7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*aktualności

2015-03-20
Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Sytuacja Prawna Dziecka w Rodzinie", Warszawa, 16 kwietnia 2015 r.
Koło Naukowe Prawa Rodzinnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Sytuacja Prawna Dziecka w Rodzinie", która odbędzie się 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Sytuacja Prawna Dziecka w Rodzinie", będzie konferencją składającą się z panelu profesorskiego oraz panelu studenckiego. Tematyka konferencji będzie obejmować status prawny jednostki jaką jest dziecko w rodzinie. Wśród głównych celów konferencji można wyróżnić: - poszerzanie wiedzy studentów prawa z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty związane z prawami dziecka w rodzinie, - poszukiwanie systemowych rozwiązań w celu zapobiegania przemocy wśród dzieci.(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com