7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl pi±tek, 15 lutego 2019
*redakcja

Redaktor Naczelny: 

adw. Czesław JAWORSKI

Kolegium:
Zbigniew Banaszczyk
Antoni Bojańczyk
Lech Gardocki                                                                                                                                                                                Jan Kuklewicz
Andrzej M±czyński
Marek Antoni Nowicki
Lech K. Paprzycki
Krzysztof Piesiewicz
Krzysztof Pietrzykowski
Adam Redzik
Stanisław Rymar
Piotr Sendecki
Ewa Stawicka
Andrzej Tomaszek
Andrzej Warfołomiejew
Witold Wołodkiewicz
Józef Wójcikiewicz
Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
Stanisław Zabłocki

członkowie zagraniczni:

Stanislav Balik
Erik Luna
Frank Meyer
Mychajło Petriw
Philippe Sands
Stephen C. Thaman

Redaktor Naczelny | Prezes NRA

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com