Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Elżbieta Skowrońska

prof. dr hab.

Elżbieta Skowrońska

prof. dr hab.

Urodziła się 4.09.1948 r. we Wrocławiu. W 1970 r. ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 1970 r. do października 2013 r. zatrudniona w Katedrze Prawa Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. objęła stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim (obecnie na emeryturze). 

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1979 r. na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe”, a stopień doktora habilitowanego w 1991 r. (rozprawa habilitacyjna „Forma testamentu w prawie polskim”).  W 1998 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. 

W latach 1995–2000 pełniła funkcję kierownika Katedry Prawa Cywilnego, a w latach 2005–2008  przewodniczącej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich. 

Po odbyciu aplikacji sądowej zdała egzamin sędziowski (w 1975 r.). W latach 1987–1996 zatrudniona w Biurze Orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dnia 4.07.1996 r. powołana została na stanowisko Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (obecnie w stanie spoczynku). 

Obszar zainteresowań naukowych to tzw. tradycyjna cywilistyka.

W 2012 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. W 2009 r. otrzymała medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”, a w 2008 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Jest autorką monografii z zakresu prawa spadkowego, a także prawa rodzinnego (małżeńskie ustroje majątkowe). Ponadto jest współautorką T. X Systemu prawa prywatnego (Prawo spadkowe – problematyka odpowiedzialności za długi spadkowe), a także komentarzy do Kodeksu cywilnego ( C.H. Beck – art. 44–551, 140–231, 336–352 oraz art. 908–918; Wolters Kluwer – art. 922–1088), jak również do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Wolters Kluwer art. 31–54). Opracowała podręcznik akademicki „Prawo spadkowe”  (w 2020 r. ukazało się 13. wydanie), a jako współautorka także podręczniki do części ogólnej prawa cywilnego oraz zobowiązań.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".