Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab.

Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab.

ORCID: 0000-0001-7291-2074

e-mail: jozef.wojcikiewicz@uj.edu.pl

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor z tytułem honorowym zwyczajnego, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Działalność naukowa

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971–1975). Od 1.12.1975 r. związany zawodowo z Zakładem/Katedrą/Pracownią Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stopień doktora uzyskał w 1980 r. na podstawie rozprawy „Kryminalistyczna problematyka okazania osób”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Hanauska. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1990 r. na podstawie monografii „Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce”. Tytuł profesora uzyskał w 2001 r. Jest autorem/współautorem/redaktorem ponad 130 publikacji z zakresu kryminalistyki i procesu karnego oraz autorem 100 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Działalność zawodowa

W latach 1975–1977 odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od roku 1988 do roku 2009 pracował także w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, pełniąc tam między innymi funkcję wicedyrektora (1992–1996). W okresie 2003–2008 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ. W latach 2009–2012 był zatrudniony jako profesor zwyczajny również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełniąc tam funkcję kierownika Katedry Kryminalistyki i p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego.  

Zainteresowania naukowe

Kryminalistyczna problematyka śladów pamięciowych; dowody naukowe; estetyka sądowa.

Znajomość języków: angielski, rosyjski

Wykaz wybranych publikacji

J. Wójcikiewicz, Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, "Zeszyty Naukowe UJ – Prace Prawnicze" 1985/117

J. Wójcikiewicz, Kryminalistyczna problematyka okazania osób, Warszawa 1988

J. Wójcikiewicz, Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Kraków 1989

J. Czapska, J. Wójcikiewicz, Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999

J. Siuta, J. Wójcikiewicz, Hipnoza kryminalna, Kraków 1999

J. Wójcikiewicz, Dowód naukowy w procesie sądowym, Kraków 2000 [Wydanie w języku angielskim: Scientific evidence in judicial proceedings]

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa, Kraków 2002

J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, wyd. 2, Warszawa 2007

J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 1993–2008, Toruń 2009 [Wydanie w języku angielskim: Forensics and Justice. Judicature on scientific evidence 1993–2008]

Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, red. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, wyd. 3, Warszawa 2017

J. Wójcikiewicz, Piękno przestępstwa. Prolegomena do estetyki sądowej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".