Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Palestra 1-2/2013

Sprawozdanie z konferencji z cyklu: „Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian countries” pt. „Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes”, Baku, Azerbejdżan, 25 października 2012 r.

Udostępnij

25 października 2012 r. w Azerbejdżanie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Arbitrators and Mediators in settling national and international disputes”, zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji z siedzibą w Poznaniu (z polskiej strony) oraz Azerbaijan Arbitration and Mediation Centre z Baku (po stronie azerskiej). Była to kolejna już konferencja z cyklu „Arbitration and mediation in Central and Eastern Europe and Some Asian countries”.

Jak co roku, uczestnicy konferencji oraz prelegenci zgromadzili się w pięknych i gościnnych wnętrzach – tym razem hotelu Grand Europe Hotel w Baku, stolicy Azerbejdżanu. Warto zaznaczyć, że konferencja miała charakter otwarty, a uczestnictwo w niej było bezpłatne. Nie dziwi zainteresowanie, jakim cieszyła się konferencja, jeśli weźmie się pod uwagę doskonale wyselekcjonowane grono prelegentów, wśród których znaleźli się wybitni profesorowie i prezesi sądów arbitrażowych oraz ośrodków mediacyjnych z różnych stron świata, w tym m.in. z Azerbejdżanu, Polski, Federacji Rosyjskiej, Turcji, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Uzbekistanu. Konferencja odbywała się w trzech językach: angielskim, rosyjskim i azerskim, a wszystkie wystąpienia były tłumaczone na język angielski.

Otwarcia konferencji dokonali w imieniu organizatorów Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Prezes Azerbaijan Arbitration and Mediation Centre z Baku.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Moderatorem pierwszej była Pani A. S. Makhmudova – Sekretarz Generalny Azerbejdżańskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Drugą sesję moderował Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Natomiast trzecia sesja była moderowana przez dr. Roberta Cichórza – członka Prezydium Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego. Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące problemów regulacji statusu arbitra oraz mediatora w poszczególnych krajach, relacji pomiędzy nimi a stronami sporu oraz stałymi sądami arbitrażowymi, zasad etyki dotyczących zachowania arbitrów i mediatorów oraz innych odrębności w krajowych regulacjach prawnych dotyczących arbitrażu i mediacji w poszczególnych krajach Europy i Azji.

Niestety ograniczenia objętościowe uniemożliwiają nam szczegółowe omówienie wszystkich wystąpień, nie sposób natomiast nie wspomnieć tu chociażby kilku z nich. Jednym z takich wystąpień, których nie można pominąć, jest niewątpliwie to wygłoszone przez profesora Erguna Őzsunay – Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych z siedzibą w Paryżu, arbitra międzynarodowego z Turcji. Pan profesor w ciekawy sposób przedstawił swoje poglądy na temat rozwiązywania sporów przez arbitrów i mediatorów. Na uwagę zasługuje również wystąpienie, które wygłosił profesor z Federacji Rosyjskiej M. Y . Savransky – wiceprezes Court of Arbitration at AHO „HAΠ”. Pan profesor omówił aktualne aspekty rozwoju arbitrażu międzynarodowego w krajach postsowieckich. Natomiast Shai Wade z Wielkiej Brytanii w swoim wystąpieniu udzielił uczestnikom wielu praktycznych wskazówek, m.in. w zakresie taktyki postępowania, oraz przedstawił wyzwania, jakie jego zdaniem stają przed arbitrami w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym. Bardzo ważny temat relacji pomiędzy arbitrami a sądem arbitrażowym w arbitrażu instytucjonalnym omówił Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Zwrócił on uwagę zebranych na wielopoziomowość oddziaływań pomiędzy arbitrem a stałym sądem polubownym oraz problem przełożenia reputacji arbitra na reputację stałego sądu i odwrotnie. Szczególne zainteresowanie zgromadzonych wzbudziły kwestie dotyczące mediatorów, o czym świadczyła ożywiona dyskusja towarzysząca wystąpieniom dotyczącym tego tematu.

Wiele ciekawych rozmów i dyskusji, z uwagi na ograniczone ramy czasowe konferencji, toczyło się w jej kuluarach oraz podczas bankietu, jaki odbył się po jej zakończeniu.

Uczestnicy podkreślali, że konferencja okazała się kolejnym sukcesem organizacyjnym Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji z Poznania. Kolejna konferencja arbitrażowa organizowana przez te instytucje odbędzie się w kwietniu 2013 r. w Nowym Tomyślu.

0%

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".