Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Marek Safjan

prof. dr hab., sędzia

Marek Safjan

prof. dr hab., sędzia

ORCID: 0000-0002-5712-451X

Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od 7.10.2009 r. Profesor nauk prawnych i wykładowca akademicki, sędzia, prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Urodził się 28.08.1949 w Warszawie. W 1971 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1973 zdał egzamin sędziowski. Był uczestnikiem prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 1990 stopień doktora habilitowanego. Za pracę habilitacyjną pt. „Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji” otrzymał I nagrodę przyznaną przez czasopismo „Państwo i Prawo”. W 1998 otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest również absolwentem studium prawa porównawczego w Strasburgu. Specjalizuje się m.in. w prawie cywilnym i prawie medycznym.

W latach 1994–1998 był sekretarzem generalnym sekcji polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française; w latach 1991–1997 przedstawicielem Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy; w latach 1997–1998 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, następnie prezesem tego trybunału (1998–2006); był też członkiem Académie internationale de droit comparé (od 1994), a następnie jej wiceprzewodniczący (od 2010); członkiem Association internationale droit, éthique et science (od 1995), członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce; członkiem Polskiej Akademii Umiejętności; autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa europejskiego; doktorem honoris causa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (Florencja, 2012).

Wybrane publikacje:

Instytucje prawa medycznego, System Prawa Medycznego, t. 1, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, autorzy Dobrochna Bach-Golecka, Zbigniew Banaszczyk, Witold Borysiak, Leszek Bosek, Barbara Chyrowicz, Małgorzata Gałązka, Beata Janiszewska, Oktawian Nawrot, Marek Safjan, Przemysław Sobolewski, Krzysztof Szczucki, Marcin Śliwka, Warszawa 2018

Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–449¹º, red. Krzysztof Pietrzykowski; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada, Warszawa 2018

Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088, przepisy wprowadzające, red. Krzysztof Pietrzykowski; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil Zaradkiewicz, Kazimierz Zawada, Warszawa 2018

Dylematy wyższego standardu ochrony praw podstawowych a tożsamość konstytucyjna (w:) Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 93–112

Europejskie wyzwania wobec prawa zobowiązań, „Studia Iuridica” 2016, t. 64, s. 43–60

Konstytucja RP, t. 1, Komentarz. Art. 1–86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016

Konstytucja RP, t. 2, Komentarz. Art. 87–243, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Warszawa 2016
Polityka a Trybunał Konstytucyjny: Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016/1, s. 35–42

Prawo handlowe, red. nauk. Józef Okolski, Małgorzata Modrzejewska; [aut. Józef Okolski, Dominika Opalska, Marek Safjan, Kamil Zaradkiewicz, Małgorzata Modrzejewska, Jerzy Modrzejewski, Marta Litwińska-Werner, Łukasz Gasiński, Wiesław Opalski, Jacek Krauss, Cezary Wiśniewski], Warszawa 2016

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".