Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie – sprawozdanie z konferencji

Data publikacji

02.12.2021 08:24

Udostępnij

40. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie odbyło się w dniach 20–24.09.2021 r. w Cedzynie. Tradycja Seminarium sięga początku lat 80. XX w. i stanowi kluczowe coroczne wydarzenie w kalendarzu naukowym nie tylko rzeczników patentowych pracujących na uczelniach wyższych w Polsce, ale także całego samorządu zawodowego rzeczników patentowych. „Palestra” była jednym z trzech podmiotów, obok serwisu Prawo.pl oraz miesięcznika „Forum Akademickie”, który sprawował patronat medialny nad tym szczególnym wydarzeniem. Otwarcia konferencji w imieniu organizatorów dokonała wieloletnia Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X i XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student–Wynalazca. 

Konferencja została podzielona na sześć paneli tematycznych.

Pierwszy z nich został poświęcony praktyce Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jaka zdążyła się ukształtować w związku z opublikowaniem 19.10.2020 r. w numerze 16 „Wiadomości Urzędu Patentowego” dwóch dokumentów, to jest ogólnych wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych oraz ogólnych wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego w zakresie znaków towarowych. Dyskusja z udziałem ekspertów Urzędu skupiała się wokół praktycznych aspektów wytycznych oraz kierunku, w jakim zmierza aktualna linia orzecznicza Urzędu. Odrębnym punktem dyskusji była ocena zgłoszeń programów komputerowych jako przedmiotu ochrony patentowej czy samych przesłanek oceny zdolności patentowej wynalazków.

Druga sesja tematyczna miała charakter interdyscyplinarny i została poświęcona związkom prawa własności przemysłowej z innymi dziedzinami prawa, w tym w szczególności z prawem autorskim. W jej ramach zostały poruszone bieżące tematy, które stanowią przedmiot rozważań w europejskiej i światowej praktyce własności intelektualnej, to jest problematyka znaków „eco-friendly”, autorstwo wynalazku z zakresu sztucznej inteligencji, autorskoprawych problemów biografistyki, specyfiki opisu patentowego wynalazków z dziedziny farmacji i biotechnologii, czy też odpowiedzialności karno-autorskiej za znieważenie pomnika.

Trzecią sesję w całości zdominowała ożywiona dyskusja o nowowprowadzonym modelu sądownictwa ds. własności intelektualnej. Uczestnicy Seminarium mieli okazję posłuchać nie tylko stanowiska przedstawicieli nauki w tym zakresie, ale przede wszystkim sędziów orzekających w wydziałach własności intelektualnej w Warszawie, Lublinie, Katowicach, Gdańsku, Prezesa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, prokuratorów czy też przedstawicieli Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych. Na zakończenie tej części obrad uczestnicy Seminarium wysłuchali wykładu na temat oznaczeń geograficznych napojów alkoholowych. 

Szczególnym zainteresowaniem adwokatów mogła cieszyć się sesja czwarta i piąta, które skupiały się odpowiednio wokół zagadnień z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie praw własności intelektualnej oraz praktycznych aspektów ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Wystąpienia prelegentów skupiały się na zagadnieniach szczególnych z zakresu tajemnicy zawodowej rzecznika patentowego oraz aspektów podmiotowych dochodzenia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, w tym w szczególności praw twórców projektów wynalazczych. Na szczególną uwagę zasługują wystąpienia Naczelnika Wydziału Krajowych Znaków Towarowych UPRP Pani Magdaleny Klimaszewskiej oraz Naczelnika Wydziału Wzorów Przemysłowych UPRP Pani Elżbiety Dobosz, które szczegółowo omawiały błędy jakie popełniają zgłaszający zarówno na etapie zgłoszenia jak i późniejszego procedowania w przedmiocie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy bądź prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Warto wskazać, że w swoich wystąpieniach obie Prelegentki wielokrotnie akcentowały konieczność zachowania podstawowych standardów w procedurze ubiegania się o uzyskanie prawa wyłącznego, to jest precyzji przedmiotu zgłoszenia, zachowania terminów przewidzianych ustawą oraz prekluzji dowodowej. 

Na sukces Seminarium składa się nie tylko wysoki poziom merytoryczny zaprezentowanych wystąpień, ale także bogata oprawa kulturalna, jaką zagwarantowali liczni organizatorzy tego wydarzenia. W trakcie całego pięciodniowego Seminarium nie zabrakło licznych odwołań do jego jubileuszowego charakteru. Pierwszy dzień Konferencji zwieńczył koncert muzyki dawnej w wykonaniu Schola Cantorum Kielcensis i Chóru Akademickiego Politechniki Świętokrzyskiej w Kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach poświęcony intencji osób nieżyjących, które wpisały się w tradycję Seminarium, po którym odbył się uroczysty bankiet. W ramach wycieczki uczestnicy Seminarium mieli również okazję zwiedzić zamek w Chęcinach oraz zobaczyć wystawę prac kielczanina Rafała Olbińskiego, przedstawiciela tzw. polskiej szkoły plakatu.

Z zapowiedzi organizatorów wynika, że tradycja Seminarium będzie kontynuowana i kolejna jego edycja planowana jest na 2022 r. Tak jak dotychczas, odbędzie się w Cedzynie.

dr Urszula Fronczek

Autorka jest adwokatem (ORA w Warszawie), adiunktem w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

fot.: z archiwum Organizatorów

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".