7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*linki

CZASOPISMA PRAWNICZE

polskie
 
"Czasopismo Prawno-Historyczne"
"Europejski Przegląd Sądowy"
"Forum Iuridicum"
"Gzaeta Prawna"
"Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach"
"Ius et Lex"
"Kwartalnik Prawa Podatkowego"
"Kwartalnik Prawa Prywatnego"
"Kwartalnik Prawa Publicznego"
"Monitor Podatkowy"
"Monitor Prawa Celnego i Podatkowego"
"Monitor Prawniczy"
"Monitor Rachunkowości i Finansów"
"Państwo i Prawo"
"Paragraf na drodze"
"Polish Yearbook of International Law"
"Polski Przegląd Dyplomatyczny"
"Prawo Administracja Kościół"
"Prawo i Medycyna"
"Prawo i Podatki"
"Prawo Przedsiębiorcy"
"Prawo Spółek"
"Problemy Kryminalistyki"
"Prokuratura i Prawo"
"Przegląd Legislacyjny"
"Przegląd Podatkowy"
"Przegląd Sądowy"
"Przegląd Prawa i Administracji"
"Przegląd Prawa Handlowego"
"Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego"
"Radca Prawny"
"Rejent"
"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny"
"Samorząd Terytorialny"
"Sprawy Międzynarodowe"
"Studia Prawnicze"
"Transformacje Prawa Prywatnego"
"Zeszyty Prawnicze" Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

  zagraniczne

Juriste International (UIA publikation)
Biuletyn Adwokatury Słowackiej
Biuletyn Adwokacki /Czechy/
New York University Law Review
Revue Internationale de Droit Comparé
The Washington Law Review
Ukraińskie Wydawnictwo Prawnicze "Justinian"

UNIWERSYTECKIE WYDZIAŁY PRAWA

polskie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Rzeszowski 
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet w Białymstoku

zagraniczne

Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
Uniwersytet Państwowy w Petersburgu
Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa w Moskwie

WAŻNE STRONY ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

Unia Europejska

Parlament Europejski
Komisja Europejska
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
Europejski Atlas Sądowniczy w Sprawach Cwilnych

 
Polska
 
Prezydent Reczypospolitej Polski
Sejm
Senat
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny
Sąd Najwyższy
Rzecznik Praw Obywatelskich
 
Hiszpania
 
Kongres Królestwa Hiszpanii
Senat Królestwa Hiszpanii
Rząd Centralny Królestwa Hiszpanii

Niemcy

Parlement Republiki Federalnej Niemiec


Rosja
 
Rząd Federacji Rosyjskiej
Prezydent Federacji Rosyjskiej
Duma Państwowa
Rada Federacji - izba wyższa parlamentu
Sąd Konstytucyjny
Sąd Najwyższy 
 
Ukraina

Rada Najwyższa Ukrainy
Oficjalna strona prezydenta Ukrainy
Rząd Ukrainy
Sąd Najwyższy Ukrainy


BAZY AKTÓW PRAWNYCH

Polska

Akty Prawne w Bazie Sejmu RP
Polski Serwer Prawa Wydawnictwa Prawniczego LEX
LexPolonica
LEGALIS - System Informacji Prawniczej - C.H.Beck
Akty Prawne - ZAPRASZA

Rosja

Elektroniczna baza rosyjskich aktów prawnych

Ukraina

Normatywne Akty Ukrainy

Instytut Informacji Prawniczej im. Jarosława Mądrego w Kijowie
"Liha". System informacji prawniczej

 

 

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com