7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*aktualności

2015-03-13
Nowy cykl programów telewizyjnych pt. "Z prawem na Ty"
w związku z przekazaną nam informacją Dziekana ORA w Toruniu adw. Wiktora Indana-Pukno uprzejmie informujemy, że Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu wraz z Telewizją Toruń zainicjowała powstanie nowego cyklu programów telewizyjnych pt. "Z prawem na Ty". Nowy cykl programów ma na celu podniesienie świadomości prawnej Polaków, podstawową edukację prawną oraz przypomnienie roli adwokata na różnych etapach postępowań sądowych. Pierwszy odcinek cyklu ukazał się w Telewizji Toruń w godzinach najlepszej oglądalności 7 marca i 8 marca bieżącego roku. Dotyczył on podstawowych informacji związanych ze strukturą sądów oraz zachowaniem się na sali rozpraw. W kolejnym programie zaprezentowane zostaną problemy związane z rozliczeniami podatku i ulg podatkowych. Pierwszy odcinek cyklu dostępny jest pod adresem: www.toruntv.pl/movie/show?id=6570 Dziekan ORA wyraża serdeczne podziękowanie adw. Weronice Król-Dybowskiej za zaanagażowanie w realizację wyżej wymienionego cyklu programów.(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com