03
2018
marzec
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 22 czerwca 2018
*numer

» zobacz spis treści «
« poprzedni numer » powrót do katalogu « następny numer »

Palestra 06/2017

W numerze między innymi:

Kongres Prawników Polskich,
Katowice, 20 maja 2017 r.
Relacja z Kongresu
Wystąpienia adwokatów podczas Kongresu

Robert Rynkun-Werner
Zmiana obrońcy z urzędu w toku
procesu karnego – fikcja czy rzeczywistość?

Kamil Dąbrowski
Legalizm czy oportunizm?
– analiza postępowania dyscyplinarnego
wobec adwokatów i aplikantów adwokackich

Maciej Niziński
Zaświadczenie wojewódzkiej komisji
ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
a powództwo przeciwegzekucyjne

Piotr Sobański
Zagadnienie restytucji polskich
dóbr kultury zagrabionych
przez hitlerowców podczas II wojny światowej

Tomasz Cygan
Pojęcie danych osobowych
– uwagi na tle orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości UE …
(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com