Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Słowo od redaktor naczelnej „Palestry”

Data publikacji

05.05.2021 23:41

Udostępnij

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zgodnie ze swoją kompetencją, w demokratycznym trybie i w głosowaniu tajnym podjęło 29.04.2021 r. uchwałę o powołaniu mnie na stanowisko redaktor naczelnej Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”. Czuję się tym wyborem zaszczycona, ale przede wszystkim zobowiązana. Mam świadomość, że zwyciężyło przekonanie o konieczności godzenia walorów naukowych pisma z jego służebną rolą wobec środowiska adwokackiego. 

Dziękuję za zaufanie, a także za otrzymane od Koleżanek i Kolegów niezliczone gratulacje i wyrazy wsparcia w odnajdywaniu się przeze mnie w nowej roli. Dodają one energii i jednocześnie kierunkują niezbędne zmiany w redagowaniu miesięcznika.  

Siłą czasopisma jest nowo wyłonione Kolegium Redakcyjne, składające się z wybitnych przedstawicieli nauki prawa oraz z wyróżniających się adwokatów – praktyków.  Redakcja periodyku będzie również czerpać inspiracje ze współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury oraz z działań „Biblioteki Palestry”.

„Palestra” będzie zamieszczać jak najwięcej tekstów przydatnych w codziennym wykonywaniu zawodu. Problematyka publikowanych materiałów będzie równomiernie rozkładać akcenty pomiędzy rozmaite dziedziny prawa. Historia państwa i prawa, etyka, najistotniejsze informacje o aktywnościach międzynarodowych organizacji adwokackich – to tematy, których na łamach nie może zabraknąć. 
Nie wszystkie tendencje zmian dadzą się uwidocznić od razu. Cykl pozyskiwania tekstów, ich wstępnej kwalifikacji do druku, recenzowania i wreszcie technicznego przygotowania do publikacji – rozciąga się zwykle w miesiące.  Będziemy się jednak starali o to, by Czytelnicy jak najprędzej zaczęli zauważać, że redakcja „Palestry” dostrzega i analizuje Ich oczekiwania. 
„Palestra” przejawia, niezmiennie od wielu lat, ambicje naukowe. W obecnych realiach przekładają się one na konieczność dochowywania dosyć ścisłych ram formalnych po to, by ogół zamieszczanych publikacji pozwalał na jak najwyższą klasyfikację pisma; ta zaś oznacza zarówno uzyskiwanie przez naszych Autorów punktacji w systemie ocen definiowanym przez władzę państwową, jak i budowanie prestiżowej pozycji na polskim i międzynarodowym rynku czasopism prawniczych.  Dostosowywanie się do różnorakich wymogów jest zadaniem trudnym i nieraz wymagającym samoograniczeń; mimo to możliwe będzie nadawanie poszczególnym numerom rysu, który uczyni nasz periodyk rozpoznawalnym.

W minionych kilku latach, znaczne środki samorządowe zostały zainwestowane w rozwój portalu „Palestry”, który daje możliwość samokształcenia się adwokatów. Dokonano także profesjonalnych ulepszeń w procesie redakcyjnym, recenzyjnym i wydawniczym. Redakcja uważa za swój obowiązek niezaprzepaszczenie poczynionych już wydatków i będzie czynić wysiłki, aby ich owoce jak najlepiej służyły doskonaleniu zawodowemu naszego środowiska.

Istotą adwokatury jest niezależność. Połączenie tej cechy z wielorakością zadań, do których Adwokatura została powołana, z obowiązkiem prezentowania wysokiego poziomu wiedzy i z wysokimi wymaganiami etycznymi stawianymi jej członkom – czyni ją zawodem elitarnym. „Palestra” Pismo Adwokatury Polskiej pragnie się przyczyniać do budowania tak właśnie rozumianej wyjątkowości. 

 

adw. Ewa Stawicka

redaktor naczelna miesięcznika „Palestra”

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".