Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

„Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?” – sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Data publikacji

15.12.2021 13:38

Udostępnij

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (UTH) odbyła się w dniach 25–26.11.2021 r. zorganizowana przez Katedrę Prawa Prywatnego konferencja naukowa „Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym – ideał czy rzeczywistość?”. Przewodniczącym Komitetu Naukowego tej konferencji był dr hab. Mariusz Wieczorek, a Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła adw. dr Monika Strus-Wołos. W części merytorycznej konferencji w dniu 26.11.2021 r. odbyły się cztery interesujące panele dyskusyjne.

 

W ramach pierwszego panelu – „Aksjologiczne i filozoficzne aspekty poznania prawdy”, moderowanego przez dr. hab.  Sławomira Patyrę, profesora UTH, referaty przedstawili:

 • dr hab. Tadeusz Zembrzuski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego – „Prawda jako wartość sprawiedliwego procesu”,dr Paweł Skuczyński – „Pojęcie prawdy w ujęciu filozoficznym”,
 • ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. UTH – „Czy ograniczenia w dochodzeniu do prawdy obiektywnej mogą powodować konflikt między ius a lex?”,
 • sędzia SN dr hab. Leszek Bosek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – „Prawda jako zasada konstytucyjna”,
 • sędzia SN w st. spocz. Henryk Pietrzkowski – „Dylematy sędziego sądu prawa”.

Uwagę słuchaczy wzbudziło w szczególności wystąpienie prof. T. Zembrzuskiego, w którym wskazywał on na obskurantyzm procesowy, wynoszenie na piedestał pośpiechu procesowego i zauważalną pogardę dla skrupulatności legislacyjnej. Spośród głosów w dyskusji inspirujące były refleksje sędziego SN w st. spocz. Jacka Gudowskiego na temat wpływu postmodernizmu na proces cywilny, który staje się strategiczną grą losową.

 

W drugim panelu – „Wybrane zasady postępowania cywilnego umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym”, w którym moderatorem był sędzia SN prof. dr hab. Karol Weitz  z Uniwersytetu Warszawskiego, głos zabrali:
 dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – „Pojęcia prawdy formalnej i materialnej w procesie cywilnym”,

 • prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki, z UMCS – „Zasada kontradyktoryjności a poznanie prawdy w procesie cywilnym”),
 • prof. dr. hab. Sławomir Cieślak z UŁ – „Poznanie prawdy w procesie cywilnym a formalizm procesowy”,
 • sędzia SN w st. spocz., prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski z ALK – „Poznanie prawdy a model postępowania odwoławczego”,
 • sędzia SN w st. spocz. Irena Gromska-Szuster – „Dylematy sędziego sądu prawa”).

Szkoda, że z uwagi na ograniczone ramy czasowe wystąpienia te – wielce interesujące tak dla akademików, jak i praktyków – musiały być skracane. 

 

Panel trzeci – „Środki dowodowe umożliwiające i ograniczające poznanie prawdy w procesie cywilnym”, moderowany był przez dr hab. Joannę Smarż, prof. UTH, a referentami byli:

 • dr hab. Andrzej Torbus, prof. Uniwersytetu Śląskiego –  „Umowy dowodowe a poznanie prawdy”,
 • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. Akademii Sztuki Wojennej – „Dowód z zeznań świadka a poznanie prawdy”),
 • adw. dr Monika Strus-Wołos, adiunkt w UTH – „Prekluzja dowodowa czy prekluzja „objętościowa?”(brawa za referat i ogromny wkład w przygotowanie całej konferencji!),
 • adw. dr Marcin Białecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który on-line wygłosił wystąpienie – „Poznanie prawdy a tzw. trudne sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem uprowadzeń rodzicielskich”,
 • sędzia SN w st. spocz. Antoni Górski – „Sąd Najwyższy jako sąd prawa a możliwość uwzględniania nieprawidłowości w zakresie ustaleń faktycznych”.

 

Na ostatni, czwarty panel – „Rola sądu i stron w dążeniu do poznania prawdy w procesie cywilnym”, moderowany przez sędziego WSA w Warszawie Jarosława Łuczaja, składały się wystąpienia:

 • dr Urszuli Żółtak, sędziego sądu rejonowego – „Sędzia aktywny czy pasywny – rola sądu w poznaniu prawdy”,
 • adw. dr. Andrzeja Malickiego – „Rola pełnomocników procesowych w dążeniu do poznania prawdy”),
 • dr. hab. Mariusza Wieczorka, prof. UTH – „Poznanie prawdy w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy”,
 • sędziego sądu rejonowego Zbigniewa Miczka – „Dylematy sędziego sądu faktów”.

 

Temat konferencji został doskonale wybrany. Program był tak bogaty, że z powodzeniem mógłby zająć i trzy dni, co umożliwiłoby przedstawienie referatów bez skrótów i pospiechu. Pozostaje życzyć organizatorom, aby następnym razem pokaźny budżet pozwolił im przygotować dłuższą konferencję.   Należy podkreślić wysoki poziom merytoryczny wszystkich wystąpień i głosów w dyskusji. Szczególnym walorem konferencji były głosy sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Nie ulega wątpliwości 25 i 26 listopada 2021 r. Radom był stolicą polskiego procesu cywilnego.

Dobrze się stało, że patronatu konferencji udzielili m.in. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu i Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, a patronat medialny objęła „Palestra”.

Andrzej Tomaszek

Autor jest adwokatem (ORA w Warszawie), członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".