7-8
2018
lipiec-sierpień
W następnym numerze
Prenumerata
Miesięcznik Palestra
Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sšdu Najwyższego
Rocznik OSN w sprawach karnych
Kontakt
Kolegium
www.palestra.pl sobota, 19 stycznia 2019
*strona główna

Witamy na stronach internetowych miesięcznika „Palestra”

„Palestra” to czasopismo o ponad stuletniej tradycji
i ugruntowanej wysokiej pozycji w nauce prawa.

Po krótkim okresie ukazywania się w 1910 r. we Lwowie, powstało na nowo w 1924 r., założone przez adwokatów stołecznych. Wkrótce stało się jednym z najważniejszych czasopism prawniczych w Polsce. Wznowione po okresie wojny i stalinizmu wpisało się na stałe w dzieje i teraźniejszość prawa i Adwokatury.

Skupiało i skupia wokół siebie grono wybitnych prawników związanych zarówno z praktyką jak i nauką prawa.  

Zapraszamy na nasze strony

 

PIERWSZE ROCZNIKI "PALESTRY" 

W związku z przypadającą 1 marca 2014 r. 90 rocznicą wydania pierwszego zeszytu "Palestry" warszawskiej oraz 104 rocznicy wydania pierwszego zeszytu "Palestry" lwowskiej zamieszczamy wersję elektroniczną owych pierwszych roczników "czasopisma palestry polskiej"

                      
*aktualności

2006-06-30
Muzeum Sądownictwa w "Koźmińskim"

W dniu 29 czerwca 2006 r. o godz. 14 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom Kolegium Prawa połączone z otwarciem "Muzeum Sądownictwa". Wśród eksponatów znajdują się m.in. przedmioty wypożyczone przez Naczelną Radę Adwokacką.2006-06-22
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej adwokatów-obrońców w procesach poznańskich 1956 roku

26 czerwca 2006 r.  w Poznaniu odsłonięta została tablica upamiętniająca adwokatów-obrońców w procesach 1956 r. Jednym z nich był adw. Stanisław Hejmowski, któremu pośmiertnie w 2003 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznaczenie "Adwokatura Zasłużonym". Poniżej zamieszczamy fragment mowy obrończej adw. Hejmowskiego, którą w 2003 r. na obchodach 85-lecia Adwokatury Polskiej przypomniał we wzruszającej interpretacji Jan Englert

2006-06-20
Rozstrzygnięcie konkursu "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z zakresu nauk prawnych

W dniu 19 czerwca 2006 r. w Pałacu Staszica odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XLI Konkursie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie. W kategorii "praca habilitacyjna" pierwszą nagrodę otrzymał ks. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier, prof. UW za pracę pt. “Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego”. Drugiej nagrody nie przyznano, natomiast dwie prace wyróżniono. W kategorii "praca doktorska" pierwszą nagrodę otrzymał dr Paweł Grzegorczyk z UAM za pracę pt. “Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”, natomiast drugą nagrodę przyznano publikującemu w “Palestrze” dr. Romanowi Trzaskowskiemu z UKSW za pracę pt. “Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych (art. 3531)”.  Przyznano też trzy wyróżnienia.
                                                                                              Serdecznie gratulujemy, 
                                                                                                                                                           Redakcjastrona :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65

(c) copyrights by Palestra.pl, all rights reserved design & powered by: abgstudio.com