03
2018
marzec
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl środa, 25 kwietnia 2018
*numer

» zobacz spis treści «
« poprzedni numer » powrót do katalogu « następny numer »

Palestra 1-2/2017

W numerze między innymi:

Piotr KARDAS, Maciej GUTOWSKI
O relacjach między demokracją a prawem,
czyli kilka uwag o istocie demokracji konstytucyjnej

Wojciech CIEŚLAK, Tomasz KANTY
Przesłanki tymczasowego zawieszenia w czynnościach
zawodowych adwokata i aplikanta adwokackiego

Barbara NITA-ŚWIATŁOWSKA
Przymus adwokacko-radcowski przy wnoszeniu
środków zaskarżenia w postępowaniu karnym

Sebastian BRZOWSKI
Dopuszczalność dowodów uzyskanych z naruszeniem
przepisów postępowania w kontekście art.168a k.p.k.

Judyta KASPERKIEWICZ
Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstw
przed cyberatakami na przykładzie rozwiązań
przyjętych w Stanach Zjednoczonych

Jan RUDNICKI
Szekspir i leasing – o anglicyzmach w polskim procesie cywilnym
(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com