Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Jerzy Zajadło

prof. dr hab.

Jerzy Zajadło

prof. dr hab.

ORCID: 0000-0002-3113-9828

e-mail: jzajadlo@kki.net.pl

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa, zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Uniwersytecie Gdańskim.

Działalność naukowa

Studia prawnicze (1973-1977) na Wydziale Prawa i Administracji i studia filozoficzne (2013-2015) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych, ze specjalnością historia doktryn polityczno-prawnych, uzyskał w 1983 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Sylwestrzaka rozprawy „Idea prawa natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza”. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy „Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury”. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. W latach 1985-1986 był stypendystą Alexander von Humboldt-Stiftung na Uniwersytecie Kolonii.

Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Działalność zawodowa

W latach 1984-1986 odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a latach 2002-2005 wykonywał zawód radcy prawnego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Hestia Insurance” w latach 1991-1996. 

Nagrody i wyróżnienia 

Nagroda Dydaktyczna im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
Nagroda Fundacji im. Edwarda Joachima Wende
Nagroda Wydziału I Polskiej Akademii Nauk im. Leona Petrażyckiego

Autor ponad 400 publikacji naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa, praw człowieka oraz prawa międzynarodowego publicznego i prawa konstytucyjnego.

Znajomość języków: angielski, niemiecki, rosyjski

Bibliografia wybranych publikacji

Książki, monografie i redakcje zbiorów naukowych

Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001

Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim, Gdańsk 2003

Studia Grotiana, Gdańsk 2004

Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-etyka-polityka-prawo, Gdańsk 2005

Prawa człowieka: wczoraj – dziś – jutro (red.), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/13

Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2006 (red.), Gdańsk 2006

Filozofia dogmatyk prawniczych  (red. ), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007/18

Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch – portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty, Współczesna niemiecka filozofia prawa, Gdańsk 2007, t. 1

Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Ottfried    Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhman, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, (red.), Gdańsk 2008, t. 2

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć, (red.), Warszawa 2007

Fascynujące ścieżki filozofii prawa (red.), Warszawa 2008

Antologia tekstów dotyczących praw człowieka, (red.), Warszawa 2008

Human Rights: Antholology of Texts, (red.), Warszawa 2008

Po co prawnikom filozofia prawa?, Warszawa 2008

Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008 (red.), Gdańsk 2008

Humanitarian Interventions: reflections of the special workshop at the 23rd IVR World Congress, Kraków 2007, (red. S. Sykuna, T. Widłak, J. Zajadło), Gdańsk 2010

Bezpieczeństwo międzynarodowe – szanse i zagrożenia, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Gdańsk 2009

Łacińska terminologia prawnicza (red.), Warszawa 2009

Dziedzictwo i Przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa, Współczesna niemiecka filozofia prawa, (red.), Gdańsk 2010, t. 3

Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego: 100 podstawowych pojęć, red. S. Sykuna, J. Zajadło, Warszawa 2011

Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? (red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło), Warszawa 2012

Łacińska terminologia prawnicza (red.), 2. wyd. poprawione i rozszerzone, Warszawa 2013

Filozofia prawa: w pytaniach i odpowiedziach (red.), Warszawa 2013

Radbruch, Seria Horyzonty Filozofii Prawa, Gdańsk 2016

Schmitt, Seria Horyzonty Filozofii Prawa, Gdańsk 2016 

Sprawiedliwość (red.), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2016/35, s. 624

Philopsophy of Law, Law: The Basic Concepts, red. J. Zajadło, K. Zeidler, Gdańsk-Warszawa 2016

Wielka encyklopedia prawa, t. 7, Teoria i filozofia prawa, red. A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski, wyd. 2, rozszerz., Warszawa 2016

Felietony gorszego sortu: o Trybunale Konstytucyjnym i nie tylko, Sopot 2017

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa: 100 podstawowych pojęć (red.), 2 wyd. zm. i uaktualnione, Warszawa 2017

Sędziowie i niewolnicy: szkice z filozofii prawa, Gdańsk-Sopot 2017

Kaufmann, Seria Horyzonty Filozofii Prawa, Gdańsk 2018

Lord Mansfield: sędzią być!, Gdańsk-Sopot 2018

Nieposłuszny obywatel RP, Seria Biblioteka Palestry, Sopot 2018

Felietony Gorszego Sortu 2, Sopot 2018

Kantorowicz, Gdańsk 2019

Prawo i literatura, red. A. Kamień, J. Zajadło, K. Zeidler, Gdańsk 2019

Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Losy-prawo-symbole, red. A. Kamień, B. Możejko, J. Zajadło, K. Zeidler, Gdańsk 2019

Cyceron dla prawników, Gdańsk 2019

Minima Iuridica. Refleksje o (nie)oczywistościach prawniczych, Gdańsk 2019

Judges and Slaves. Skteches from the Philosophy of Law, Gdańsk 2019

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".