7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl sobota, 19 stycznia 2019
*prenumerata

Redakcja "Palestry" zawiadamia uprzejmie, że na wydawane przez nas periodyki obowiązują następujące przedpłaty (do każdej ceny należy dodać 5 % podatku VAT)

Pismo Adwokatury Polskiej "Palestra"

• Wartość prenumeraty roku 2013 - 268 zł
Prenumerata roku 2014 – 252 zł,  zeszyt 42-zł
Izbom adwokackim przysługuje 28% rabatu na pismo samorządowe.


Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa tzw. czerwone zeszyty wydawane z CD:

Cena rocznika 2013 - 539 zł                                                                                                                Prenumerata  roku 2014 - 539 zł;  zeszyty nr 1-11 - 43 zł; zeszyt nr 12 - 50 zł.


Rocznik Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych pełny urzędowy zbiór orzeczeń Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego-ponad 1300 stron wydane w 1 tomie z CD.

Komplet 9 roczników z lat 2003-2011 kosztuje 999
Rocznik 2011 -cena 240 zł -/ płyta CD zawiera orzecznictwo z lat 2003-2011/.
Nie ukazuje się od 2012 roku.


Zapraszamy do zakupu naszych wydawnictw książkowych:

historia adwokatury

 Historia adwokatury  A.Redzik,T.J.Kotliński                  

Wyd. 2, poprawione i uzupełnione, ss.424.        cena 48 zł
Nakład wyczerpany

Historia  ustroju Adwokatury Polskiej w źródłach -  T.J.Kotliński, A.Redzik, M.Zaborski  Warszawa, 2013  cena 38 zl

 Nakład wyczerpany

 

Album - Adwokaci Polscy OjczyżnieWyd.1.2008; Wyd.2., poprawione, uzupełnione 2011 r.               
Nakład wyczerpany

 

Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego T. J. Kotliński Warszawa, 2013 cena 28,56zł  

 

Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce A.Redzik
Warszawa 2007, 2010 Nakład wyczerpany

      Słownik Biograficzny Adwokatów Polskich                               
Warszawa 2007, t. II, z. 2, 3-4,

cena 25 zł

 

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu
Warszawa 2012
cena 5 zł

Kapo odpowiedział - Auschwitz,
Ignacy Radlicki oprac.Marek Gałęzowski
Warszawa 2008
cena 15 zł


Samorząd Adwokacki w Drugiej Rzeczpospolitej
T. J. Kotliński
Warszawa 2008
cena 35 zł

Bez togi
Stanisław Mikke
Warszawa 2011
cena 45 zł

* Do  ceny publikacji doliczamy 5% podatek VAT.  Koszty wysyłki ponosi redakcja.

Nasze konto bankowe:

Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

nr 78 1160 2202 0000 0000 6084 9149

Po otrzymaniu wpłaty dokonujemy wysyłki zamówionych publikacji oraz faktury VAT potwierdzającej otrzymanie należności.

Księgarnie, kolporterów prosimy o bezpośredni kontakt z redakcją.


Bliższe informacje i zamówienia:

tel.  22 505 25 34
tel./fax: 22 831 27 78
e-mail: redakcja@palestra.pl

 

 


(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com