Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

Pięć dni uczty intelektualnej – czyli XL Seminarium na temat własności intelektualnej w Cedzynie 20–24.09.2021 r.

Data publikacji

30.07.2021 08:09

Udostępnij

Znamy już szczegóły dotyczące organizacji XL Jubileuszowego Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych zainicjonowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, którego miesięcznik „Palestra” jest patronem medialnym.

Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych odbędzie się w Cedzynie koło Kielc w dniach 20–24.09.2021 r.

Prezentujemy zatem szczegółowe założenia merytoryczne oraz programowe, a także warunki uczestnictwa w Seminarium z prawa własności intelektualnej.

 

Na poniedziałek 20.09.2021 r. organizatorzy zaplanowali następujące atrakcje.

1. Wystąpienia otwierające Seminarium – prowadzenie dr Alicja Adamczak, Politechnika Świętokrzyska.

2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom X i XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

3. Wystąpienie inaugurujące – prof. dr hab. Maciej Szpunar, Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

4. Obraz innowacji i ochrony patentowej w ujęciu Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut, Prezes GUS.

5. Praktyka Urzędu Patentowego RP w świetle wytycznych Prezesa Urzędu w zakresie wynalazków i wzorów użytkowych – moderator dr inż. Patrycja Rosół, Akademia Górniczo-Hutnicza. Panel z udziałem ekspertów Urzędu: Piotr Czaplicki – Dyr. Departamentu Biotechnologii i Chemii, Marek Truszczyński – Dyr. Departamentu Mechaniki i Elektroniki, Arkadiusz Kwapisz – Koordynator Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, dr Paweł Koczorowski, Mieszko Pindera – Naczelnik Wydziału Elektroniki.

6. Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Schola Cantorum Kielcensis w Kościele św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach.

7. Uroczyste spotkanie w Klasztorze Księży Pallotynów na Karczówce.

 

We wtorek 21.09.2021 r. – moderatorem będzie dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński, a zaplanowane zostały wystąpienia na następujące tematy.

1. Patentowanie wynalazków z dziedzin farmacji i biotechnologii w świetle wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP z 2020 r. – prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler, Polska Akademia Nauk.

2. Specyfika opisu patentowego z dziedziny farmacji i dziedzin pokrewnych, dr Małgorzata Kozłowska, Koordynator ds. Kontaktu z Instytucjami Międzynarodowymi.

3. Autorstwo wynalazku z uwzględnieniem sztucznej inteligencji – dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński.

4. Wystąpienie prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza, Uniwersytet Jagielloński.

5. Wystąpienie prof. dr hab. Jana Błeszyńskiego, Uniwersytet Warszawski.

6. Wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku na podstawie artykułu 22 Prawa własności przemysłowej – wybrane zagadnienia – dr Julia Chlebny, Uniwersytet Łódzki.

7. Problemy cywilno- i autorskoprawne biografistyki. Czy życie ludzkie jest utworem? – dr Sybilla Kloc-Stanisławska, Uniwersytet Jagielloński.

8. Znaki „eco-friendly” – strategia w kwestii rejestracji i używania, prof. dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

9. Oznaczenia geograficzne napojów alkoholowych – dr hab. Edyta Całka, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

W środę 22.09.2021 r. – moderatorem będzie sędzia dr Agnieszka Gołaszewska, Przewodnicząca XXII Wydziału Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie, a dzień rozpoczną wystąpienia Przewodniczących Wydziału Własności Intelektualnej w: Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Katowicach, Poznaniu na temat sądów własności intelektualnej w Polsce de lege lata i de lege ferenda. Pozostała tematyka prezentuje się następująco:

1. Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach zakresu prawa własności przemysłowej – sędzia dr Arkadiusz Sadza, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Tajemnica w związku z wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego – prof. dr hab. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński.

3. Odpowiedzialność pełnomocnika za szkodę wyrządzoną naruszeniem praw własności intelektualnej – dr Mateusz Balcerzak, Uniwersytet Łódzki.

4. Debata, w której udział wezmą: Tadeusz Żyznowski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; Prof. dr hab. Wojciech J. Katner, Uniwersytet Łódzki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku; Prokurator dr Dariusz Kuberski, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; dr Ireneusz Matusiak, Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji; Prof. dr hab. Urszula Promińska, Uniwersytet Łódzki; Sędzia dr Szymon Rożek, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu; Prof. dr hab. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”.

 

Na czwartek 23.09.2021 r. zaplanowane zostały natomiast następujące wydarzenia.

1. Kto narusza, czyli o naruszeniach praw wyłącznych – prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski.

2. Roszczenia o naprawienie szkody i o wydanie korzyści z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej – dr hab. Łukasz Żelechowski, Uniwersytet Warszawski.

3. Prawa twórców projektów wynalazczych – dr Krzysztof Czub, Uniwersytet Gdański.

4. Zwiedzanie Jaskini Raj.

5. Kolacja „Pod sosną”.

 

W piątek 24.09.2021 r. – moderatorem ma być prokurator dr Dariusz Kuberski, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, a zaplanowane zostały następujące wystąpienia.

1. Ochrona prawna znaku towarowego w Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – problemy i wątpliwości interpretacyjne – prokurator dr Dariusz Kuberski.

2. Praktyka Urzędu Patentowego RP w świetle wytycznych Prezesa Urzędu w zakresie znaków towarowych – Magdalena Klimaszewska, Naczelnik Wydziału Krajowych Znaków Towarowych UP RP. 

3. Praktyczne aspekty ochrony wzorów przemysłowych – Elżbieta Dobosz, Naczelnik Wydziału Wzorów Przemysłowych UP RP.

4. Dyskusja i zakończenie Seminarium.

 

Do współorganizacji seminarium przystąpiły: Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Lubelska, Politechnika Krakowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Śląski, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Inwex Remedies, Tubądzin Management Group, Patpol Kancelaria Patentowa, Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych, Kancelaria Kondrat i Partnerzy, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Adamed Pharma S.A., Wydawnictwo „Jedność”, przy merytorycznej współpracy Urzędu Patentowego RP.

Prócz „Palestry” w gronie patronów medialnych znalazł się również miesięcznik „Forum Akademickie” oraz serwis „Prawo.pl”.

W Seminarium możliwy jest udział maksymalnie 90. uczestników. Warunkiem uczestnictwa w Seminarium jest przesłanie karty zgłoszenia oraz dopełnienie wszelkich formalności. Koszt udziału w Seminarium obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (w pokoju jednoosobowym za dopłatą) kształtuje się na dotychczasowym poziomie – 2.100,00 zł od osoby dla pracowników Uczelni i Instytutów Naukowo-Badawczych (dla których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych – bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia według załącznika dostępnego u organizatorów), a dla pozostałych uczestników 2.100,00 zł +23% VAT.

Wpłatę należy wnieść do 6.09.2021 r. na konto współorganizatora Seminarium – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 657-046-18-01, nr konta: 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002 z zaznaczeniem: Seminarium w Cedzynie. Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej.

Zgłoszenie udziału proszę przesłać do 30.08.2021 r. na adres rzecznik-cedzyna@siph.com.pl, telefon kontaktowy w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (41) 344 43 92 w. 33 lub w. 36 oraz mobile.adamczak@gmail.com, telefon 502 788 240.

Jak zapewniają organizatorzy, w trakcie trwania Seminarium zostaną zachowane wszystkie najwyższe standardy niezbędne dla bezpieczeństwa epidemiologicznego (w tym dystans społeczny podczas obrad oraz posiłków, maseczki, dezynfekcja pomieszczeń), z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń odnośnych władz. W przypadku zaostrzenia sytuacji związanej z pandemią COVID-19, Seminarium odbędzie się w innym uzgodnionym terminie.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".