Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Dariusz Świecki

dr hab., sędzia

Dariusz Świecki

dr hab., sędzia

Afiliacja: Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0001-8486-8293

e-mail: dswiecki@wpia.uni.lodz.pl

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Zakładu Postępowań Karnych Szczególnych i Kryminalistyki.
Sędzia Sądu Najwyższego, Izba Karna, przewodniczący I Wydziału Zagadnień Prawnych.

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe i prowadzona działalność dydaktyczna dotyczy prawa karnego procesowego i prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.

Działalność zawodowa

Wcześniej sędzia sądów powszechnych orzekający w Sądzie Rejonowym w Łodzi i w Sądzie Okręgowym w Łodzi w pierwszej i w drugiej instancji, przewodniczący Wydziału Odwoławczego, a następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Wykaz wybranych publikacji

Autor artykułów, glos oraz książek:

Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym

Apelacja w procesie karnym

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Postępowanie odwoławcze. Komentarz. Orzecznictwo; Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym

Metodyka pracy sędziego w sprawach o wykroczenia

Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym

Redaktor i współautor publikacji Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".