Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Andrzej Bąkowski

adwokat

Andrzej Bąkowski

adwokat

Obecnie pełnione funkcje zawodowe

Zastępca Koordynatora Referatu Skarg Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Działalność naukowa

Studia prawnicze o kierunku kryminologicznym ukończył w 1950 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w seminarium doktoranckim z zakresu postępowania karnego prowadzonym przez przedwojennego SSN prof. Stanisława Śliwińskiego, które zostało rozwiązane na skutek wprowadzenia sowieckiego modelu „aspirantury”.

 

Działalność zawodowa

Od 1955 r. wpisany na listę adwokatów Warszawskiej Izby Adwokackiej, po odbyciu aplikacji w latach 1953–1955. Przed rozpoczęciem aplikacji adwokackiej pracował w Centrali Narodowego Banku Polskiego w Dziale Prawo–Administracyjnym Wydziału Administracji Nieruchomości jako samodzielny referent. Po zdaniu egzaminu rozpoczął praktykę, którą wkrótce połączył z pracą w samorządzie adwokatury. W 1956 r. został zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego w Izbie Adwokackiej w Warszawie, pozostał nim do 1970 r. W latach 1959–1964 był członkiem Komisji Pracy Społecznej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1970–1973 był jednym z zastępców rzecznika dyscyplinarnego NRA, a w latach 1976–1979 był ponownie zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Rady Adwokackiej w Warszawie.
W sierpniu 1975 r. zwrócił się do Rady Adwokackiej o zmianę siedziby z Mińska Mazowieckiego (Zespół nr 1) na Warszawę, zostając członkiem Zespołu Adwokackiego nr 14, gdzie zawód wykonywał ponad trzydzieści lat, po czym kontynuował praktykę w ramach kancelarii indywidualnej.
W 1983 r. został członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. W tym czasie został też wybrany przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie członkiem zespołu wizytatorów Izby Adwokackiej w Warszawie, którym był do 1989 r., kiedy to powołano go na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego NRA. W 1984 r. został też powołany przez Prezydium NRA w skład Komisji ds. Działalności Publiczno–Prawnej NRA. 
Od 1995 do 2001 r. był członkiem Prezydium NRA. W 1998 r. powrócił na stanowisko sędziego WSDA i pozostał nim do 2010 roku. W latach 2001–2007 pełnił funkcję wiceprezesa WSDA. Równocześnie od 1984 do 1998 r. i ponownie od 2001 do 2007 r. był członkiem Komisji ds. Etyki Zawodowej NRA. Oprócz tego w latach 1986–1989 należał do Zespołu problemowego ds. Opracowania Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu NRA oraz Komisji ds. Badań Białych Plam w Adwokaturze (1986–1989). W latach 2001–2004 i 2005–2008 był członkiem Komisji Praw Człowieka przy NRA, a w latach 2009–2013 członkiem Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu przy ORA w Warszawie. Od 2015 r. jest członkiem kolegium „Palestry”.
Przez dwie kadencje był sędzią Trybunału Stanu – po raz pierwszy w latach 1991–1993, a po raz wtóry w latach 1997–2001.
W latach 80–tych XX w. jego nazwisko znajdowało się na liście 30 adwokatów–obrońców politycznych – w Ambasadzie USA uprawnionych do otrzymania wizy bez oczekiwania i rozmowy. Był obrońcą m.in. w procesie Radia „Solidarność” oraz w procesie Komitetu Obrony Robotników.

 

Nagrody i wyróżnienia

2010 – odznaczony „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym”
2009 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1998 – odznaczony „Odznaką Adwokatura Zasłużonym”
1975 – Krzyż Armii Krajowej
1974 – Złoty Krzyż Zasługi

 

Znajomość języków: angielski

 

Wykaz publikacji

Książki (Monografie)

Z zakamarków pamięci i po lekturze, red. Anna Grabowska, Czesław Jaworski, Maciej Kwiek, Adam Redzik, Warszawa 2017, s. 643

Słownik biograficzny Adwokatów Polskich AŻ: Tom III (zmarli w latach 1945–2010), Naczelna Rada Adwokacka Redakcja „Palestry”, Warszawa 2018 – biogramy adw. Witolda Lis–Olszewskiego, s. 268–274 (wspólnie z Marcinem Zaborskim) oraz adw. Stanisława Śniechórskiego, s. 562–563

 

Artykuły

Prawo rzymskie – Słownik encyklopedyczny, pod redakcją Witolda Wołodkiewicza, „Palestra” 1987/2, s. 88–90

Regulacje prawne ustroju adwokatury polskiej w latach 1918–1988, „Palestra” 1988/11–12, s. 41–59

Stanisław Mikke, Misja, „Palestra” 1992/11–12, s. 98–99

Zdzisław Krzemiński, Kodeks etyki adwokackiej. Teksty prawne. Orzecznictwo SN. Orzecznictwo dyscyplinarne. Komentarz, 1994, „Palestra” 1994/12, s.141–146

Konferencja Prezesów Sądów Dyscyplinarnych, Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzeczników Dyscyplinarnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 19 listopada 1994 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, „Palestra” 1995/1–2, s. 248–252

Parę uwag do artykułu adw. Andrzeja Tomaszka pt. Konkurować uczciwie, „Palestra” 1995/5–6, s. 65–68

Na marginesie pewnego wywiadu, „Palestra” 1995/7–8, s. 71–73

Andrzej Kisza, Zdzisław Krzemiński, Roman Łyczywek, Historia Adwokatury Polskiej, „Palestra” 1995/9–10, s. 128–138

Garść refleksji Rzecznika Dyscyplinarnego NRA z dwu kadencji 1989–1995, „Palestra” 1996/1–2, s. 239–242

Proces szesnastu. Dokumenty NKWD, „Palestra” 1996/5–6, s. 177–182

Witold Formański, Meandry legalizacji NSZZ „Solidarność” (Autentyczna relacja z wydarzeń wokół legalizacji w listopadzie 1980 r.), „Palestra” 1997/11–12, s.137–139

Janusz Piekałkiewicz, Kalendarium wydarzeń II wojny światowej; Bogusław Wołoszański, 
Encyklopedia II wojny światowej; Andrzej Krzysztof Kunert, Ilustrowany przewodnik po Polsce Podziemnej 1939–1945, „Palestra” 1998/1–2, s.1139–141

Zdzisław Krzemiński, Prawo o adwokaturze. Komentarz, 1998, „Palestra” 1998/7–8, s.144–146

Kilka uwag o regulacjach dotyczących ustroju adwokatury polskiej, „Palestra” 1998/11–12, s. 99–101

Kilka refleksji na kanwie lektury „Teczki specjalnej J.W. Stalina”, „Palestra” 1999/5–6, s. 90–91

Niezwykły słownik, „Palestra” 1999/7–8, s. 64–66

Zaczęło się 17 września 1939 roku, „Palestra” 1999/9–10, s. 90–93

Prawdziwe historie Polaków, „Palestra” 1999/2000/12–1, s. 84–87

Miłosz i Odojewski, „Palestra” 2000/2–3, s. 83–86

Sławni warszawscy adwokaci, „Palestra” 2000/4, s. 199–202

Oblicza komunizmu, „Palestra” 2000/5–6, s. 112–114

Niezmienna Rosja, „Palestra” 2000/7–8, s. 140–144

Gustaw Herling–Grudziński o mijającym stuleciu, „Palestra” 2000/9–10. s. 62–63

Lektury wrześniowe, „Palestra” 2000/11–12, s. 88–90

Polska wczoraj, dziś i jutro w oczach Jana Nowaka–Jeziorańskiego, „Palestra” 2001/1–2, s. 80–82

Francisco Franco Bahamonde, „Palestra” 2001/3–4, s. 102–105

Zdzisław Krzemiński, Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury, „Palestra” 2001/5–6, s. 103–104

Generał Tadeusz Bór–Komorowski, „Palestra” 2001/7–8, s. 76–78

Smok wawelski nad Tamizą, „Palestra” 2001/9–10, s. 67–69

Stanisław Rembek, pisarz niedostatecznie znany, o 1920 roku, „Palestra” 2001/11–12, s. 84–86

Karolina Lanckorońska. Wspomnienia wojenne, „Palestra” 2002/1–2, s. 82–91

Westerplatte. W obronie prawdy, „Palestra” 2002/3–4, s. 89–91

Ostatnia bitwa, „Palestra” 2002/5–6, s. 78–81

 Moje pitavale, „Palestra” 2002/7–8, s. 105–108

„Władcy, tyrani, dyktatorzy”, „Palestra” 2002/9–10, s. 90–92

Historia na celowniku cenzury PRL, „Palestra” 2002/11–12, s. 76–78

Dwie pocztówki z 1939 roku, „Palestra” 2003/1–2, s. 74–77

Towarzysze Niejasnego, „Palestra” 2003/3–4, s. 111–114

Józef Światło na falach RWE, „Palestra” 2003/5–6, s. 135–138

 W poszukiwaniu idei państwa prawa, „Palestra” 2003/7–8, s. 137–140

Charles de Gaulle. Wizerunek wielkiego Francuza, „Palestra” 2003/9–10, s. 113–118

Gdy myślę etyka adwokacka, „Palestra” 2003/11–12, s. 163–165

My, z rzymskiego prawa, „Palestra” 2004/1–2, s. 110–113

Józef Retinger – nieznany bohater Europy, „Palestra” 2004/3–4, s.149–154

Adwokat Cezary Ponikowski (1854–1944), „Palestra” 2004/3–4, s. 172–178

Śmierć Generała, „Palestra” 2004/5–6, s. 75–80

Wieczór refleksji Warszawskiej Adwokatury, „Palestra” 2004/5–6, s. 299–301

„Ku wolności”. Powstanie Warszawskie 1944 r., „Palestra” 2004/7–8, s. 164–167

Norman Davies: „Powstanie 44”, „Palestra” 2004/9–10, s. 108–111

Obowiązek pamięci, „Palestra” 2004/9–10, s. 306–307

W Turcji z “Podróżami z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego w ręku, „Palestra” 2004/11–12, s. 146–149
Tajemnica Piłsudskiego, „Palestra” 2005/1–2, s. 123–127

Jałta – gwałt zadany Polsce 4 II –11 II 1945 r., „Palestra” 2005/3–4, s. 145–148

„Obława”. Podzwonne PRL–u, „Palestra” 2005/5–6, s. 150–154

Jerzy Holzer, „Europejska tragedia XX wieku. II Wojna Światowa”, „Palestra” 2005/7–8, s. 145–148

Oriana Fallaci w „Wywiadzie z samą sobą” i w „Apokalipsie”, „Palestra” 2005/9–10, s. 84–87

Wrzesień 1939 w pamięci żyjących, zapisie historii, legendzie narodu, „Palestra” 2005/11–12, s. 113–116

Szaleństwo czy potrzeba narodowa? Refleksje z okazji rocznicy Powstania Styczniowego, „Palestra” 2006/1–2, s. 116–119

Polacy na Kremlu i inne historyje, „Palestra” 2006/3–4, s. 101–104

Sądownictwo dyscyplinarne adwokatury. Samorządowe czy państwowe?, „Palestra” 2006/5–6, s. 155–159

„Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946”, „Palestra” 2006/5–6, s. 207–211

Stanisława Podemskiego “Pitaval PRL–u”. Wędrówka po drogach i bezdrożach prawnych Polski Ludowej, „Palestra” 2006/7–8, s. 163–168

Armia Konna Budionnego w Polsce w 1920 r. w „Dzienniku” Izaaka Babla, „Palestra” 2006/9–10, s. 134–137

„Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan”, „Palestra” 2006/11–12, s. 107–111

„Wywiad rzeka”. Władysław Bartoszewski na celowniku Michała Komara, „Palestra” 2007/1–2, s. 148–153

„Wielkie Mowy Historii”, „Palestra” 2007/3–4, s. 137–142

W drodze do Innego, „Palestra” 2007/5–6, s. 150–154

Generał Władysław Anders, „Palestra” 2007/7–8, s. 151–157

„Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwum służb specjalnych”, „Palestra” 2007/9–10, s. 179–183

Günter Grass „Przy obieraniu cebuli”, „Palestra” 2007/11–12, s. 115–119

Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, „Palestra” 2008/1–2, s. 135–140

Adwokat Witold Lis–Olszewski i jego kat, „Palestra” 2008/3–4, s. 115–119

„Oskarżony Kazimierz Moczarski”, „Palestra” 2008/5–6, s. 123–128

Józef Beck na tle swojej epoki, artykuł „” 2008/7–8, s. 153–157

„Europa walczy 1939–1945. Nie takie proste zwycięstwo”, „Palestra” 2008/9–10, s. 147–151

A jednak etyka adwokacka, „Palestra” 2008/11–12, s. 187–192

Przyczynek do historii Warszawskiej Izby Adwokackiej i garść osobistych refleksji, „Palestra” 2009/1–2, s. 111–116

W obiektywie wroga. Niemieccy fotoreporterzy w okupowanej Warszawie (1939–1945), „Palestra” 2009/3–4, s. 133–137

Adwokata Zdzisława Krzemińskiego testament, „Palestra” 2009/5–6, s. 107–110

Brylanty na barykadach. Powstańczy dziennik adwokat Henryki Zarzyckiej–Dziakowskiej, „Palestra” 2009/7–8, s. 107–118

Szkice o dziejach Adwokatury Lubelskiej, „Palestra” 2009/7–8, s. 135–140

Edward Rydz–Śmigły. Wódz Naczelny straconych nadziei, „Palestra” 2009/9–10, s. 122–126

Golgota Wschodu. Sędzia Regina Bochnia wspomina, „Palestra” 2009/11–12, s. 146–150

„Szanowny Panie Stalin”. Korespondencja między Rooseveltem a Stalinem, „Palestra” 2010/1–2, s. 142–144

„Europa i prawo rzymskie. Szkice z europejskiej kultury prawnej”, „Palestra” 2010/3, s. 88–92

„Śpij, Mężny” w Katyniu, Charkowie i Miednoje, „Palestra” 2010/5–6, s. 119–124

Bitwa Warszawska 1920 r., „Palestra” 2010/7–8, s. 141–144

„Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy” według Nikołaja Iwanowa, „Palestra” 2010/9–10, s. 156–160

„Zdradzona Polska”. Napaść Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, „Palestra” 2010/11–12, s. 206–208
 
Adwokata Karola Pędowskiego „Opowiadania okupacyjne prawdziwe”, „Palestra” 2011/1–2, s. 207–209

Czy książkę Fernanda Payena O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej można usunąć do lamusa?, „Palestra” 2011/3–4, s. 252–255

Papież Jan Paweł II. Garść refleksji bardzo osobistych, „Palestra” 2011/5–6, s. 234–239

Adwokata Stanisława Mikke wybór felietonów–esejów Bez togi, „Palestra” 2011/7–8, s. 220–224

Themis i Pheme, czyli historia czasopiśmiennictwa prawniczego, „Palestra” 2011/9–10, s. 235–239

Adwokat Maurycy Karniol w świetle wspomnień i publikacji historycznych, „Palestra” 2011/11–12, s. 236–240

O nowym opracowaniu historii Adwokatury polskiej, „Palestra” 2012/1–2, s. 219–225

Wieczór magii Galicyjskiej Adwokatury, sztuki i kultury w Warszawie, „Palestra” 2012/3–4, s. 259–262

Moi profesorowie z lat 1946–1950 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, „Palestra” 2012/5–6, s. 260–264

„Stanisław Starzyński (1853–1935) a rozwój polskiej nauki prawa konstytucyjnego”, „Palestra” 2012/5–6, s. 274–279

Lekarz z Westerplatte – major Mieczysław Mikołaj Słaby (1905–1948), „Palestra” 2012/7–8, s. 222–224

Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu w świetle Komentarza adwokata Jerzego Naumanna, „Palestra” 2012/9–10, s. 227–229

Kilka uwag o sztuce dobrej mowy sądowej, „Palestra” 2012/11–12, s. 231–233

Walery Sławek jakim Go widzą źródła historyczne, „Palestra” 2013/3–4, s. 238–241

Romuald Traugutt – ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863–1864), „Palestra” 2013/5–6, s. 251–253

Wołyń. Epopeja polskich losów 1939–2013. Akt I i II, „Palestra” 2013/7–8, s. 277–279

„Biuletyn Informacyjny”, „Palestra” 2013/9–10, s. 235–238

„Obłęd 44”?, „Palestra” 2013/11–12, s. 258–260

Krakauer Burg. Wawel jako ośrodek władzy Generalnego Gubernatora Hansa Franka w latach 1939–1945 – nowe dzieło Dietera Schenka, „Palestra” 2014/1–2, s. 226–228

Pierwszy zeszyt jubileuszowy „Palestry” z 1988 r., „Palestra” 2014/3–4, s. 281–284

Jan Karski. Sylwetka wybitnego Polaka, „Palestra” 2014/5–6, s. 250–253

Akcja „Burza” w Obszarze Warszawskim Armii Krajowej, „Palestra” 2014/7–8, s. 243–245

O psychologii i prawie szkiełkiem teoretyka i praktyka, „Palestra” 2014/10, s. 114–115

Mikołaj Tarkowski o Adwokaturze Wileńskiej w latach 1918–1939, „Palestra” 2014/11–12, s. 167–169

Łacińskie reguły prawne – tym razem w pigułce, „Palestra” 2015/1–2, s. 213–214

O tajnym planie wyrwania Polski z rąk Stalina i możliwości wybuchu trzeciej wojny światowej, „Palestra” 2015/3–4, s. 214–215

Żałuję, że Go nie znałem, „Palestra” 2015/5–6, s. 215–216

Bitwa Warszawska – cud sprzed 95 lat, „Palestra” 2015/9–10, s. 204–205

Brewiarz dyplomatyczny, „Palestra” 2015/11–12, s. 190–192

Pakt Piłsudski–Lenin, czyli jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium, „Palestra” 2016/1–2, s. 211–212

Szkice o Żołnierzach Wyklętych i współczesnej Polsce, „Palestra” 2016/4, s. 144–145

Opus magnum o Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, „Palestra” 2016/6, s. 149–151

Adwokaci siedleccy. O patronach, adwokatach przysięgłych, adwokatach i obrońcach sądowych – dzieło Witolda Oknińskiego, „Palestra” 2016/7–8, s. 225–226

Rady angielskiego kolegi, (współautorstwo: Andrzej Bąkowski 50%, Julian Bąkowski 50%), „Palestra” 2016/10, s. 151–154

 

Szpalty pamięci

Adwokat Lucjan Gluza (1919–1986), „Palestra” 1986/4, s. 1–4

Adwokat Piotr Karniol (1931–1991), „Palestra” 1991/10, s. 87–88

Adwokat Józef Maciejko (1911–1993), „Palestra” 1993/7–8, s. 134

Adwokat Andrzej Chechliński (1931–1993), „Palestra” 1993/12, s. 175–176

Adwokat Zbigniew Jędrzejewski (1923–1994), „Palestra” 1995/1–2, s. 255–256

Adwokat Jan Czyżewski (1925–1996), „Palestra” 1996/3–4, s. 301–302

Adwokat Jan Mizikowski (1931–1999), „Palestra” 1999/7–8, s. 232–233

Adwokat Bohdan Hryniewicz (1935–2002), „Palestra” 2002/5–6, s. 267

Adwokat Stanisław Parys (1917–2002), „Palestra” 2002/11–12, s. 294–295

Adwokat Jerzy Biejat (1921–2002), „Palestra” 2003/1–2, s. 258–260

Adwokat Andrzej Wojciech Konopka (1931–2004), „Palestra” 2004/1–2, s. 282–283

Jan Nowak–Jeziorański (1913–2005), „Palestra” 2005/1–2, s. 313–316

Adwokat Bohdan Oziemski (1925–2006), „Palestra” 2006/9–10, s. 342–344

Adwokat Andrzej Grabiński (1922–2006), „Palestra” 2007/1–2, s. 375–380

Adwokat dr Kazimierz Łojewski (1923–2006), „Palestra” 2007/7–8, s. 367–368 (współautorstwo: Stanisław Śniechórski)

Adwokat Witold Antoniewski (1919–2007), „Palestra” 2008/5–6, s. 337–338 (współautorstwo: Andrzej Siemiński)

Adwokat Stanisław Śniechórski (1913–2008), „Palestra” 2009/1–2, s. 371–374

Adwokat Jan Mizikowski (1931–1999), „Palestra” 2009/1–2, s. 377–379

Pamięci adwokat Joanny Agackiej–Indeckiej, „Palestra” 2010/4, s. 30–31

Pamięci adwokata Stanisława Mikke, „Palestra” 2010/4, s. 105–106

 

Noty recenzyjne

Stanisław Piwnik, Wzory umów, pism, druków z zakresu prawa pracy. Komentarz, wskazówki praktyczne, Wydawnictwo CEDOR sp. z o.o., Warszawa 1995, s. 275, „Palestra” 1995/11–12, s. 157–159

Zdzisław Krzemiński, Rozwód – teksty, orzecznictwo, komentarz, literatura, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997, s. 268, „Palestra” 1997/7–8, s. 137–138

Zdzisław Krzemiński, Wnoszenie kasacji cywilnej, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck 1999, s. 127, „Palestra” 1999/5–6, s. 144–146

Zdzisław Krzemiński, Wnoszenie apelacji cywilnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 113, „Palestra” 1999/11, s. 106–107

Zdzisław Krzemiński, Separacja. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo, Piśmiennictwo, Wzory Pism

Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000, „Palestra” 2000/7–8, s. 207–208

Stanisław Piwnik, Prawo pracy materialne. Wzory pism z prawa materialnego z objaśnieniami i dyskietką, Tom 7a, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 718, „Palestra” 2001/5–6, s. 179–180

Zdzisław Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo i piśmiennictwo. Wzory pism, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002, „Palestra” 2002/9–10, s. 164–165

Kazimierz Łojewski, Apelacja karna, 2 wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, „Palestra” 2005/3–4, s. 196–198

Zeszyt Biura Informacji Rady Europy nr 3, 2003, „Palestra” 2004/7–8, s. 241–242

Stanisław Piwnik, Prawo pracy materialne. Wzory z objaśnieniami oraz CD, wyd. 2, Warszawa, C.H. Beck 2008, s. 836, „Palestra” 2009/5–6, s. 225–226

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".