uiszczanych przez banki rozliczeniowe bankom wydającym karty, gdy transakcja płatnicza została dokonana z użyciem karty wydanej przez bank będący członkiem systemu płatności kartą Visa lub MasterCard. Sąd węgierski na kanwie tej sprawy skierował do TSUE pytania prejudycjalne. Trybunał w orzeczeniu z 2.04.2020 r., C-228/18, dokonał ustalenia, że jedno i to samo zachowanie może stanowić porozumienie ograniczające konkurencję zarówno ze względu na cel, jak i jego skutek. Trybunał rozstrzygnął również, czy porozumienie ujednolicające opłaty interchange można uznać za typ porozumienia ograniczającego konkurencję ze względu na cel. W tym zakresie Komisja, mimo że analizowała rynek kart płatniczych w zakresie opłat intrchange, nigdy nie zajęła ostatecznego stanowiska. Orzeczenie TSUE stanowi swoisty zbiór wskazówek do badania porozumień antykonkurencyjnych. W jednym z najnowszych orzeczeń C-228/18, wydanym na kanwie sprawy Visa i MasterCard, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przenalizował możliwość ustalenia, czy jedno i to samo zachowanie może stanowić porozumienie ograniczające konkurencję zarówno ze względu na cel, jak i jego skutek. Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał rozstrzygnięcia, czy porozumienie ujednolicające opłaty interchange można uznać za typ porozumienia ograniczającego konkurencję ze względu na cel.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".