Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 1-2/2015

Adwokat Grzegorz Janisławski (1953–2014)

Kategoria

Udostępnij

W dniu 23 sierpnia 2014 r. w Jeleniej Górze zmarł adw. Grzegorz Janisławski, zasłużony działacz samorządowy Adwokatury, przyjaciel i autorytet dla starszych i młodszych pokoleń palestry wałbrzyskiej.

 

Grzegorz Janisławski urodził się w Cieplicach Śląskich Zdroju 8 lutego 1953 r. Wraz z rodzicami Witoldem i Aliną, bratem Ludwikiem oraz siostrami Eweliną i Katarzyną mieszkał w Karpaczu, gdzie w 1972 r. ukończył Państwowe Liceum Ogólnokształcące im. Maurycego Mochnackiego, od 2013 r. noszące imię Polskich Olimpijczyków.

To w latach szkolnych trenerzy odkryli narciarski talent Grzegorza Janisławskiego. Należał więc do Klubu Narciarskiego „Śnieżka”, którego barwy reprezentował w licznych zawodach. Świetne umiejętności narciarskie spowodowały, że podjął działalność w Młodzieżowej Grupie GOPR. Swoje narciarskie pasje realizował także w okresie studiów w Akademickim Klubie Narciarskim.

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego odbył w latach 1973–1977. W 1977 r. na ocenę bardzo dobrą obronił ocenioną również bardzo dobrze pracę magisterską z zakresu prawa wynalazczego, której promotorem był prof. Józef Fiema. Następnie, po odbyciu dwuletniej aplikacji sądowej (z roczną przerwą na służbę wojskową), złożył w 1980 r. z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski. Niedługo potem, uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z 8 grudnia 1980 r., został wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Aplikację odbył w latach 1981–1983 w Zespole Adwokackim w Kłodzku, pod patronatem śp. adw. Kazimierza Gilewicza. Po ukończeniu aplikacji uchwałą ORA w Wałbrzychu z 9 kwietnia 1983 r. wpisany został na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, z wyznaczeniem siedziby zawodowej w Jeleniej Górze.

1 września 1983 r. adw. Janisławski rozpoczął pracę w Zespole Adwokackim nr 1 w Jeleniej Górze, którego kierownikiem został już w 1986 r. Od 1992 r. zawód wykonywał w Spółce Adwokackiej BGJ s.c., następnie przekształconej w Adwokacką Spółkę Partnerską BGJ w Jeleniej Górze. Jego praktyka zawodowa była wszechstronna. Jeszcze w okresie stanu wojennego podejmował się obrony działaczy „Solidarności”. Bronił w głośnych i trudnych sprawach kryminalnych. Był też znakomitym cywilistą i znawcą prawa gospodarczego. W dziedzinie prawa administracyjnego wyspecjalizował się w sprawach podatkowych.

Już w 1984 r. zaangażował się też w pracę samorządową na szczeblu izbowym, kiedy to powierzono Mu funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w kadencji 1984–1986. W kadencji 1986–1989 został wybrany na członka Sądu Dyscyplinarnego, a w latach 1989–1992 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego ORA. W kadencji 1992–1995 ORA powierzyła mu funkcję wicedziekana i Referat Skarg i Wniosków.

W 1995 r. i następnie w 1998 r. Zgromadzenie Izby Adwokackiej wybrało adw. Grzegorza Janisławskiego na dziekana ORA – odpowiednio w kadencjach 1995–1998 i 1998–2001.

Adwokat Grzegorz Janisławski nieprzerwanie od 1986 r. uczestniczył we wszystkich Krajowych Zjazdach Adwokatury, jako delegat izby wałbrzyskiej bądź jako dziekan jej Okręgowej Rady Adwokackiej.

Na VII Krajowym Zjeździe Adwokatury we Wrocławiu w listopadzie 2001 r. adw. Janisławski został wybrany na członka Naczelnej Rady Adwokackiej.

Po raz trzeci i czwarty Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Wałbrzychu w roku 2004 i w 2007 obdarzyło kolegę Grzegorza Janisławskiego zaufaniem i powierzyło mu funkcję dziekana ORA w kadencjach odpowiednio 2004–2007 i 2007–2010.

Na XI Krajowym Zjeździe Adwokatury w Gdańsku delegaci już drugi raz, doceniając kompetencje kolegi Grzegorza Janisławskiego, wybrali Go do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Długoletnia aktywność adw. Grzegorza Janisławskiego w pracy samorządowej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu oraz Naczelnej Rady Adwokackiej ujawniła jego wyróżniającą się przenikliwość w ocenie spraw Adwokatury, jego wysokie kompetencje i niezwykłą sprawność intelektualną oraz umiejętność rzeczowej, przekonywającej argumentacji prezentowanych poglądów. Cechowała Go wysoka kultura osobista, którą ujmował także polemicznych adwersarzy. Dał się też poznać jako człowiek o poglądach postępowych, umiejący godzić zachodzące zmiany w sytuacji środowiska adwokackiego z jego bogatą tradycją samorządową i deontologiczną. Te m.in. cechy spowodowały, że Naczelna Rada Adwokacka w 2003 r. powołała go na członka Zespołu ds. opracowania projektu nowej ustawy Prawo o adwokaturze oraz członka Komisji Programowej NRA na Krajowy Zjazd Adwokatury w 2007 r. Pamiętamy również, że delegaci na Krajowe Zjazdy Adwokatury wielokrotnie wybierali Go na członka Komisji Wnioskowej.

Naczelna Rada Adwokacka bieżącej kadencji powierzyła adw. Grzegorzowi Janisławskiemu przewodniczenie Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA.

Adwokat Grzegorz Janisławski od 1989 r. był wykładowcą Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich w ORA w Wałbrzychu, członkiem i przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnych oraz Komisji Kwalifikacyjnych. Był patronem wielu aplikantów, z którymi do końca pozostawał w bliskich i serdecznych relacjach.

Nigdy nie odmawiał pomocy osobom potrzebującym. Często udzielał pomocy prawnej pro bono, zaskarbując sobie wdzięczność i pamięć klientów. Służył też dobrą radą w osobistych i zawodowych sprawach koleżanek i kolegów adwokatów.

W 2001 r. został uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką odznaczeniem „Adwokatura Zasłużonym”.

Od 1984 r. adw. Grzegorz Janisławski wraz z żoną Ireną mieszkał w Jeleniej Górze. Jego syn Adam w 2014 r. pomyślnie złożył egzamin adwokacki, a syn Maciej jest studentem Uniwersytetu Wrocławskiego.

W życiu pozazawodowym ciągle pozostawał miłośnikiem narciarstwa alpejskiego, czego dobitnym dowodem były dwukrotnie zdobyte tytuły Mistrza Polski Adwokatów w narciarstwie zjazdowym. Corocznie w listopadzie uczestniczył w organizowanych przez kolegów z izby wrocławskiej wyjazdach na lodowiec Stubai w Austrii. Niemal każdy zimowy weekend spędzał z synami i przyjaciółmi na nartach w Czechach, w ulubionych Janskich Lazniach lub Spindlerovym Mlynie. Swoim poczuciem humoru, serdecznością i otwartością w relacjach koleżeńskich zaskarbił sobie przyjaźń wielu uczestników tych imprez.

Inną Jego namiętnością były letnie wyjazdy z żoną i synami na ciepłe wyspy Morza Śródziemnego i Atlantyku, zwiedzanie licznych zabytków Dolnego Śląska, Łużyc i Saksonii. Z tych miejsc przywoził setki zdjęć unikatowej przyrody i krajobrazów, jego pasją była bowiem fotografika.

W dniu 22 czerwca 2014 r. nagle poważnie zachorował. Po dwu miesiącach pobytu w szpitalu odszedł.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".