Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Jerzy Zięba

adwokat

Jerzy Zięba

adwokat

e-mail: jerzy.zieba@wp.pl

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

W roku 2007 r. został wybrany na stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Ponownie wybrany na stanowisko dziekana w kadencji 2010–2013. Od 2004 r. jest wybierany delegatem na Krajowe Zjazdy Adwokatury. XI Krajowy Zjazd Adwokatury 23.11.2013 r. wybrał adwokata Jerzego Ziębę w skład Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie powierzono mu w kadencji 2013–2016 funkcję członka Prezydium NRA. W roku 2016 ponownie został wybrany na funkcję dziekana Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach. Od wielu lat pełni funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów, jest wychowawcą szeregu roczników aplikantów adwokackich, członkiem komisji egzaminacyjnych i komisji konkursów krasomówczych. Jerzy Zięba, to także twórca i redaktor naczelny kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, wydawanego od roku 2007 przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Jest współautorem monografii „Adwokatura świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku”, wydanej w 2013 r.

Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Palestry oraz członek Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Działalność zawodowa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia na kierunku prawo w latach 1972-1976), w latach 1976–1979 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach, następnie w latach 1980–1982 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Kielcach. W dniu 27.10.1982 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach i od 2.05.1983 r. nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata w Kielcach.

W latach 1992-1995 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. W kadencjach 1983-1986 i 1998-2001 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego, w latach 2001–2004 członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, a w kadencji 2004–2007 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. 

 

Nagrody i wyróżnienia

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchwałą z 21.10.2008 r. przyznało adw. Jerzemu Ziębie Odznakę Adwokatura Zasłużonym

W dniu 31.05.2012 r. został uhonorowany przez Ministra Sprawiedliwości najwyższym resortowym odznaczeniem Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości, za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

Otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną 5.02.2014 r. przez Ministra Sportu i Turystyki

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".