Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

 1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
 2. liczbę egzemplarzy
 3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

Dziękujemy,
Zespół redakcyjny "Palestry"

powrót

PRENUMERATA

 • Pismo Adwokatury Polskiej "Palestra" (ISSN 0031-0344) jest miesięcznikiem prawniczym o charakterze społeczno-kulturalnym. Publikowane są w nim artykuły naukowe z wielu dziedzin prawa i historii, glosy, przeglądy orzecznictwa i piśmiennictwa oraz relacje z życia nauki i praktyki prawa, ale również szeroki wachlarz felietonów wybitnych prawników oraz ludzi kultury. Na podstawie opublikowanych tu tekstów ukazało się sześć książek.

  Cena Rocznika 2019 - 252 zł (21 zł jeden zeszyt, 42 zł zeszyt nr 1-2 i 7-8) + 8% VAT

  Cena Rocznika 2018 - 252 zł (21 zł jeden zeszyt, 42 zł zeszyt nr 1-2 i 7-8) + 8% VAT

  Cena rocznika 2017 - 252 zł (21 zł jeden zeszyt, 42 zł zeszyt nr 1-2 i 7-8) + 8% VAT

  Cena rocznika 2016 - 252 zł (21 zł jeden zeszyt, 42 zł zeszyt nr 1-2 i 7-8) + 8% VAT

  Cena rocznika 2015 - 252 zł (42 zł jeden zeszyt) + 8% VAT
  Cena rocznika 2014 - 252 zł (42 zł jeden zeszyt) + 8% VAT
  Cena rocznika 2013 - 268 zł (42 zł jeden zeszyt) + 8% VAT
  Cena rocznika 2012 - 262 zł (41 zł jeden zeszyt) + 8% VAT

  Cena pojedynczych egzemplarzy w rocznikach wcześniejszych wynosi 20 zł
  W przypadku zamówienia większych ilości egzemplarzy możliwe są znaczące rabaty.

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. W Naczelnej Radzie Adwokackiej został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@nra.pl lub Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych. Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) w następujących celach: realizacji procesu sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w tym rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; kontaktowych, a w tym w celu przekazania informacji na temat realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administrator danych; dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi jednocześnie prawnie uzasadniony interes administratora danych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w.w. celów przetwarzania. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane.

  Zamówienia dotyczące papierowych numerów "Palestry" oraz książek proszę składać za pomocą poczty elektronicznej na adres , podając:

  1. tytuł zamawianej publikacji książkowej lub numer i roczniki zamawianej "Palestry"
  2. liczbę egzemplarzy
  3. dane kontaktowe wraz z numerem telefonu

  Dziękujemy,
  Zespół redakcyjny "Palestry"