Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie. Zeszyt historyczno-wspomnieniowy 2019

 W jubileuszowym zeszycie nawiązano do pierwszego zeszytu „Rocznika Towarzystwa Prawniczego w Lublinie” z 1928 r. (wydanego w 1929 r.), z którego przedrukowano zamieszczony tam referat wygłoszony w dniu 4 grudnia 1927 r. przez Dziekana Rady Adwokackiej W. Salkowskiego, z okazji uroczystości dziesięciolecia sądownictwa. W Roczniku znalazło się także dziesięć artykułów poświęconych różnorodnej tematyce, będących wyrazem indywidualnych zainteresowań każdego z autorów. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były adwokat Izby Lubelskiej, Ferdynand Rymarz swoje teksty poświęcił tematyce godności i niezawisłości sędziego oraz najważniejszym wydarzeniom i postaciom Izby Adwokackiej w Lublinie na przestrzeni lat 1919-2019. Adwokat, prof. dr hab. Dariusz Dudek zajął się granicami wolności wypowiedzi sędziego oraz aktualnymi problemami etyki adwokackiej. Sędzia dr Grzegorz Borkowski opisał powstanie i rozwój adwokatury w starożytnym Rzymie. Kwestia wątpliwości co do poczytalności obwinionego oraz obowiązkowego udziału obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia została przedstawiona w artykule adwokata, dr. Iwony Bień-Węgłowskiej. Ks. dr hab. Włodzimierz Broński i dr Piotr Sławicki poświęcili swoje rozważania roli adwokata w ugodowym załatwieniu sporu cywilnego. Pani Irena Żukowska zajęła się tematyką dotyczącą elit miasta Lublina w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości na przykładzie wybranych przedstawicieli Adwokatury lubelskiej. Artykuł autorstwa adwokata, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, Bartosza Przeciechowskiego, przybliża działalność Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Adwokat Monika Sokołowska nakreśliła zaś sylwetki pierwszych kobiet w Adwokaturze lubelskiej.

W Roczniku znalazły się również trzy noty biograficzne poświęcone znanym adwokatom i sędziom, którzy odegrali istotną rolę w procesie odbudowy niepodległej Polski. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były adwokat Izby Lubelskiej, Ferdynand Rymarz jest autorem dwóch not biograficznych. Jedna z nich  poświęcona została pamięci adwokata oraz sędziego i prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie – Bolesława Sekutowicza (1881-1939), druga zaś przypomina sylwetkę sędziego Marka Kielasińskiego (1931-2017). Adwokat Tomasz Przeciechowski przedstawił natomiast „Wspomnienie o Mecenasie Ireneuszu Bieniaszkiewiczu (1925-2018)”.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".