Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab.

Józef Wójcikiewicz

prof. dr hab.

profesor dr hab. nauk prawnych UJ

Urodził się 12 lutego 1953 r. w Krakowie. W 1975 r. ukończył WPiA UJ. W roku 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a dziesięć lat później stopień doktora habilitowanego. W 2001 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Jest kierownikiem Katedry Kryminalistyki UJ. W latach 2003–2008 był prodziekanem WPiA. Opublikował wiele rozpraw z zakresu kryminologii, m.in.: Ślady pamięciowe (z E. Szumakowiczem), „Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne”, 1984, 15, 129 – 144; Okazanie. Studium porównawcze z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, Zeszyty Naukowe UJ – Prace Prawnicze nr 117, Kraków 1985, ss. 96; Kryminalistyczna problematyka okazania osób, Wydawnictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1988, ss. 218; Hipnoza w prawie karnym i kryminalistyce, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1989, ss. 164; Statystyczna analiza zeznań świadków, Z zagadnień kryminalistyki, 1991, XXIV – XXV, 124 – 130; Policja w społeczeństwie obywatelskim (z J. Czapską), Zakamycze, Kraków 1999, ss. 390; Hipnoza kryminalna (z J. Siutą), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1999, ss. 123; Dowód naukowy w procesie sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2000, ss. 107. [Wydanie w języku angielskim: Scientific evidence in judicial proceedings, Institute of Forensic Research Publisher, Kraków 2000, ss. 100]; Statistical interpretation of eyewitness testimony using the mock witness paradigm: A case study (z I. Białek, K. Deszyńskim i A. L. Dawidowiczem), Expert Evidence, 1999 [2000], 7, 3, 175 – 186; Ekspertyza sądowa, J. Wójcikiewicz (red.), Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych & Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002; Fear of crime in transitional Poland (z J. Czapską), [w:] Much Ado about Crime. Chapters on Psychology and Law, M. Vanderhallen, G. Vervaeke, P.J. Van Koppen, J. Goethals (eds.), Politeia N.V., Brussel 2003, s. 91 – 101; Badanie poligraficzne (wariograficzne) pracownika i funkcjonariusza, [w:] Doctrina multiplex veritas una, Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, A. Bulsiewicz, A. Marek, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 31 – 40; „Trałowanie” w polskim procesie karnym (art. 192a k.p.k.), [w:] Czynności procesowo-kryminalistyczne w polskich procedurach, V. Kwiatkowska-Darul (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004; Metaopinie – wyraz siły czy słabości wymiaru sprawiedliwości, [w:] Biegły w sądzie, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2006.

Członkiem Kolegium jest od 1993 r./wrzesień 2014 r.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".