Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Maciej Gutowski

prof. dr hab., adwokat

Maciej Gutowski

prof. dr hab., adwokat

REDAKTOR NACZELNY MIESIĘCZNIKA "PALESTRA"

 

Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0002-3792-5088

e-mail: redaktor.naczelny@palestra.pl

 

Obecnie pełnione funkcje naukowe i zawodowe

redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, prof. zw. dr hab. nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa cywilnego i handlowego, zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, LLM w dziedzinie International Business Law. Łączy działalność naukowo-dydaktyczną z praktycznym wykonywaniem zawodu adwokata.

 

Działalność naukowa

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w 1996 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych, ze specjalnością prawo cywilne, uzyskał w 2001 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. M. Kępińskiego rozprawy pt. „Stosunek prawny opcji”. Rozprawa ta została wyróżniona nagrodą w Konkursie „Państwa i Prawa” w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Nieważność czynności prawnej”. Odbył staże naukowe na Southwest Minnesota State University (USA) oraz Central European University w Budapeszcie (Węgry).

Autor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym, monografii „Umowa o zastępstwo procesowe” (C.H. Beck Warszawa 2009), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010), „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), oraz „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013).

Współautor i redaktor wydanego w 2016 r. i 2019 r. Komentarza do Kodeksu cywilnego w serii „Duże Komentarze C.H.  Beck” oraz Komentarza Prawa Energetycznego (2010 r. 2016 r.).

 

Działalność zawodowa

Od 2001 r. wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. wykonuje zawód adwokata w ramach Kancelarii Gutowski i Wspólnicy Adwokacka Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu w zakresie zastępstwa procesowego w procesach cywilnych, gospodarczych i karnych-gospodarczych obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i doradztwa prawnego.

Od 2007 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. W latach 2010–2013 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Od 2013 r. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W latach 2016–2018 był przewodniczącym Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2013–2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Przewodniczący powołanego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie Zespołu ds. przygotowania projektu Prawa o adwokaturze.

W latach 2015–2018 przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Palestry”, a od 2018 r. redaktor naczelny „Palestry”.  Wieloletni egzaminator i wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

 

Nagrody i wyróżnienia

W 2002 r. uzyskał I nagrodę w Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę doktorską  za książkę pt. „Stosunek prawny opcji”.

Kilkukrotny laureat rankingu „Profesjonaliści Forbesa” w Wielkopolsce, jako przedstawiciel zawodu adwokatów.

W 2016 r. laureat nagrody „Złote Paragrafy” w kategorii „Najlepszy adwokat” przyznawanej przez „Dziennik Gazetę Prawną”.

W 2018 r. wyróżniony przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski w plebiscycie „Mediom przyjazny 2018”.

 

Znajomość języków: angielski, niemiecki

 

Wybrane publikacje

Komentarze (redakcja)

 1. Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–4491, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  1–1944
 2.  Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  1–1932
 3. Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz. Art. 1–352, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2018, s. 1–1747
 4. Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s. 1–1901
 5. Kodeks cywilny, t. 3, Komentarz. Art. 627–1088, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  1–1750

 

Monografie

 1. Umowa opcji, Kraków 2003, s. 15–331
 2. Nieważność czynności prawnej – rozprawa habilitacyjna, Warszawa 2006, s. 1–490
 3. Umowa o zastępstwo procesowe, Warszawa 2009, s. 3–316
 4. Wzruszalność czynności prawnej – Monografia, C.H.  Beck, Warszawa 2010, s.1–373
 5. Bezskuteczność czynności prawnej – monografia, Warszawa 2013, s. 1–484
 6. Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji – (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), C.H.  Beck, Warszawa 2017, s. 1–850

 

Komentarze

 1. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009, 30 wyd. Beck, s. V–XVII,
 2. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2010, 32 wyd. Beck, s. V–XX,
 3. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2010, 33 wyd. Beck, s. V–XX
 4. Komentarz Prawo Energetyczne, Warszawa 2010, M. Swora, Z. Muras red., (art. 5, 5a i 5b), s. 429–484 – współautorka: K. Smagieł
 5. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2011, 34 wyd. Beck, s. VII–XXIII,
 6. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2012, 35 wyd. Beck, s. VII–XXIV
 7. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2014, 37 wyd. Beck, s. VII–XXIV
 8. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–4491, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  1–1944:
  • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–4491, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s. 72–108
  • Wady oświadczenia woli (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–4491, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s. 565–620
  • Zobowiązania. Przepisy ogólne Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–4491, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.1218–1264
 9. Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  1–1932:
  • Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (w:) Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  5–94
  • Skutki niewykonania zobowiązań (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  118–150
  • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s. 268–297
  • Umowa zlecenia (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  906–940
  • Umowa o dzieło (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  655–691
  • Umowa leasingu (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s. 831–865.
  • Umowa o roboty budowlane (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 450–1088, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2016, s.  691–727
 10. Komentarz Prawo Energetyczne, Warszawa 2016, M. Swora, Z. Muras red., (art. 5, 5a i 5b), s. 637–731 – współautorka: K. Smagieł
 11. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–352, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2018, s. 1–1747:
  • Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–352, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2018, s. 119–169
  • Wady oświadczenia woli (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–352, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2018, s. 808–888
 12. Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s. 1–1901
  • Zobowiązania. Przepisy ogólne Kodeks cywilny, t. 2, Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s. 3 – 66, 271–291
  • Skutki niewykonania zobowiązań (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  1049–1123
  • Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  1155–1198
  • Zmiana wierzyciela lub dłużnika (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  1345–1369
  • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (w:) Kodeks cywilny, t. 2,  Komentarz. Art. 353–626, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s. 1370–1417
 13. Kodeks cywilny, t. 3,  Komentarz. Art. 627–1088, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  1–1750:
  • Umowa o dzieło (w:) Kodeks cywilny, t. 3,  Komentarz. Art. 627–1088, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  3–51
  • Umowa o roboty budowlane (w:) Kodeks cywilny, t. 3,  Komentarz. Art. 627–1088, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  52–102
  • Umowa leasingu (w:) Kodeks cywilny, t. 3,  Komentarz. Art. 627–1088, redaktor: M. Gutowski, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  247–291
  • Umowa zlecenia (w:) Kodeks cywilny, t. 3,  Komentarz. Art. 627–1088, wydanie 2 zmienione i uzupełnione, redaktor: M. Gutowski, C.H.  Beck, Warszawa 2019, s.  335–399

 

System Prawa

 1. Wady oświadczenia woli (w:) System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, redaktor: Z. Radwanski, A. Olejniczak, Warszawa 2019, s. 481–540 (współautorstwo: Maciej Gutowski, Zbigniew Radwański)
 2. Sankcje wadliwej czynności prawnej (w:) System Prawa Prywatnego, t. 2, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, redaktor: Z. Radwanski, A. Olejniczak, Warszawa 2019, s. 541–586 (współautorstwo: Maciej Gutowski, Zbigniew Radwański)

 

Rozdziały w monografiach

 1. Umowa leasingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym – praca zbiorowa A. Koch, J. Napierała red., Kraków 2013, 3 wyd., s. 123–134
 2. Umowa leasingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym – praca zbiorowa A. Koch, J. Napierała red., Kraków 2015, 4 wyd., s. 139–147

 

Uaktualnione i wzbogacone wydania

 1. Nieważność czynności prawnej, 2 wyd., Warszawa 2008, s. 1–504
 2. Nieważność czynności prawnej, 3 wyd., Warszawa 2012, s. 1–474
 3. Nieważność czynności prawnej, 4 wyd., Warszawa 2017, s. 1–498
 4. Bezskuteczność czynności prawnej, 2 wyd., Warszawa 2017, s. 1–508

 

Artykuły

 1. Potrącenie w postępowaniu nakazowym – relacja pomiędzy prawem materialnym a procesowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/9, s. 37–42
 2. Nieważność i inne przypadki wadliwości czynności prawnych w kontekście odpowiedzialności karnoprawnej, „Państwo i Prawo” 2004/9, s. 70–83
 3. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a uzgodnienia zmierzające do wyeliminowania powstawania odsetek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/10, s. 38–41
 4. Konwersja umowy stanowczej w przedwstępną wobec zmian kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 2004/1, s. 48–61
 5. Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, „Państwo i Prawo” 2005/3, s. 67–79
 6. Potrącenie ustawowe w stosunku do cesjonariusza w świetle przepisów o przelewie wierzytelności, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2005/5, s. 101–113
 7. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, „Państwo i Prawo” 2005/9, s. 66–88
 8. Sprzeczność z prawem Unii Europejskiej jako przesłanka nieważności czynności prawnej na podstawie art. 58 k.c., „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006/1, s. 111–122
 9. Zasada kauzalności czynności prawnych w prawie polskim, „Państwo i Prawo” 2006/4, s. 3–19
 10. O roszczeniach: kondykcyjnym, odszkodowawczym i ustaleniowym, które mogą powstać w związku z nieważnością czynności prawnej, „Monitor Prawniczy” 2006/14, s. 750–757
 11. Kilka uwag, dlaczego opcja nie jest umową warunkową, „Palestra” 2007/1–2, s. 93–100
 12. Sankcja nieważności na tle uchwał organów spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007/12, s.19–26
 13. Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471 § 5 k.c.), „Państwo i Prawo” 2008/2, s. 75–86
 14. Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez „fałszywy organ” osoby prawnej – artykuł, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/3, s. 46–52
 15. Charakter prawny i zakres przedmiotowy odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h., „Przegląd Prawa Handlowego” 2008/11, s. 24–30
 16. Problematyka zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej na tle orzecznictwa SN, „Państwo i Prawo” 2009/2, s. 28–41
 17. Ważność umowy zawartej w zakresie działalności licencjonowanej przez osobę nieposiadającą wymaganej licencji, „Monitor Prawniczy” 2009/3, s. 168–174
 18. Konstrukcja wad oświadczenia woli w projekcie kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 2009/8, s. 17–31
 19. Dopuszczalność stosowania art. 58 § 3 k.c. do podlegających uchyleniu uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009/12, s. 19–25
 20. O regułach dokonywania czynności prawnych – artykuł, „Państwo i Prawo” 2010/8, s. 18–30
 21. Procesowe konsekwencje nieważności czynności prawnej, „Państwo i Prawo” 2011/10, s. 33–45
 22. O konsekwencjach naruszenia norm dyspozytywnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011/11, s. 17–24
 23. Materialnoprawne i procesowe aspekty bezskuteczności klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich (w:) Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012, P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik red., Poznań 2012, s. 1117–1133
 24. Naruszenie umowy jako przyczyna bezskuteczności czynności prawnej (w:) Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski red., Warszawa 2012, s. 47–61
 25. Kilka słów o projekcie nowego Prawa o adwokaturze, „Palestra” 2013/11–12, s. 15–22
 26. Kilka słów o zmieniającej się adwokaturze, „Palestra” 2014/5–6, s. 124–133
 27. Pytania o przyszłą strategię adwokatury, „Palestra” 2014/9, s. 44–55
 28. Pomiędzy strategią a imponderabiliami, „Palestra” 2015/9–10, s. 140–149 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Czesław Jaworski 25%, Andrzej Zwara 25%)
 29. Zarys strategii adwokatury, „Palestra” 2015/11–12, (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), s. 99–107
 30. Adwokatura jest strażnikiem prawa, nie polityki. artykuł „Palestra” 2016/1–2, (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), s. 7–14
 31. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Palestra” 2016/4, s. 5–30 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 32. Domniemanie konstytucyjności, „Palestra” 2016/5, s. 44–62 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 33. O relacjach między demokracją a prawem, czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej, „Palestra” 2017/1–2, s. 12–30 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 34. Konstytucja z 1997 r. a model kontroli konstytucyjności prawa, artykuł „Palestra” 2017/4, s.11–30 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 35. Spory ustrojowe a kompetencje sądów (Granice bezpośredniego stosowania konstytucji), artykuł „Palestra” 2017/12, s. 23–44 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 36. Propozycje modelowych założeń reformy aplikacji adwokackiej, artykuł „Palestra” 2018/1–2, s.122–138 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 37. Między tradycją a nowoczesnością – wizja rozwoju miesięcznika „„Palestra””, „Palestra” 2018/11, s. 5–14 (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%)
 38. Bezpośrednie stosowanie konstytucji w orzecznictwie sądowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2018/1
 39. Tajemnica adwokacka w procesie cywilnym a projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, (w:) Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania władzy, redaktor: M. Mrowicki, Warszawa 2018, s. 100–112

 

Glosy

 1. Glosa krytyczna do wyroku SN z 17.06.1998, IV KKN 108/96, OSNKW 1998/7–8/34, „Palestra” 1999/7–8, s. 183–188
 2. Glosa krytyczna do wyroku SN z 4.04.2000 r., V CKN 10/00, OSNC 2000/12/219, „Palestra” 2004/7–8, s. 263–267
 3. Glosa krytyczna do wyroku SN z 30.01.2003 r., V CKN 345/01, OSP 2004/11, poz. 140, s. 592–594
 4. Glosa krytyczna do wyroku SN z 23.01.2003 r., II CKN 1155/00, PS 2004/11–12, s. 152–156
 5. Glosa częściowo krytyczna do wyroku SN z 15.11.2002 r., V CKN 1374/00, „Palestra” 2005/3–4, s. 275–279
 6. Glosa częściowo krytyczna do wyroku SN z 6.11.2003 r., III CK 16/02, OSP 2005/7–8, poz. 96, s. 417–419
 7. Glosa do wyroku SN z 3.03.2005 r., II CK 409/04, OSP 2006/10, poz. 111, s. 520–521
 8. Glosa do wyroku SN z 6.07.2005 r., III CK 705/04, OSP 2007/1, poz. 12, s. 77–78
 9. Glosa do wyroku SN z 28.10.2005 r., II CK 174/05, „Monitor Prawniczy” 2007/18, s. 1023–1026
 10. Glosa do wyroku SN z 12.01.2006 r., II CK 342/05, „Palestra” 2008/1–2, s. 288–291
 11. Glosa do wyroku SN z 20.10.2006 r., IV CSK 178/06, OSP 2008/3, poz. 28, s. 183–185
 12. Glosa aprobująca do postanowienia SN z 8.08.2007 r., I CSK 140/07, OSNC, „Monitor Prawniczy” 2009/8, s. 456–457
 13. Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2009, 31 wyd., Beck, s. V–XVIII,
 14. Glosa częściowo krytyczna do uchwały SN z 29.04.2008 r., III CZP 6/08, OSP 2009/9, poz. 90, s. 621–625
 15. Zbieg uprawnień na podstawie rękojmi oraz na podstawie przepisów o wadach oświadczenia woli – glosa do uchwały SN z 26.01.2012 r., III CZP 90/11, OSNC 2012/7–8, poz. 85, „Monitor Prawniczy” 2013/2, s.104–108

 

Publikacje popularno-naukowe

 1. Adwokat na żądanie? Dlaczego tylko dla oskarżonych w sprawach karnych? felieton, „Dziennik Gazeta Prawna” z 3.07.2015
 2. Narzędzia przymusu nie zastąpią rozwiązań systemowych – felieton, „Dziennik Gazeta Prawna” z  30.07.2015
 3. Wymiar sprawiedliwości. Pęknięcia, które można jeszcze posklejać czy początek rozpadu? – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  28.08.2015
 4. Adwokaci i Radcy prawni. Pola współpracy – felieton, „Rzeczpospolita” 2.09.2015
 5. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek adwokackich niezgodne z konstytucją? – felieton, „Dziennik Gazeta Prawna” z  17.09.2015
 6. Adwokaci i radcy: bez debaty oddajemy pole politykom – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  1.10.2015
 7. Ułatwić adwokatom życie. Adwokat w spółce kapitałowej – felieton, „Rzeczpospolita” 14.10.2015
 8. Miny czy mity. Czyli o zdecydowanej krytyce własnych uprzedzeń – felieton polemiczny, „Dziennik Gazeta Prawna” z  15.10.2015
 9. Polityka w sądach i prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  13.11.2015
 10. Polityczna większość nie zastąpi konstytucji – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  23.11.2015
 11. Zamieszanie wokół TK: Niegodziwości nie leczy się większą niegodziwością – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  23.11.2015
 12. Ułaskawienie to nie tylko kwestia smaku – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” 1.12.2015
 13. W trybie zabezpieczenia nie buduje się państwa prawa – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  3.12.2015
 14. Trybunał Konstytucyjny: Diamenty czy szkiełka – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  9.12.2015
 15. Wyroki Trybunału konstytucyjnego nie mogą być unieważnione – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  16.12.2015
 16. Trybunał stanie się bezproduktywną dekoracją – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  21.12.2015
 17. Trybunał musi orzec o (nie)konstytucyjności nowelizacji, bezpośrednio stosując konstytucję – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  29.12.2015
 18. Inwigilacją w obywateli, czyli wchodzimy w rok 1984 felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  4.01.2016
 19. Prokuratura wymaga reform, nie zaorania – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  13.01.2016
 20. Czy w świecie podsłuchów znajdzie się miejsce na prawo do obrony – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” 15.01.2016
 21. Jak ułatwić dostęp do kasacji – felieton (współautorstwo: Jacek Giezek 33,3%, Maciej Gutowski 33,3%, Piotr Kardas 33,3%), „Rzeczpospolita” 3.02.2016
 22. Jedynym sądem, w którym działa zasada prawdy materialnej, jest Sąd Ostateczny – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  8.02.2016
 23. Ten, kto nie ryzykuje kosztami, jest bardziej skory do sądu – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  8.03.2016
 24. Sądy nie będą stosowały prawa sprzecznego z konstytucją – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z  14.03.2016
 25. "Spór o TK czas zakończyć" – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” 15.06.2016
 26. Superprokurator z superuprawnieniami –felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.06.2016
 27. Stosunek zaufania a prawo do wolności wypowiedzi – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 06.07.2016
 28. Ustawa naprawcza jak kij bejsbolowy – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazet Prawna, 13.07.2016
 29. Lichwy nie da się wytępić cepem– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.07.2016
 30. Reforma systemu prawnego – nowy pomysł czy zmarnowany potencjał – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 10.08.2016
 31. Politycy dopełnią aktu zniszczenia – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 17.08.2016
 32. Kolejny raz adwokatura stanęła przed próbą – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Prawnik.pl, 02.09.2016
 33. Nadzwyczajny Kongres Sędziów: Obrona bastionów z pożytkiem dla obywateli – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z 8.09.2016
 34. Wizerunku adwokatury nie poprawi złota kokarda– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” z 21.09.2016
 35. "Nowa ustawa o sędziach TK, czyli stwarzanie warunków do deprawacji władzy”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 6.10.2016
 36. „Prokurator jak sąd, czyli uchylenie wyroku to nie tylko techniczna konsekwencja” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), 13.10.2016
 37.  „Prokuratoria adwokatem rządowych firm? To chybiony pomysł”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 8.11.2016
 38. „Hiperinflacja prawa, czyli nie idziemy do roboty”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 16.11.2016
 39. „Oby adwokatura nie pokonała się sama”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 22.11.2016
 40. „W świecie fantazyjnego powrotu do zamierzchłej historii można byłoby nawet konia uczynić Prezesem zniszczonego TK.” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), dziennik.pl, 05.12.2016
 41. „Wygoda posłów nie jest normą konstytucyjną” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.12.2016
 42. „Gumowy kręgosłup u sędziego politykom nie przeszkadza” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 27.12.2016
 43. „Między prawniczą finezją a bezrefleksyjnym nieposłuszeństwem” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 03.01.2017
 44. „Kodeks karny narzędziem dyscyplinowania opozycji, czyli finał konkursu na najgłupszą opinię prawną.” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 16.01.2017
 45. „Sądownictwo nie jest dla sędziów, ani dla polityków” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 08.02.2017
 46. „Konstytucja nie jest od kurzenia się na półce” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 14.03.2017
 47. „Polityczna KRS. Z półuśmieszkiem satysfakcji” ” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),  Dziennik Gazeta Prawna, 23.03.2017
 48. „Sztuka trzaskania butami przed ministrem sprawiedliwości” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%),  Dziennik Gazeta Prawna, 20.04.2017
 49. „Posłowie a niezależność władzy sądowniczej” –felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 08.05.2017
 50. „Nie każdy naukowiec może być sędzią”– felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 17.05.2017
 51. „Rozdwojenie jaźni ministra” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 13.06.2017
 52. „Przed Trybunałem Konstytucyjnym test rozumu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 14.06.2017
 53. „Prezydium KRS jest za, a nawet przeciw rozjechaniu sądów walcem” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.06.2017
 54. „O wolności słowa w adwokaturze słów kilka” – felieton, Dziennik Gazeta Prawna, 18.07.2017
 55. „Sąd to nie teatr, minister nie reżyser” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.07.2017
 56. „Zabrać obywatelom i dać sędziom, czyli wizja reformy sądownictwa oczami Ministerstwa Sprawiedliwości” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 21.08.2017
 57. „Nadprodukcja niedouczonych prawników” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 30.08.2017
 58. „Jad z antysądowej kampanii za nasze pieniądze” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.09.2017
 59. „Obecność prof. Gersdorf na ślubowaniu nowego sędziego TK: Tłumaczenia prezes SN pogrzebały sprawę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 23.09.2017
 60. „Nie dostosowuje się konstytucji do systemu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.09.2017
 61. „Prezydencie projekty nie naprawią sądownictwa” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 24.10.2017
 62. „Na pytania o reprywatyzację odpowiedzi należy szukać w wartościach konstytucyjnych” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 31.10.2017
 63. „Rada odleciała wysoko ponad badania psychologiczne asesorów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 2.11.2017
 64. „Konkurencja dla <<Ucha Prezesa>>” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 7.11.2017
 65. „Dzień małego faszysty i pożytecznego idioty” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.11.2017
 66. „Wykładnia autentyczna a nienaprawialność statusu tzw. <<dublera>>” – felieton polemiczny (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 21.11.2017
 67. „Potrzebni od zaraz profesjonalni legislatorzy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 5.12.2017
 68. „Jest prawo w książkach i w działaniu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 5.12.2017
 69. „Nowelizacja procedury cywilnej metodą punktowego łatania dziur” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.12.2017
 70. „Ochrona obywateli to sprawdzian dla sędziów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 29.12.2017
 71. „Nie mieszajmy umów depozytu z tajemnicą adwokacką” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 4.01.2018
 72. „Daj nominatowi pióro, a się sam narysuje” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 16.01.2018
 73. „Czy można teoretycznie kształcić przyszłych prawników praktyków?” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 23.01.2018
 74.  „Samorząd swoim aplikantom” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 30.01.2018
 75. „Czy adwokatura powinna wypowiadać się o aborcji? – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 22.02.2018
 76. „KRS czyli Karykatura Reprezentacji Sędziowskiej” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 8.03.2018
 77. „Będziemy smakować wstyd na oczach całego świata” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.03.2018
 78. „Rozbijanie Unii a uśmiercanie demokracji” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 27.03.2018
 79. „Populizm podgryza adwokaturę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 20.04.2018
 80. „NRA powinna uchylić sprzeczną z prawem uchwałę warszawskiej izby” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 24.04.2018
 81. „Przymus jest przeciwieństwem mediacji” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 8.05.2018
 82. „Autokompromitacja stanowiących chaotyczne prawo” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 22.05.2018
 83. „Armaty skierowano przeciwko najsłabszym” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 05.06.2018
 84. „Jak zepsuć proces cywilny” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 19.06.2018
 85. „Sporu o Sąd Najwyższy nie da się potraktować jak zwykłej politycznej walki” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 12.07.2018
 86. „Czarna lista to kompromitacja Rady” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 17.07.2018
 87. „Czy już lecimy nad kukułczym gniazdem? – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 31.07.2018
 88. „Sąd Najwyższy jest trzecią władzą, a nie biurem pisania podań do polityków” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” 7.08.2018
 89. „Wątpliwy nabór grozi <<dyktatura ciemniaków>>” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 28.08.2018
 90. „TK nie jest instancją odwoławczą od postanowień SN” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Dziennik Gazeta Prawna” 3.09.2018
 91. „Świat bez gwarancji to nie fantasmagoria” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 25.09.2018
 92. „Fałszywy piastun: bezskuteczność zamiast nieważności” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 9.10.2018
 93. „Chcemy być w Unii czy szukamy pretekstu?” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 23.10.2018
 94. „Konfrontacja z Unią to droga w jedną stronę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 6.11.2018
 95. „Czas na nominacje jest fatalny, a konsekwencje trudne dziś do przewidzenia” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 15.11.2018
 96. „<<Dubler>> w ogóle nie pasuje do sędziów SN” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 19.11.2018
 97. „Orzeczniczy realizm jest wskazany na sali sądowej” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 20.11.2018
 98. Jeśli prawo ma cokolwiek znaczyć” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 4.12.2018
 99. „Wolne sądy a wolni ludzie: czas na debatę” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 18.12.2018
 100. „Trzeba odważnych decyzji. Politycy takich nie podejmą” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 08.01.2019
 101. „Każdy z nas może walczyć o lepsze standardy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 21.01.2019
 102. „Pedofilia w Kościele: nie odwracajmy się od problemu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 22.01.2019
 103. „Likwidacja naruszeń to powrót do praworządności” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 05.02.2019
 104. „Areszt i zarzut za przestrzeganie prawa” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 19.02.2019
 105. „Trzeba poczekać, co orzeknie Trybunał” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 5.03.2019
 106. „Izba Dyscyplinarna okazała się sądem dla władzy, nie dla ludzi” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), Dziennik Gazeta Prawna, 26.03.2019
 107. „Stopniowo rozmontowuje się gwarancje rzetelnego procesu” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 2.04.2019
 108. „Dyktat nieokrzesanych populistów” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 16.04.2019
 109. „Sięgnijmy po stare wzorce: przywróćmy nakazy pracy” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 30.04.2019
 110. „Są skutki prawne czynów z filmu braci Sekielskich” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 14.05.2019
 111. „Destrukcyjne zmiany pod pretekstem walki z pedofilią” – felieton (współautorstwo: Maciej Gutowski 50%, Piotr Kardas 50%), „Rzeczpospolita” z 28.05.2019

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".