powrót

BIURO REDAKCJI

Biuro redakcji "Palestry" (ISSN 0031-344) znajduje się w Warszawie
przy ul. Świętojerskiej 16.

Wydawca:
Naczelna Rada Adowkacka

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 - 15.00

+48 22 8312778

Anna Grabowska

+48 22 5052534

Maciej Kwiek

+48 225052532

adw. dr hab. Adam Redzik

Kontakt w sprawie publikacji

+48 22 5052535od lewej: Adam Redzik, Maciej Kwiek, Anna Grabowska oraz redaktor naczelny "Palestry" Czesław Jaworski