Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Maciej Łaszczuk

adwokat, Wiceprzewodniczący Prezydium

Maciej Łaszczuk

adwokat, Wiceprzewodniczący Prezydium

CZŁONEK PREZYDIUM KOLEGIUM REDAKCYJNEGO MIESIĘCZNIKA „PALESTRA”

e-mail: maciej.laszczuk@laszczuk.pl

 

Obecnie pełnione funkcje

Wiceprzewodniczący Prezydium Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, adwokat, wspólnik w kancelarii prawniczej Łaszczuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA i Komisji ds. Praktyki Adwokackiej NRA, członek Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego NRA, rekomendowany arbiter z listy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter z listy Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz członek Rady Trybunału, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji prawniczych, wykonywanie zawodu adwokata łączy z pełnieniem funkcji arbitra w międzynarodowym i krajowym arbitrażu handlowym. 

Wykształcenie i przebieg działalności zawodowej

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 r. W latach 1978–1982 pracował w Instytucie Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk odbywając w tym czasie aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1981 r., zdał egzamin sędziowski. W latach 1982-1987 pracował jako sędzia w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. W 1987 r. został wpisany na listę radców prawnych, a w 1989 r. na listę adwokatów. Od 1989 r. wykonuje zawód w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy sp.k.
W latach 2006–2010 oraz 2010–2013 był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; w latach 2010–2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego.
W latach 2012–2013 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 2011–2012 był członkiem, a następnie w latach 2012–2013 przewodniczącym polskiej delegacji w Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).
W latach 2011–2014 był członkiem Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a w latach 2015–2018 – przewodniczącym tej Rady.

 

Nagrody i wyróżnienia

Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 27.08.2013 r. został odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym. 
Od wielu lat wymieniany jest w wielu międzynarodowych rankingach (Legal 500 EMEA; Best Lawyers® in Poland, Chambers Europe, Chambers Global) w dziedzinie rozwiązywania sporów, w tym zwłaszcza w arbitrażu, zarówno jako pełnomocnik, jak i arbiter. 
Również w rankingu prawników i kancelarii prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” od powstania rankingu w 2002 r. jest wymieniany niezmiennie wśród liderów w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych. 
Znajomość języków: angielski

 

Wykaz publikacji

Redakcja

Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, red. Maciej Łaszczuk, Andrzej Szumański, Warszawa 2017 

Raport Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej. Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym, red. Maciej Łaszczuk, Rafał Morek, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2016

Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red. Maciej Łaszczuk (przew.), Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski, Warszawa 2012

 

Autor/współautor

Kilka uwag o etyce arbitra [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna. Między teorią a praktyką. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza, red. Jan Olszewski, Łukasz Błaszczak, Rafał Morek, Rzeszów 2018, s. 235–247

Komentarz do § 6 ust. 2 [w:] Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, red. Maciej Łaszczuk, Andrzej Szumański, Warszawa 2017, s. 103–108 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Komentarz do § 33 [w:] Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG, red. Maciej Łaszczuk, Andrzej Szumański. Komentarz, Warszawa 2017, s. 334–337 (współautorstwo: Rafał Morek)

Komentarz do § 39–42, § 52 [w:] Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, red. Maciej Łaszczuk, Andrzej Szumański, Warszawa 2017, s. 403–480, 524

Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego [w:] Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. Barbara Jelonek-Jarco, Rafał Kos, Julita Zawadzka, Warszawa 2016, s. 705–713

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration 2016” (współautorstwo: Justyna Szpara)

Postępowanie postarbitrażowe [w:] System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, t. 8, rozdział 12, wyd. 2, red. Andrzej Szumański, Warszawa 2015, s. 663–843 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration in 60 jurisdictions worldwide 2015” (współautorstwo: Justyna Szpara)

Rozdział Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce w Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014, Law Business Research Ltd 2014, s. 60–62 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration in 49 jurisdictions worldwide 2014” (współautorstwo: Justyna Szpara)

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013” (współautorstwo: Justyna Szpara)

The bottom line, American Investor, Summer 2013 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Rozdział Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce w Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2013, Law Business Research Ltd 2013, s. 60–63 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red. Maciej Łaszczuk (przew.), Marek Furtek, Sylwester Pieckowski, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Maciej Tomaszewski, Warszawa 2012, s. 321–332

O formie sprostowania i wykładni wyroku sądu polubownego, „Palestra” 2012/3–4, s. 142–145

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration in 57 jurisdictions worldwide 2012” (współautorstwo: Justyna Szpara)

Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce w Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011, Law Business Research Ltd 2011, s. 30–32 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Rozdział dotyczący Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w „Getting the Deal Through – Arbitration in 55 jurisdictions worldwide 2011” (współautorstwo: Justyna Szpara)

Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie? [w:]  Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, red. Jerzy Okolski, Andrzej Całus, Maksymilian Pazdan, Stanisław Sołtysiński, Tomasz Wardyński, Stanisław Włodyka (red.), Warszawa 2010 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Postępowania postarbitrażowe [w:] System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy, t. 8, rozdział 12, red. Andrzej Szumański, Warszawa 2009, s. 559–717 (współautorstwo: Justyna Szpara)

O dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. Sylwester Pieckowski (przew.), Piotr Nowaczyk, Jerzy Poczobut, Andrzej Szumański, Andrzej Tynel, Warszawa 2008, s. 69–77

Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c., „Palestra” 2008/9–10 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Wiążąca interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach. Advanced Rulings on Tax Issues, „Biuletyn Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu” 2004/4

Wybrane zagadnienia wykładni art. 230 k.s.h., „Palestra” 2002/7–8, s. 30–41 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Terminy do odstąpienia od umowy w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, Palestra 2001/3–4 (współautorstwo: Justyna Szpara)

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".