7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl piątek, 15 lutego 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2014-05-06
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Aktualne problemy funkcjonowania administracji samorządowej. Postulaty de lege lata i de lege ferenda", Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin, 16 maja 2014 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z całej Polski na konferencję naukową pt. "Aktualne problemy funkcjonowania administracji samorządowej. Postulaty de lege lata i de lege ferenda", która odbędzie się 16 maja bm. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Konferencja ta będzie znakomitą okazją do zaprezentownia najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, przeprowadzenia analizy proponowanych w tym obszarze zmian i dokonania wymiany poglądów na temat działalności administracji samorządowej.

Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła "Palestra".2014-04-28
Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką" pod red. Ewy Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej, Sopot 2014, ss. 517.

Nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego ukazała się książka pt. "Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką" pod red. Ewy Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej (Sopot 2014, ss. 517), nad którą "Palestra" objęła patronat.
Jest to pierwsza w Polsce publikacja zawierająca teoretyczne i praktyczne aspekty, nowej interdyscyplinarnej dziedziny nauki z pogranicza prawa i psychologii.
Polecamy.


Ze Wstępu:
"Intencją powstania książki było przybliżenie polskiemu czytelnikowi zagadnień, które wchodzą w zakres psychologii i prawa, a jednocześnie są aktualne i ważne z punktu widzenia polskiej rzeczywistości. (…) Mamy nadzieję, że oddawana w ręce Czytelników publikacja stanie się przyczynkiem do wspólnej dyskusji prawników i psychologów, inspiracją do rozwiązywania przedstawionych w niej problemów oraz punktem wyjścia wypracowania modelu naukowej współpracy w obszarze psychologii i prawa."2014-04-14
Polecamy książkę Jakuba Maziarza "Biegły sądowy z zakresu historii prawa"

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukazała się książka Jakuba Maziarza doktoranta w Katedrze Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - "Biegły sądowy z zakresu historii prawa", Wyd. I, Kraków 2014.

Udział biegłego z zakresu historii prawa w postępowaniach sądowych nie był dotychczas przedmiotem naukowych dociekań. Do podjęcia tego tematu skłoniły Autora przypadki powoływania historyków prawa w roli biegłych sądowych w procesach, w których zachodziła potrzeba złożonej oceny zdarzeń prawnych z odległej przeszłości w świetle wówczas obowiązującego prawa. Owocem badań jest niniejsza monografia. Stanowi ona w polskim piśmiennictwie prawniczym, zwłaszcza w dziedzinie postępowania cywilnego, pierwszą, a zarazem udaną próbę opisu i oceny funkcji, jaką biegły historyk prawa ma do spełnienia w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Książka Jakuba Maziarza z pewnością przyczyni się do wypełnienia istotnej luki w nauce prawa, a w konsekwencji ma szansę wpłynąć na podniesienie poziomu pracy wymiaru sprawiedliwości.
Czytamy w recenzji prof. dr. hab. Wacława Uruszczakastrona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com