Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Janusz Raglewski

dr hab., adwokat, prof. UJ

Janusz Raglewski

dr hab., adwokat, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa Karnego UJ.

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, przewodniczący Komisji Legislacyjno-Prawnej

Prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką, jest partnerem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Głuchowski, Siemiątkowski, Zwara.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Arbiter Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Członek Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.

Członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności.

Redaktor Naczelny „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych” wydawanego przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie oraz Krakowski Instytut Prawa Karnego. Fundacja.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1996 r. Odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.

W 1999 r. uczestniczył w pracach Zespołu Prawa Karnego Skarbowego działającego w ramach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości opracowującego projekt ustawy kodeks karny skarbowy.

W latach 2002-2003 Sekretarz działającego w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości zespołu opracowującego projekt ustawy nowelizującej kodyfikację karną skarbową.

W latach 2013-2020 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Prawa Skarbowego i Gospodarczego na UJ, „Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek” w Szkole Głównej Handlowej).

Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa karnego materialnego dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich, osób zajmujących się praktyką gospodarczą.

Autor (współautor) kilkudziesięciu publikacji naukowych obejmujących monografie, komentarze (kodeks karny, kodeks karny skarbowy, kodeks spółek handlowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), artykuły oraz glosy.

Autor opinii na zlecenie Biura Analiz Sejmowych dotyczących unormowań kodeksu karnego oraz prawa wykroczeń.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".