Zainstaluj aplikację Palestra na swoim urządzeniu

„Palestra” – nowa Redaktor Naczelna i Kolegium Redakcyjne

Data publikacji

25.05.2021 09:27

Udostępnij

„Palestra” Pismo Adwokatury Polskiej od 29.04.2021 r. ma nowe władze. Redaktor naczelną została mianowana adwokat Ewa Stawicka, która odbyła aplikację oraz zdała egzamin adwokacki w izbie warszawskiej i praktykuje w indywidualnej kancelarii, a jednocześnie od wielu lat pracuje na rzecz samorządu zawodowego. Z tą samą datą – na nową, trzyletnią kadencję – zostało powołane Kolegium Redakcyjne miesięcznika.

W dniu 20.05.2021 r. odbyło się – w trybie zdalnym – pierwsze posiedzenie Kolegium, pod przewodnictwem redaktor naczelnej. W ślad za częściowymi zmianami w składzie Kolegium dokonało się również przeorganizowanie sposobu jego pracy. Spotkanie miało charakter zdecydowanie roboczy i toczyła się podczas niego żywa dyskusja. Zgodnie wyrażano opinię, że „Palestra”, finansowana ze składek adwokatów, musi być wyraźnie adresowana przede wszystkim do tej właśnie grupy zawodowej. Nie może zatem w czasopiśmie zabraknąć materiałów przydatnych dla praktyki, a także takich, które swą treścią będą integrować środowisko – w tym ciekawych tekstów z zakresu historii państwa i prawa oraz dziejów samej adwokatury. „Palestra” ma być forum do prezentowania poglądów w najżywotniejszych kwestiach zawodowych, jak na przykład kierunki i zakres zmian w obszarze etyki zawodowej.

Najistotniejszym spośród zaakceptowanych przez Kolegium merytorycznych założeń jest dążenie do poszerzenia tematyki czasopisma o zagadnienia z tych dziedzin prawa, które najbardziej interesują młode pokolenie adwokatów, częstokroć świadczące usługi prawne w sferze szeroko pojętego biznesu. Już obecnie toczone są intensywne rozmowy z dotychczas niepublikującymi w czasopiśmie autorami, którzy zechcieliby dostarczyć wiedzy na przykład na temat ochrony prawa własności intelektualnej czy też szeroko ujmowanej sukcesji przedsiębiorstw. 

Jednocześnie zostanie wzmocniona informacja na temat aktualnych trendów orzeczniczych: dotychczas ukazujące się cykliczne przeglądy orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego i praw człowieka zostaną dopełnione podobnymi przeglądami z dziedzin prawa karnego i administracyjnego. 

Miesięcznik od wielu lat cieszy się ustaloną powszechnie renomą i pozycją na listach publikacji punktowanych. Od roku 2020, po przerwie, autorzy tekstów naukowych publikowanych w „Palestrze” ponownie uzyskali możliwość otrzymywania za nie punktów (w liczbie dwudziestu). Pismo figuruje również w bazach Index Copernicus, BazHum oraz w międzynarodowej bazie ERIH Plus. 

Wszelkie systemy ewaluacji mają z punktu widzenia redakcji znaczenie o tyle, o ile uzyskiwana punktacja skutecznie zachęca do lokowania w danym czasopiśmie artykułów przez autorów cieszących się uznaniem środowiska naukowego i o treściach postrzeganych jako ważne dla nauki prawa. Podczas dyskusji toczonej na spotkaniu Kolegium przeważały głosy optujące raczej za zabieganiem o teksty o walorach naukowych, lecz jednocześnie przydatne w wykonywaniu adwokackiej profesji – aniżeli za tym, aby starać się za wszelką cenę podnieść punktową pozycję miesięcznika. Wypowiedzi części dyskutantów zawierały jednak cenne wskazówki mogące posłużyć próbom ulokowania „Palestry” nieco wyżej w hierarchii czasopism prawniczych. Podkreślono także, że ponad 100 lat tradycji i sama częstotliwość ukazywania się Pisma Adwokatury Polskiej jako miesięcznika (każdego roku wychodzi dwanaście numerów – w tym styczniowo-lutowy i lipcowo-sierpniowy są wydaniami podwójnymi) pozwala na zaliczenie miesięcznika do grona najbardziej prestiżowych tytułów na polskim rynku.

Odrębnym dyskutowanym zagadnieniem, które nadal czeka na docelowe rozwiązanie, jest relacja między zawartością numerów drukowanych (powszechnie dostępnych, w pełnej wersji, także cyfrowo w formacie PDF) i treści publikowanych na stronie internetowej „Palestry” – niejednokrotnie bardzo wartościowych od strony swej aktualności, czy też przydatności dla Czytelników, a jednak z powodu różnorakich wymogów formalnych nie mogących się znaleźć w składzie podstawowej – papierowej – wersji czasopisma.

W Kolegium Redakcyjnym „Palestry” zasiadają wybitni przedstawiciele nauki, jak również praktycy. Wielu spośród członków tego gremium łączy działalność naukową z doświadczeniem w adwokaturze bądź wymiarze sprawiedliwości. Niektórzy spośród aktualnych członków Kolegium służą swymi radami kolejnym redaktorom naczelnym już od ponad trzydziestu lat. Należy do nich między innymi Stanisław Rymar, który po dwóch kadencjach na stanowisku prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej pełnił następnie funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, obecnie zaś pozostaje w stanie spoczynku i dzięki bezkompromisowemu spojrzeniu potrafi trafnie wskazywać zagrożenia, jakim czasopismo mogłoby podlegać. Z inicjatywy Stanisława Zabłockiego, sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, wcześniej także czynnego adwokata, który również zasiada w redakcyjnym gremium od roku 1990 – Kolegium w obecnym składzie wyraziło podziękowanie Kolegiom Redakcyjnym poprzednich kadencji oraz dotychczasowej Redakcji pisma za pracę, zaangażowanie wiedzy, wszelkich umiejętności i dobrej woli w rozwój czasopisma i utrzymanie przez nie wysokiej pozycji na rynku czasopism prawniczych.

Informacja o plikach cookies

W ramach Strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".