Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Paweł Podrecki

dr hab., adwokat

Paweł Podrecki

dr hab., adwokat

ORCID: 0000-0002-1865-3689

e-mail: pawel.podrecki@traple.pl

Profesor Polskiej Akademii Nauk. Starszy Partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ekspert prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i prawa cywilnego oraz procesowego. Jako pełnomocnik i doradca prawny wspiera zarządy wielu krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce. W kancelarii nadzoruje prace największej i wielokrotnie wyróżnianej Praktyki IP, w tym zespołów: Prawa własności przemysłowej, Prawa autorskiego, Life Sciences, a także zespoły: Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, Prawa procesowego i Prawa nieruchomości. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej oraz prawie konkurencji (m.in. Chambers Europe, Chambers Global, WTR1000, Legal 500, Rzeczpospolita).

Praktykę adwokacką łączy z pracą naukową. Jest profesorem Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Zakładu Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w INP PAN wykłady i seminaria z zakresu: prawa cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński i Polską Akademię Nauk oraz na aplikacjach adwokackiej i rzecznikowskiej. Wykładowca Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht w Monachium oraz Uniwersytetów w Berlinie i Wiedniu. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, arbitrem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Pełnił również funkcje arbitra Komisji Prawa Autorskiego i arbitra Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Uczestniczy w pracach nad projektami ustaw oraz sporządza ekspertyzy dla Sejmu i Senatu RP. Współpracował z Komisją Kodyfikacji Prawa Cywilnego. Członek Rady Naukowej czasopism „Studia Prawnicze” i „Prawo Nowych Technologii”. 
Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT „Prawo Internetu”.

Autor m.in. monografii: „Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki” oraz „Środki ochrony praw własności intelektualnej”, a także współautor monografii Prawo patentowe. Współautor wielu rozdziałów w Systemie Prawa Prywatnego w tomach „Prawo konkurencji”, „Prawo własności przemysłowej” oraz „Prawo handlowe”. Współautor Komentarza Prawo Własności Przemysłowej (C.H. Beck), Komentarza do prawa autorskiego i praw pokrewnych (Wolters Kluwer) i Ustawy o roszczeniach o naprawienia szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".